คอร์ดเพลง ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร COCKTAIL

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร COCKTAIL

คอร์ด :

ศิลปิน : COCKTAIL

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ

คอร์ดในเพลง : F#m,D,E,A,C#


Tune to Eb
INTRO | F#m | F#m | D | D |
INTRO | E | E | A | C# |
INTRO | F#m | F#m | D | D |
INTRO | E | E | A | C# |

 
ใครเล่าจะไ
F#m 
ปรู้ 
 
ความในใจของ
D 
คนทั้งหมด
 
เพราะแม้เถาวัลย์ที่
E 
พันเกี่ยวเลี้ยวลด
 
ก็ยังไม่คดเหมือนหนึ่งใ
A 
น 
 
น้ำใจ
C# 
คน
 
น้ำนิ่งไม่
F#m 
รินไหล 
 
ลึกลงไปเชี่ยวแ
D 
รงวกวน
 
รู้หน้าแต่ไม่รู้ใ
E 
จใคร ค้น ลึกลงไ
A 
ป.. 
 
 
C# 

 
เพราะชีวิตฉันไม่มี
A 
มิตรแท้ 
 
 
C#m 
 
หรือศัตรูถ
D 
าวร
 
ความจริงที่มันยัง
F#m 
ซ้อน 
 
ซ่อน..
C#m 
อยู่
 
ไม่อาจมองเห็นด้วย
D 
ตา
 
แต่ก่อนเคยรักกันมากแ
A 
ค่ไหน 
 
 
C#m 
 
ไกลออกไปก็ไ
D 
ม่เหมือนเคย
 
ก็เมื่อเวลาได้
F#m 
พ้น 
 
เลยไ
C#m 
 
เคยเกลียดกันสักแค่ไ
D 
หนก็กลายเป็นรัก

 
เมื่อห้วงเวลาเปลี่ยน
F#m 
ผัน
 
ห้วงของกาลกลืน
D 
กินทุกสิ่ง
 
ที่เที่ยงแท้คือไม่จ
E 
ริง
 
ความจริงคือไม่แ
A 
น่นอน 
 
C# 
อ..

INSTRU | F#m | F#m | D | D |
INSTRU | E | E | A | C# |
INSTRU | F#m | F#m | D | D |
INSTRU | E | E | A | C# |

 
เพราะชีวิตฉันไม่มี
A 
มิตรแท้ 
 
 
C#m 
 
หรือศัตรูถ
D 
าวร
 
ความจริงที่มันยัง
F#m 
ซ้อน 
 
ซ่อน..
C#m 
อยู่
 
ไม่อาจมองเห็นด้วย
D 
ตา
 
แต่ก่อนเคยรักกันมากแ
A 
ค่ไหน 
 
 
C#m 
 
ไกลออกไปก็ไ
D 
ม่เหมือนเคย
 
ก็เมื่อเวลาได้
F#m 
พ้น 
 
เลยไ
C#m 
 
เคยเกลียดกันสักแค่ไ
D 
หนก็กลายเป็นรัก

 
เมื่อห้วงเวลาเปลี่ยน
F#m 
ผัน
 
ห้วงของกาลกลืน
D 
กินทุกสิ่ง
 
ที่เที่ยงแท้คือไม่จ
E 
ริง
 
ความจริงคือไม่แ
A 
น่นอน 
 
 
C# 

OUTRO | F#m | F#m | D | D |
OUTRO | E | E | A | C# |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร


ใครเล่าจะไปรู้ ความในใจของคนทั้งหมด
เพราะแม้เถาวัลย์ที่พันเกี่ยวเลี้ยวลด
ก็ยังไม่คดเหมือนหนึ่งใน น้ำใจคน
น้ำนิ่งไม่รินไหล ลึกลงไปเชี่ยวแรงวกวน
รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจใคร ค้น ลึกลงไป..

เพราะชีวิตฉันไม่มีมิตรแท้
หรือศัตรูถาวร
ความจริงที่มันยังซ้อน ซ่อน..อยู่
ไม่อาจมองเห็นด้วยตา
แต่ก่อนเคยรักกันมากแค่ไหน
ไกลออกไปก็ไม่เหมือนเคย
ก็เมื่อเวลาได้พ้น เลยไป
เคยเกลียดกันสักแค่ไหนก็กลายเป็นรัก

เมื่อห้วงเวลาเปลี่ยนผัน
ห้วงของกาลกลืนกินทุกสิ่ง
ที่เที่ยงแท้คือไม่จริง
ความจริงคือไม่แน่นอน โอ..

( ดนตรี )

เพราะชีวิตฉันไม่มีมิตรแท้
หรือศัตรูถาวร
ความจริงที่มันยังซ้อน ซ่อน..อยู่
ไม่อาจมองเห็นด้วยตา
แต่ก่อนเคยรักกันมากแค่ไหน
ไกลออกไปก็ไม่เหมือนเคย
ก็เมื่อเวลาได้พ้น เลยไป
เคยเกลียดกันสักแค่ไหนก็กลายเป็นรัก

เมื่อห้วงเวลาเปลี่ยนผัน
ห้วงของกาลกลืนกินทุกสิ่ง
ที่เที่ยงแท้คือไม่จริง
ความจริงคือไม่แน่นอน

มิวสิควิดีโอ ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร COCKTAIL

เพลง : ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร
ศิลปิน : COCKTAIL
เรียบเรียง : Cocktail
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend