คอร์ดเพลง ถึงเธอ T’PHARM feat. PONCHET

  
Text   
คอร์ดเพลง ถึงเธอ T'PHARM feat. PONCHET

ศิลปิน : T’PHARM feat. PONCHET
เนื้อร้อง : T’PHARM x PONCHET


INTRO | G D/F# | Em Dm G7 |
INTRO | C Bm | Am C D |
INTRO | G7 D/F# | Em D G7 |
INTRO | C Bm | Am C D |

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ยังคงจดจำทุกเรื่อง
D/F# 
ดีๆที่เราเคยมีให้กัน
Em 
  ยังคงจดจำทุกช่วงเว
Dm 
ลาที่เคยมีเ
G7 
ธอกับฉัน
C 
  ยังจำหนังเก่า
Bm 
ๆที่เราเคยดูด้ว
Am 
ยกัน
 
  อยากจะรู้ว่าเธ
Cm 
อนั้นจะจำมันไ
D 
ด้รึเปล่า
G 
ทุกที่ที่เราเคยไปฉัน
D/F# 
ยังจดจำว่ามีเธออยู่ตรงนั้น
Em 
  ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านก็
Dm 
ยังคิดถึงเธอ
G7 
อยู่เสมอ
C 
  เพราะในทุกช่วงเว
Bm 
ลาที่ฉันได้มี
Am 
เธอ
 
  
Cm 
วิตที่แสน
D 
งดงาม

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ถึงแม้ว่าใจมันยังไม่
D/F# 
ลืมเธออยู่อย่างนั้น
Em 
เหมือว่าเธออยู่ข้างฉัน 
 
 
Dm 
เรื่องราวอย่างกับควา
G7 
มฝัน
C 
เพราะ 
 
ฉัน
Bm 
คิดถึงเธอทุ
Am 
กวัน 
 
 
Cm 
 
ก็ในตอน
D 
นั้นเราเป็นแค่เด็
G 
กน้อย
 
ความรักก็เลย
D/F# 
ต้องหลุดลอย
 
แล้วไม่ว่าจะทำยั
Em 
งไงฉันก็ได้แต่คิด 
 
และเฝ้า
Dm 
คอย 
 
 
G7 
C 
ให้เรากลับมาพบเจ
Bm 
อกัน
 
และ
Am 
แม้ว่าฉันไม่ใช่คนสำ
Cm 
คัญอีกต่
D 
อไป

 
อยากขอบ
G 
คุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รั
D/F# 
กกัน
 
แม้ว่าในวั
Em 
นนี้จะเป็นเพียงแค่ควา
Dm 
มหลัง
 
แต่ว่า
G7 
ฉันยังคิด
C 
ถึงอยู่ 
 
ฉันยังเฝ้าม
Bm 
องดู
 
อยากจะ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่า
Cm 
งไร
 
แค่เ
D 
พียงได้เ
G 
ห็นว่าเธอมีความ
D/F# 
สุขดี
 
แค่เท่
Em 
านี้ฉันก็อุ่
Dm 
นใจ
 
ขอบ
G7 
คุณที่เข้
C 
ามาทำให้ได้เ
Bm 
ติบโต
 
ขอบคุณที่เคย
Am 
ทำให้ได้รู้จักว่าควา
 
มรักนั้นเ
D 
ป็นยังไง

G 
  ไม่ได้จะหวังให้เธอก
D/F# 
ลับมา
 
แค่ขอคิดถึงในบางเว
Em 
ลา
 
เราต่างแยกย้ายตามทาง
Dm 
ที่มา
 
แค่อยากให้
G7 
รู้ว่ากาลเว
C 
ลาที่ผ่าน
 
ไม่เคยจะเ
Bm 
สียใจกับวันที่ผ่า
Am 
นไป
 
เพราะกาล
Cm 
ครั้งหนึ่งฉันเค
D 
ยได้รักเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถึงเธอ


อยากขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รักกัน
แม้ว่าในวันนี้จะเป็นเพียงแค่ความหลัง
แต่ว่าฉันยังคิดถึงอยู่ ฉันยังเฝ้ามองดู
อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
แค่เพียงได้เห็นว่าเธอมีความสุขดี
แค่เท่านี้ฉันก็อุ่นใจ
ขอบคุณที่เข้ามาทำให้ได้เติบโต
ขอบคุณที่เคยทำให้ได้รู้จักว่าความรักนั้นเป็นยังไง

ยังคงจดจำทุกเรื่องดีๆที่เราเคยมีให้กัน
ยังคงจดจำทุกช่วงเวลาที่เคยมีเธอกับฉัน
ยังจำหนังเก่าๆที่เราเคยดูด้วยกัน
อยากจะรู้ว่าเธอนั้นจะจำมันได้รึเปล่า
ทุกที่ที่เราเคยไปฉันยังจดจำว่ามีเธออยู่ตรงนั้น
ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านก็ยังคิดถึงเธออยู่เสมอ
เพราะในทุกช่วงเวลาที่ฉันได้มีเธอ
วิตที่แสนงดงาม

อยากขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รักกัน
แม้ว่าในวันนี้จะเป็นเพียงแค่ความหลัง
แต่ว่าฉันยังคิดถึงอยู่ ฉันยังเฝ้ามองดู
อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
แค่เพียงได้เห็นว่าเธอมีความสุขดี
แค่เท่านี้ฉันก็อุ่นใจ
ขอบคุณที่เข้ามาทำให้ได้เติบโต
ขอบคุณที่เคยทำให้ได้รู้จักว่าความรักนั้นเป็นยังไง

ถึงแม้ว่าใจมันยังไม่ลืมเธออยู่อย่างนั้น
เหมือว่าเธออยู่ข้างฉัน เรื่องราวอย่างกับความฝัน
เพราะ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
ก็ในตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กน้อย
ความรักก็เลยต้องหลุดลอย
แล้วไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็ได้แต่คิด และเฝ้าคอย
ให้เรากลับมาพบเจอกัน
และแม้ว่าฉันไม่ใช่คนสำคัญอีกต่อไป

อยากขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รักกัน
แม้ว่าในวันนี้จะเป็นเพียงแค่ความหลัง
แต่ว่าฉันยังคิดถึงอยู่ ฉันยังเฝ้ามองดู
อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
แค่เพียงได้เห็นว่าเธอมีความสุขดี
แค่เท่านี้ฉันก็อุ่นใจ
ขอบคุณที่เข้ามาทำให้ได้เติบโต
ขอบคุณที่เคยทำให้ได้รู้จักว่าความรักนั้นเป็นยังไง

ไม่ได้จะหวังให้เธอกลับมา
แค่ขอคิดถึงในบางเวลา
เราต่างแยกย้ายตามทางที่มา
แค่อยากให้รู้ว่ากาลเวลาที่ผ่าน
ไม่เคยจะเสียใจกับวันที่ผ่านไป
เพราะกาลครั้งหนึ่งฉันเคยได้รักเธอ..

มิวสิควิดีโอ ถึงเธอ T’PHARM feat. PONCHET

เพลง : ถึงเธอ
ศิลปิน : T’PHARM feat. PONCHET
เรียบเรียง : T’PHARM x PONCHET
Beat Prod : @PatwanPP
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend