คอร์ดเพลง ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ Man’r

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ Man'r

ศิลปิน : Man’r
เนื้อร้อง/ทำนอง : Man’r
คอร์ด : Cmaj7,Bm,Em,Am,D,G


Tune to Eb
INTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am D | G |
INTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am Bm | C D |

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

Cmaj7 
คู่เราอาจไม่เป็นเหมือนใคร
Bm 
จนในบางครั้งนี่
Em 
เราแฟนกันจริงไหม
Am 
ฉันว่าหลายคนอาจส
D 
งสัย
 
เพราะเราทะเลากันบ่
G 
อยจนมากกว่ารักเแล้ว

Cmaj7 
ไอ้คำหวานๆก็ไม่ค่อยจะมีให้กันสักเท่าไหร่
Bm 
เช้าสายบ่าย
Em 
ทะเลาะก็ไม่รู้เป็
Am 
นไร 
 
 
Bm 
 
แล้วเธอจะเ
C 
อายังไง 
 
 
D 

 
แค่
Cmaj7 
พูดว่ารักมันยากมันเย็นหรื
Bm 
อไร
 
พูดอ
Em 
ะไรเธอก็ไม่เข้
Am 
าใจ 
 
เธอเป็นอ
D 
ะไรทำไมชอ
Gmaj7 
บเถียง
 
ขอได้ไ
Cmaj7 
หมลองไม่ทะเลาะหนึ่
Bm 
งวัน
 
แล้วเราก็
Em 
ลองหวา
Am 
นกัน 
 
ลองดูเธอจะต
D 
ายไหมเ
G 
ธอ

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

Cmaj7 
รู้ว่ารักของเราไม่ได้สวย
Bm 
งามเหมือนดั่งใน
Em 
นิยาย
 
อาจมีทะเลา
Am 
ะกันบ้างอยากให้เธอนั้
D 
นเข้าใจ
Gmaj7 
  แต่ถึงยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอ
 
ไม่ต้
Cmaj7 
องกังวลว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงไป
Bm 
ตั้งแต่เจอเธอไ
Em 
ม่เปลี่ยนแปรใจ
Am 
เหนื่อยทะเลา
Bm 
ะแล้วหนา 
 
แต่
C 
รักไม่เปลี่ยนเลยค
D 
รับ

Cmaj7 
รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันไม่ได้
Bm 
แพ้ที่ยอมไปง้อ
Em 
เธอก่อน
 
ในเมื่อ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นง
D 
อน 
 
ถ้าฉันไม่
Gmaj7 
ง้อเธอคงน้อยใจ
Cmaj7 
รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันรัก
Bm 
เธอนั้นมาก
Em 
แค่ไหน
 
อย่าเอาแต่
Am 
งอนจนไม่ส
D 
นใจ 
 
ว่ารักที่ใ
G 
ห้มันมากเหลือเกิน

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

OUTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ


ไม่รู้อะไรที่ทำให้เจอ แต่อยากขอบคุณเธอ
ถึงบางเวลาฉันอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
ต่อจากนี้ไป จะใช้เวลาที่มี
จะอยู่กับเธอให้นานเท่านาน
จะอยู่กับเธอไปจนชรา

ไม่รู้อะไรที่ทำให้มองเธอแล้วไม่เคยเบื่อ
ที่พูดว่ารักพี่พูดจริงๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
ถึงแม้บางครั้งฉันอาจจะเผลอไปมองใคร
แต่ใจฉันรักแค่เธอ

คู่เราอาจไม่เป็นเหมือนใคร
จนในบางครั้งนี่เราแฟนกันจริงไหม
ฉันว่าหลายคนอาจสงสัย
เพราะเราทะเลากันบ่อยจนมากกว่ารักเแล้ว

ไอ้คำหวานๆก็ไม่ค่อยจะมีให้กันสักเท่าไหร่
เช้าสายบ่ายทะเลาะก็ไม่รู้เป็นไร
แล้วเธอจะเอายังไง

แค่พูดว่ารักมันยากมันเย็นหรือไร
พูดอะไรเธอก็ไม่เข้าใจ เธอเป็นอะไรทำไมชอบเถียง
ขอได้ไหมลองไม่ทะเลาะหนึ่งวัน
แล้วเราก็ลองหวานกัน ลองดูเธอจะตายไหมเธอ

ไม่รู้อะไรที่ทำให้เจอ แต่อยากขอบคุณเธอ
ถึงบางเวลาฉันอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
ต่อจากนี้ไป จะใช้เวลาที่มี
จะอยู่กับเธอให้นานเท่านาน
จะอยู่กับเธอไปจนชรา

ไม่รู้อะไรที่ทำให้มองเธอแล้วไม่เคยเบื่อ
ที่พูดว่ารักพี่พูดจริงๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
ถึงแม้บางครั้งฉันอาจจะเผลอไปมองใคร
แต่ใจฉันรักแค่เธอ

รู้ว่ารักของเราไม่ได้สวยงามเหมือนดั่งในนิยาย
อาจมีทะเลาะกันบ้างอยากให้เธอนั้นเข้าใจ
Zแต่ถึงยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอ
ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่เจอเธอไม่เปลี่ยนแปรใจ
เหนื่อยทะเลาะแล้วหนา แต่รักไม่เปลี่ยนเลยครับ

รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันไม่ได้แพ้ที่ยอมไปง้อเธอก่อน
ในเมื่อรู้ว่าเธอนั้นงอน ถ้าฉันไม่ง้อเธอคงน้อยใจ
รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันรักเธอนั้นมากแค่ไหน
อย่าเอาแต่งอนจนไม่สนใจ ว่ารักที่ให้มันมากเหลือเกิน

ไม่รู้อะไรที่ทำให้เจอ แต่อยากขอบคุณเธอ
ถึงบางเวลาฉันอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
ต่อจากนี้ไป จะใช้เวลาที่มี
จะอยู่กับเธอให้นานเท่านาน
จะอยู่กับเธอไปจนชรา

ไม่รู้อะไรที่ทำให้มองเธอแล้วไม่เคยเบื่อ
ที่พูดว่ารักพี่พูดจริงๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
ถึงแม้บางครั้งฉันอาจจะเผลอไปมองใคร
แต่ใจฉันรักแค่เธอ

มิวสิควิดีโอ ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ Man’r

เพลง : ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ
ศิลปิน : Man’r
Prod. : John Luna
ติดต่อ :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend