คอร์ดเพลง บอกมาว่าไม่รัก – PONCHET feat. VARINZ, NONNY9

  
Text   

INTRO | D A | Bm A | Em F#m | Em A |
INTRO | D A | Bm A | Em F#m | Em A |

D 
  เขาเป็นใครทำ
A 
ไมนะ
Bm 
  ถึงเอาแต่คอย
A 
โทรมา
 
  และ
Em 
เธอก็ต้องไป
F#m 
รับ
 
  ไม่ยอมให้
Em 
ฉันได้
A 
รู้ว่าเขาเป็นใคร

D 
  และฉันได้แต่อึด
A 
อัดใจ
Bm 
  แค่จะบอกเธอ
A 
เอาไว้
 
  ถ้า
Em 
เธอต้องการ
F#m 
อะไร
 
  จะไม่
Em 
ยื้อเธอเอาไว้
A 
เลยฉันขอสัญญา

D 
  แต่เรื่อง
A 
เดียวที่ฉันอยาก
Bm 
ถามเธอ
 
  เรื่อง
A 
เดียวแล้วจะไม่
Em 
ถามเลย 
 
 
F#m 
 
  ว่าเธอรัก
Em 
เขามากแค่ไหนจะได้ตัด
A 
ใจ

 
ไม่มีปัญ
D 
หา 
 
ถ้าเ
A 
ธอต้องการจะ
Bm 
ไป
 
แค่บอก
A 
กันมาเลยได้
Em 
ไหม 
 
 
F#m 
 
ถ้าไม่รัก
Em 
ก็ไม่รัก 
 
ฉันก็
A 
เข้าใจ
 
ไม่มีปัญ
D 
หา 
 
ถ้า
A 
เธอต้องการเริ่ม
Bm 
ใหม่
 
แค่บอก
A 
มาว่าเธอรัก
Em 
ใคร 
 
 
F#m 
 
และ
Em 
ไม่ต้อง
F#m 
โทรหา
 
ไม่
Em 
ต้องมาพบ
A 
เจอกันอีก 
 
ได้
D 
ไหม

D 
  แค่บอกไม่
A 
รักให้มันชัดๆไม่ได้หรือไง
Bm 
  ไม่ต้องบอกว่า
A 
รักถ้าหากว่าเธอก็ยังรักใคร
Em 
อยู่
 
  คนที่เธอ
F#m 
ก็รู้ 
 
บอกมา
Em 
เลยให้ชัดๆ 
 
 
A 
คนที่เธอรัก
D 
  ไม่ต้องทำเป็นรักทำเป็นรัก
A 
  เก็บเอาความคิดถึงใส่ลิ้นชัก
Bm 
  เพราะว่าเธอจำเป็นที่จะต้องใช้
A 
มันกับเขา
Em 
  ฉันจะดี
F#m 
สักเท่าไรถ้าไม่มี
Em 
ความหมาย
 
  เธอก็เลือกคนที่เธอ
A 
พอใจ

D 
  แต่เรื่อง
A 
เดียวที่ฉันอยาก
Bm 
ถามเธอ
 
  เรื่อง
A 
เดียวแล้วจะไม่
Em 
ถามเลย 
 
 
F#m 
 
  ว่าเธอรัก
Em 
เขามากแค่ไหนจะได้ตัด
A 
ใจ

 
ไม่มีปัญ
D 
หา 
 
ถ้าเ
A 
ธอต้องการจะ
Bm 
ไป
 
แค่บอก
A 
กันมาเลยได้
Em 
ไหม 
 
 
F#m 
 
ถ้าไม่รัก
Em 
ก็ไม่รัก 
 
ฉันก็
A 
เข้าใจ
 
ไม่มีปัญ
D 
หา 
 
ถ้า
A 
เธอต้องการเริ่ม
Bm 
ใหม่
 
แค่บอก
A 
มาว่าเธอรัก
Em 
ใคร 
 
 
F#m 
 
และ
Em 
ไม่ต้อง
F#m 
โทรหา
 
ไม่
Em 
ต้องมาพบ
A 
เจอกันอีก 
 
ได้
D 
ไหม..


เขาเป็นใครทำไมนะ ถึงเอาแต่คอยโทรมา
และเธอก็ต้องไปรับ ไม่ยอมให้ฉันได้รู้ว่าเขาเป็นใคร
และฉันได้แต่อึดอัดใจ แค่จะบอกเธอเอาไว้
ถ้าเธอต้องการอะไร จะไม่ยื้อเธอเอาไว้เลย
ฉันขอสัญญา

แต่เรื่องเดียวที่ฉันอยากถามเธอ
เรื่องเดียวแล้วจะไม่ถามเลย
ว่าเธอรักเขามากแค่ไหนจะได้ตัดใจ

ไม่มีปัญหา ถ้าเธอต้องการจะไป
แค่บอกกันมาเลยได้ไหม
ถ้าไม่รักก็ไม่รัก ฉันก็เข้าใจ
ไม่มีปัญหา ถ้าเธอต้องการเริ่มใหม่
แค่บอกมาว่าเธอรักใคร และไม่ต้องโทรหา
ไม่ต้องมาพบเจอกันอีก ได้ไหม

แค่บอกไม่รักให้มันชัดๆ ไม่ได้หรือไง
ไม่ต้องบอกว่ารัก
ถ้าหากว่าเธอก็ยังรักใครอยู่ คนที่เธอก็รู้
บอกมาเลยให้ชัดๆ คนที่เธอรัก
ไม่ต้องทำเป็นรักทำเป็นรัก
เก็บเอาความคิดถึงใส่ลิ้นชัก
เพราะว่าเธอจำเป็นที่จะต้องใช้มันกับเขา
ฉันจะดี สักเท่าไร ถ้าไม่มีความหมาย
เธอก็เลือกคนที่เธอพอใจ

แต่เรื่องเดียวที่ฉันอยากถามเธอ
เรื่องเดียวแล้วจะไม่ถามเลย
ว่าเธอรักเขามากแค่ไหนจะได้ตัดใจ

ไม่มีปัญหา ถ้าเธอต้องการจะไป
แค่บอกกันมาเลยได้ไหม
ถ้าไม่รักก็ไม่รักฉันก็เข้าใจ
ไม่มีปัญหา ถ้าเธอต้องการเริ่มใหม่
แค่บอกมาว่าเธอรักใคร และไม่ต้องโทรหา
ไม่ต้องมาพบเจอกันอีก ได้ไหม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บอกมาว่าไม่รัก (คอร์ด)

Produced / Beat : PONCHET,VARINZ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend