คอร์ดเพลง ยังคง [ KEPT ] – INDIGO

  
Text   

คอร์ดเพลง ยังคง
ศิลปิน INDIGO
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ด ยังคง สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm7 | Gmaj7 | D | A/C# |

Bm7 
..อยู่กับความว่า
Gmaj7 
งเปล่า
 
กอดกับความเงีย
D 
บเหงา 
 
ไม่มีใ
A 
คร
Bm7 
..ผ่านไปแล้วทุ
Gmaj7 
กอย่าง
 
จบความฝั
D 
นไป 
 
ไม่มีเ
A 
ธอ

 
แต่ควา
Bm7 
มรัก 
 
ยังค
Gmaj7 
งอยู่
 
ยังคง
D 
รู้สึก 
 
ยังคงคิ
A/C# 
ดถึงเธอเหลื
Gmaj7 
อเกิน
 
ฉันยัง เหมือ
A 
นเดิม 
 
อยู่ตรงนี้
ให้เธอได้รู้ว่า

 
*  
D 
..หมดทั้งชีวิตก็มีเพีย
A/C# 
งเธอ
 
ความรักที่ฉันใ
Bm7 
ห้ไปหมดทั้งใจ
 
จะเป็นอย่า
Gmaj7 
งนั้นเสมอไป
 
ไม่เค
D 
ยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมี
A/C# 
กัน
 
จะจดจำไม่เคยเปลี่ย
Bm7 
นไป
 
ว่าเรารักกันแ
G 
ค่ไหน

INSTRU | Bm7 | Gmaj7 | D | A/C# |

Bm7 
..เก็บสิ่งดี ๆ ทุ
Gmaj7 
กอย่าง
 
ช่วงเวลาครั้
D 
งนั้น 
 
ที่ฉัน
A/C# 
มีเธอ

 
เพราะควา
Bm7 
มรัก 
 
ยังค
Gmaj7 
งอยู่
 
ยังคง
D 
รู้สึก 
 
ยังคงคิ
A/C# 
ดถึงเธอเหลื
G 
อเกิน
 
ฉันยัง เหมือ
A 
นเดิม 
 
อยู่ตรงนี้
 
ให้เธอได้รู้ว่า
 

( * )

INSTRU | Bm7 | G | D | A/C# |
INSTRU | Bm7 | G | A | A |

( * )

INSTRU | D | A/C# | Bm7 | G | ( 2 Times )

เนื้อเพลง ยังคง
อยู่กับความว่างเปล่า
กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
ผ่านไปแล้วทุกอย่าง
จบความฝันไป ไม่มีเธอ

แต่ความรัก ยังคงอยู่
ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน
ฉันยัง เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้
ให้เธอได้รู้ว่า

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ
ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ
จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป
ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน
จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป
ว่าเรารักกันแค่ไหน

เก็บสิ่งดี ๆ ทุกอย่าง
ช่วงเวลาครั้งนั้น ที่ฉันมีเธอ

เพราะความรัก ยังคงอยู่
ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน
ฉันยัง เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้
ให้เธอได้รู้ว่า

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ
ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ
จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป
ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน
จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป
ว่าเรารักกันแค่ไหน

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ
ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ
จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป
ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน
จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป
ว่าเรารักกันแค่ไหน
ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ *492 222 186
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
INDIGO - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend