คอร์ดเพลง คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์

  
Text   
คอร์ดเพลง คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์

ศิลปิน : แช่ม แช่มรัมย์
เนื้อร้อง : ปิติ ลิ้มเจริญ, แสนคม สมคิด
คอร์ด : F,Gm,Am,Bb,C,Dm


 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

INSTRU | F | F |

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

 
ยอมรับตามต
F 
รง 
 
ว่า
Bb 
เราเป็นคนใจแ
F 
ตก
 
ชอบเ
Bb 
อารักจริงไปจ่า
Gm 
ยแจก
C 
ไม่ลืมหูลืม
F 
ตา
Gm 
ใครกดไลก์ให้ห
Dm 
น่อย 
 
หัวใ
Gm 
จก็เกิดปั
Am 
ญหา
 
มโ
Gm 
นว่าเขาให้ท่า 
 
ว่าเขามีใ
C 

 
ยอมรับโดย
F 
ดี 
 
ว่า
Bb 
มีปัญหาทาง
F 
จิต
 
ปิดไ
Bb 
ฟเข้านอนแล้ว
Gm 
หงุดหงิด 
 
 
C 
จะเป็นบ้าใ
F 
ห้ได้
Gm 
พร่ำเพ้อไม่มีลิ
Dm 
มิต 
 
ควบ
Gm 
คุมอารมณ์ไ
Am 
ม่ไหว
Gm 
แล้วสรุปสุดท้
C 
ายหัวใจก็แห
F 
ลก

 
เก็บเศษใ
Bb 
จที่มันแตกสลาย
 
ต่อยังไ
F 
งมันก็ยังไม่ติด
 
กาวตราช้
Bb 
างคุณภาพแค่ไ
F 
หน
 
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจ
Gm 
กดู
 
ดูไ
Bb 
ว้ ไอ้ คนใจแ
C 
ตก

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

Dm 
  แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
 
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
 
 
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่
Gm 
จำ
 
มันไม่จดไม่
C 
จำก็เพราะว่าใจมันแ
F 
ตก

F 
เห็นแล้วใจคอไม่ดี 
 
คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
C 
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
Bb 
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
 
ทำให้
Am 
พี่.. 
 
 
Gm 
ใจ.. 
 
F 
ตก..

F 
น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
 
น้อง
C 
อุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
 
รัก
Bb 
น้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
 
ทำให้
Am 
พี่.. 
 
 
Gm 
ใจ.. 
 
F 
ตก.. 
 
C 
อ้ย..

INSTRU | Bb | F | Bb | F | Gm Bb | C |

 
เก็บเศษใ
Bb 
จที่มันแตกสลาย
 
ต่อยังไ
F 
งมันก็ยังไม่ติด
 
กาวตราช้
Bb 
างคุณภาพแค่ไ
F 
หน
 
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจ
Gm 
กดู
 
ดูไ
Bb 
ว้ ไอ้ คนใจแ
C 
ตก

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

Dm 
  แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
 
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
 
 
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่
Gm 
จำ
 
มันไม่จดไม่
C 
จำก็เพราะว่าใจมันแ
F 
ตก

F 
เห็นแล้วใจคอไม่ดี 
 
คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
C 
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
Bb 
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
 
ทำให้
Am 
พี่.. 
 
 
Gm 
ใจ.. 
 
F 
ตก..

F 
น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
 
น้อง
C 
อุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
 
รัก
Bb 
น้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
 
ทำให้
Am 
พี่.. 
 
 
Gm 
ใจ.. 
 
F 
ตก..

 
โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
F 
อ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โ
C 
อ้ย
 
งานเข้าหัว
Bb 
ใจ 
 
 
C 
เอาแล้วไงใจแ
F 
ตก

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนใจแตก


โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย
งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก

( ดนตรี )

โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย
งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก

ยอมรับตามตรง ว่าเราเป็นคนใจแตก
ชอบเอารักจริงไปจ่ายแจก ไม่ลืมหูลืมตา
ใครกดไลก์ให้หน่อย หัวใจก็เกิดปัญหา
มโนว่าเขาให้ท่า ว่าเขามีใจ

ยอมรับโดยดี ว่ามีปัญหาทางจิต
ปิดไฟเข้านอนแล้วหงุดหงิด จะเป็นบ้าให้ได้
พร่ำเพ้อไม่มีลิมิต ควบคุมอารมณ์ไม่ไหว
แล้วสรุปสุดท้ายหัวใจก็แหลก

เก็บเศษใจที่มันแตกสลาย
ต่อยังไงมันก็ยังไม่ติด
กาวตราช้างคุณภาพแค่ไหน
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจกดู
ดูไว้ ไอ้ คนใจแตก

โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย
งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก

แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่จำ
มันไม่จดไม่จำก็เพราะว่าใจมันแตก

เห็นแล้วใจคอไม่ดี คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
ทำให้พี่..ใจ..แตก..

น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
น้องอุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
รักน้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
ทำให้พี่..ใจ..แตก.. โอ้ย..

( ดนตรี )

เก็บเศษใจที่มันแตกสลาย
ต่อยังไงมันก็ยังไม่ติด
กาวตราช้างคุณภาพแค่ไหน
แปะตรงไหนมันก็เอาไม่อยู่ ส่องกระจกดู
ดูไว้ ไอ้ คนใจแตก

โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย
งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก

แตกละเอียดยังไงหัวใจก็ยังไม่เข็ด
เกิดมาเป็นลูกเป็ดยังไงต้องหัดว่ายน้ำ
ใครจะตักจะเตือนจะตบกบาล ไม่จำ
มันไม่จดไม่จำก็เพราะว่าใจมันแตก

เห็นแล้วใจคอไม่ดี คนนั้นเข้าทีคนนี้โดนใจ
น้องส้ม ชมพู่ มะนาว เชอรี่ น้ำตาล น้ำหวาน ลำไย
จุ๊บจิ๊บ เอ็นจอย น้องมายด์ เซ็กซี่เกินจะห้ามใจ
ทำให้พี่..ใจ..แตก..

น้องๆดูดีเข้าตามารักกับพี่มาซะไวๆ
น้องอุ๊ น้องแอน ตุ๊กตา กุ้ง อ๋อย ปู ปลา มันน่าโอนไว
รักน้องจนจะบ้าตาย ใจร้ายจริงๆ นะเธอ
ทำให้พี่..ใจ..แตก.. โอ้ย..

โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย โอะ โอ่ะ โอ๊ะ โอ้ย
งานเข้าหัวใจ เอาแล้วไงใจแตก

มิวสิควิดีโอ คนใจแตก แช่ม แช่มรัมย์

เพลง : คนใจแตก
ศิลปิน : แช่ม แช่มรัมย์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend