คอร์ดเพลง ยอม – INDIGO (อินดิโก)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยอม INDIGO

คอร์ดเพลง ยอม - INDIGO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover : INDIGO : ยอม


INTRO | F#m | F#m | D | D | ( 4 Times )

 
เพราะตัวฉันเ
D 
อง
 
ไม่อาจ
Bm 
ทำตามใจเธอทุก
F#m 
อย่าง
 
เหมือนคมมีดกรี
D 
ดกลาง
 
ใจเป็นรอย
Bm 
แผล 
 
ให้เราเจ็บ
C# 
ช้ำ

 
เพราะตัวฉันเ
D 
อง
 
ให้เหตุ
Bm 
การณ์เลวร้ายลงทุ
F#m 
กที
 
ฉันทำได้เท่
D 
านี้
 
แต่ไม่ดี
Bm 
พอที่เธอต้อง
C# 
การ

Bm 
  ไม่อยากให้เธอร้อง 
 
 
F#m 
  ไม่อยากให้เธอเจ็บ
Bm 
  ไม่อยากให้เธอทุกข์
C# 
ใจมากไปกว่านี้

 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
 
  
F#m 
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้
D 
าว
 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
A 
  เจ็บเพียงครั้
E/G# 
งเดียว 
 
 
F#m 
ทิ้งฉันไปดีกว่า
D 
  ส่วนตัวฉันย
E 
อมทร
F#m 
มาน

 
เพราะตัวฉันเ
D 
อง
 
ไม่อาจ
Bm 
เป็นอย่างใจเธอต้อง
F#m 
การ
 
ชั่วและดีประส
D 
าน
 
นานจนเป็น
Bm 
ฉัน 
 
เกินจะเปลี่ยนแ
C# 
ปลง

Bm 
  ไม่อยากให้เธอร้อง 
 
 
F#m 
  ไม่อยากให้เธอเจ็บ
Bm 
  ไม่อยากให้เธอทุกข์
C#7 
ใจมากไปกว่านี้

 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
 
  
F#m 
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้
D 
าว
 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
A 
  เจ็บเพียงครั้
E/G# 
งเดียว 
 
 
F#m 
ทิ้งฉันไปดีกว่า
D 
  ส่วนตัวฉันย
E 
อมทร
F#m 
มาน

INSTRU | D E | F#m | D E | A E |
INSTRU | D E | F#m | D E | C# |

 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
 
  
F#m 
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้
D 
าว
 
  
F#m 
ฝืนทนไปเสียเวล
D 
าเปล่า
A 
  เจ็บเพียงครั้
E/G# 
งเดียว 
 
 
F#m 
ทิ้งฉันไปดีกว่า
D 
  ส่วนตัวฉันย
E 
อมทร
F#m 
มาน

D 
  ส่วนตัวฉันย
E 
อมทร
F#m 
มาน
D 
  ส่วนตัวฉันยอม…


เพราะตัวฉันเอง
ไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่าง
เหมือนคมมีดกรีดกลาง
ใจเปนรอยแผล ให้เราเจบช้ำ

เพราะตัวฉันเอง
ให้เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกที
ฉันทำได้เท่านี้
แต่ไม่ดีพอที่เธอต้องการ

ไม่อยากให้เธอร้องไม่อยากให้เธอเจบ
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้

ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
ช้าหรือเรวกปวดร้าว
ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
เจบเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

เพราะตัวฉันเอง
ไม่อาจเปนอย่างใจเธอต้องการ
ชั่วและดีประสาน
นานจนเปนฉัน เกินจะเปลี่ยนแปลง

ไม่อยากให้เธอร้องไม่อยากให้เธอเจบ
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจมากไปกว่านี้

ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
ช้าหรือเรวกปวดร้าว
ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
เจบเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

( ดนตรี )

ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
ช้าหรือเรวกปวดร้าว
ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
เจบเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
ส่วนตัวฉันยอม…


รูปภาพคอร์ด ยอม – INDIGO

คอร์ดเพลง ยอม - INDIGO

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยอม (คอร์ด)

Lyrics by ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์
Melody by ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend