คอร์ดเพลง ชอบเวลาที่มีเธอ – T’PHARM

  
Text   

คอร์ดเพลง : ชอบเวลาที่มีเธอ T’PHARM

คอร์ดเพลง ชอบเวลาที่มีเธอ - T'PHARM

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single T’PHARM : ชอบเวลาที่มีเธอ


INTRO | D | A/C# | Bm | F#m G |

D 
  ชอบเวลาที่มีเธ
A/C# 
ออยู่ตรงนี้ข้างๆ 
 
กัน
Bm 
  ชอบเวลาที่เธ
F#m 
อยิ้มและหัวเ
G 
ราะข้างๆ 
 
ฉัน
D 
  ชอบเวลาที่เธอง
A/C# 
อแงให้คอยเทกแคร์
 
  และมาง้
Bm 
อกัน 
 
ฉัน
F#m 
ชอบเวลาที่
G 
มีเธอ

D 
  ชอบเวลาที่เธอมาบอกฝั
A/C# 
นดีก่อนเข้านอน
Bm 
  ชอบเวลาที่เธอบอกว่า
F#m 
ชอบเวลาเธอ
G 
อยู่กับฉัน

D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าที ที่มีเธออยู่กับฉัน
Bm 
  ฉันรักทุกวิน
F#m 
าที แม้เราจะต้
G 
องห่างกัน
D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
Bm 
  เพราะเธอคือความ
F#m 
สุขที่หาไม่
G 
ได้จากไหน

INSTRU | D | A/C# | Bm | F#m G |

D 
  ชอบเวลาที่เธอบอ
A/C# 
กกันว่าวันนี้ทำอะไร
Bm 
  ชอบเวลาที่เธอตั้
F#m 
งใจทำอะ
G 
ไรสักอย่าง
D 
  ชอบเวลาที่เธอมาบอกฝั
A/C# 
นดีก่อนเข้านอน
Bm 
  ชอบเวลาที่เธอบอกว่า
F#m 
ชอบเวลาเธอ
G 
อยู่กับฉัน

D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าที ที่มีเธออยู่กับฉัน
Bm 
  ฉันรักทุกวิน
F#m 
าที แม้เราจะต้
G 
องห่างกัน
D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
Bm 
  เพราะเธอคือความ
F#m 
สุขที่หาไม่
G 
ได้จากไหน

INSTRU | D | A/C# | Bm | F#m G |

D 
  ชอบเวลาที่มีเธออยู่ตร
A/C# 
งนี้ข้างๆ 
 
กัน
Bm 
  ชอบเวลาที่มีเธออยู่ตร
F#m 
งนี้ข้างๆ 
 
 
G 
ฉัน

D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าที ที่มีเธออยู่กับฉัน
Bm 
  ฉันรักทุกวิน
F#m 
าที แม้เราจะต้
G 
องห่างกัน
D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
Bm 
  เพราะเธอคือความ
F#m 
สุขที่หาไม่
G 
ได้จากไหน

D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าที ที่มีเธออยู่กับฉัน
Bm 
  ฉันรักทุกวิน
F#m 
าที แม้เราจะต้
G 
องห่างกัน
D 
  ฉันรักทุกวิน
A/C# 
าทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
Bm 
  เพราะเธอคือความ
F#m 
สุขที่หาไม่
G 
ได้จากไ
D 
หน


ชอบเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างๆ กัน
ชอบเวลาที่เธอยิ้มและหัวเราะข้างๆ ฉัน
ชอบเวลาที่เธองอแงให้คอยเทกแคร์
และมาง้อกัน ฉันชอบเวลาที่มีเธอ

ชอบเวลาที่เธอมาบอกฝันดีก่อนเข้านอน
ชอบเวลาที่เธอบอกว่าชอบเวลาเธออยู่กับฉัน

ฉันรักทุกวินาที ที่มีเธออยู่กับฉัน
ฉันรักทุกวินาที แม้เราจะต้องห่างกัน
ฉันรักทุกวินาทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
เพราะเธอคือความสุขที่หาไม่ได้จากไหน

ชอบเวลาที่เธอบอกกันว่าวันนี้ทำอะไร
ชอบเวลาที่เธอตั้งใจทำอะไรสักอย่าง
ชอบเวลาที่เธอมาบอกฝันดีก่อนเข้านอน
ชอบเวลาที่เธอบอกว่าชอบเวลาเธออยู่กับฉัน

ฉันรักทุกวินาที ที่มีเธออยู่กับฉัน
ฉันรักทุกวินาที แม้เราจะต้องห่างกัน
ฉันรักทุกวินาทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
เพราะเธอคือความสุขที่หาไม่ได้จากไหน

ชอบเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างๆ กัน
ชอบเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้ข้างๆ ฉัน

ฉันรักทุกวินาที ที่มีเธออยู่กับฉัน
ฉันรักทุกวินาที แม้เราจะต้องห่างกัน
ฉันรักทุกวินาทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
เพราะเธอคือความสุขที่หาไม่ได้จากไหน

ฉันรักทุกวินาที ที่มีเธออยู่กับฉัน
ฉันรักทุกวินาที แม้เราจะต้องห่างกัน
ฉันรักทุกวินาทีเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
เพราะเธอคือความสุขที่หาไม่ได้จากไหน

มิวสิควิดีโอ ชอบเวลาที่มีเธอ T’PHARM

เพลง ชอบเวลาที่มีเธอ (คอร์ด)

LYRICS : T’PHARM
ARRANGED : T’PHARM
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend