คอร์ดเพลง กลับมาอีกที POTAE

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับมาอีกที POTAE

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : POTAE
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m,D


INTRO | E B | C#m B |
INTRO | A G#m | F#m B |

E 
  แต่วัน
B 
นั้นที่เราจ
C#m 
บกัน
 
  ตั้งแต่วัน
B 
นั้นที่เธอไปจา
A 
กฉัน
 
  
G#m 
ทุกๆ วัน ฉันไม่
F#m 
เคยมีความสุขเ
B 
ลย

E 
  จะทำอะไ
B 
รก็คิด
C#m 
ถึงเธอ
 
  ตื่นเช้าเข้าน
B 
อนก็มีแต่ห
A 
น้าเธอ
G#m 
 
  มันวน
F#m 
เวียนในหัวของ
B 
ฉัน
 
C#m 
  เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไ
G#m 
หม
 
  ไม่รู้ข้าง
F#m 
กายเธอมีใ
B 
ครหรือ
E 
ยัง
C#m 
  หากตอนนี้ 
 
จะขอโอ
G#m 
กาสอีกสักครั้ง
 
  ให้
F#m 
เรา
G#m 
 
  ได้ก
A 
ลับ
A#dim 
มาเหมือน
B 
เดิม

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 

 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม
B 
  กลับมารักกับฉันอี
E 
กที

INSTRU | A G#m | F#m E |
INSTRU | C#m G#m | F#m B |
INSTRU | E B/D# | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B |

C#m 
  เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไ
G#m 
หม
 
  ไม่รู้ข้าง
F#m 
กายเธอมีใ
B 
ครหรือ
E 
ยัง
C#m 
  หากตอนนี้ 
 
จะขอโอ
G#m 
กาสอีกสักครั้ง
 
  ให้
F#m 
เรา
G#m 
 
  ได้ก
A 
ลับ
A#dim 
มาเหมือน
B 
เดิม

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 

 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม.
B 
..

 
ได้แต่คิด
E 
ถึง 
 
เธออยู่
B/D# 
เสมอ
 
ฉันอยากจะ
C#m 
เจอ 
 
เธออีกสักค
B 
รั้ง
 
กลับมาได้ไ
A 
หมตอนนี้อยาก
G#m 
กอดเธอจัง
 
มันลำ
F#m 
พัง 
 
มันเหงาเกินไ
B 
 
ตอนที่ไม่มีเ
E 
ธอ 
 
มันมีแต่ความ
B/D# 
เหงา
 
มันมีเเต่ความ
C#m 
เศร้าและความเสีย
B 
ใจ
 
ตรงนี้มันอ้างว้
A 
างมันทรมาร 
 
 
G#m 
เกินไป
 
กลับมาได้
F#m 
ไหม.
B 
.. 
 
กลับมารักกับฉันอี
 
กที..

OUTRO | A | G#m | Am | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลับมาอีกที


แต่วันนั้นที่เราจบกัน
ตั้งแต่วันนั้นที่เธอไปจากฉัน
ทุกๆ วัน ฉันไม่เคยมีความสุขเลย

จะทำอะไรก็คิดถึงเธอ
ตื่นเช้าเข้านอนก็มีแต่หน้าเธอ
มันวนเวียนในหัวของฉัน

เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหม
ไม่รู้ข้างกายเธอมีใครหรือยัง
หากตอนนี้ จะขอโอกาสอีกสักครั้ง
ให้เรา ได้กลับiมาเหมือนเดิม

ได้แต่คิดถึง เธออยู่เสมอ
ฉันอยากจะเจอ เธออีกสักครั้ง
กลับมาได้ไหมตอนนี้อยากกอดเธอจัง
มันลำพัง มันเหงาเกินไป

ตอนที่ไม่มีเธอ มันมีแต่ความเหงา
มันมีเเต่ความเศร้าและความเสียใจ
ตรงนี้มันอ้างว้างมันทรมาร เกินไป
กลับมาได้ไหมกลับมารักกับฉันอีกที

( ดนตรี )

เธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหม
ไม่รู้ข้างกายเธอมีใครหรือยัง
หากตอนนี้ จะขอโอกาสอีกสักครั้ง
ให้เรา ได้กลับiมาเหมือนเดิม

ได้แต่คิดถึง เธออยู่เสมอ
ฉันอยากจะเจอ เธออีกสักครั้ง
กลับมาได้ไหมตอนนี้อยากกอดเธอจัง
มันลำพัง มันเหงาเกินไป

ตอนที่ไม่มีเธอ มันมีแต่ความเหงา
มันมีเเต่ความเศร้าและความเสียใจ
ตรงนี้มันอ้างว้างมันทรมาร เกินไป
กลับมาได้ไหม..

ได้แต่คิดถึง เธออยู่เสมอ
ฉันอยากจะเจอ เธออีกสักครั้ง
กลับมาได้ไหมตอนนี้อยากกอดเธอจัง
มันลำพัง มันเหงาเกินไป
ตอนที่ไม่มีเธอ มันมีแต่ความเหงา
มันมีเเต่ความเศร้าและความเสียใจ
ตรงนี้มันอ้างว้างมันทรมาร เกินไป
กลับมาได้ไหม… กลับมารักกับฉันอีกที..

มิวสิควิดีโอ กลับมาอีกที POTAE

เพลง : กลับมาอีกที
ศิลปิน : POTAE
เรียบเรียง : เป้ วงฟิน / พีท โมเดล
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend