คอร์ดเพลง มารักกันหม้าย บังแสบ ซายัง

  
Text   
คอร์ดเพลง มารักกันหม้าย บังแสบ ซายัง

คอร์ด :

ศิลปิน : บังแสบ ซายัง

เนื้อร้อง/ทำนอง : อนันตชัย หง้ากุล

คอร์ดในเพลง : G,Em,C,D,Bm


INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | D |

 
พี่มันโลโ
G 
ซ 
 
แต่งตัวก็ไม่
Em 
โก้
 
ไม่ชอบคุยโ
C 
ว 
 
โอ้อวดโม้ใ
D 
คร
 
ไม่มีส
G 
ตังค์และไม่มีสไ
Em 
ตล์
 
เป็นแค่คน
C 
จรที่หาเช้ากิน
D 
ค่ำ
 
น้องอิรักห
G 
ม้ายถ้าพี่แหลงทอง
Em 
แดง
 
กินข้าวแ
C 
กงริมข้างถ
D 
นน
 
ไม่มีซี
G 
วิคดีเซลรถ
Em 
ยนต์
 
พี่แค่
C 
คนที่จนแสน
D 
จน 
 
นิน้องสาวเ
G 
ห้อ

C 
  แค่คนธรรมดาติดดิน
 
  ไม่ได้เลิศ
Bm 
หรูร่ำรวยไอ้ไ
Em 
หร่
 
  รถเ
Am 
ครื่องก็หาห
D 
ม้าย 
 
รถเก๋งอย่าถา
G 
มถึง
C 
  แต่ว่าหัวใจของพี่
 
  มันมีรา
Bm 
คามากมายกว่า
Em 
ล้านนึง
 
  จะ
C 
ทำให้เธอซาบซึ้งกับคำว่ารัก
D 
แท้

 
มารักกันห
G 
ม้าย 
 
ลองแลสักทีได้ห
Bm 
ม้าย
 
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้
C 
นไป 
 
คนดีๆแบบพี่มันห
D 
ายาก
 
มารักกับเด็กใ
G 
ต้ 
 
เซอร์ๆคนนี้ตะ
Bm 
น้อง
 
พี่บ่าวคนนี้รั
C 
บรอง 
 
น้ำตาสาวไม่นอง
D 
แน่
 
ไม่เชื่อให้แม่พี่ไป
G 
ขอ

C 
สินสอดเท่าใด 
 
แก้ว
Bm 
แหวน เงินทอง พี่จะ
Em 
หามาให้
 
พี่จะบ
C 
อกปูย่าตายายคนนี้หลา
D 
นใภ้ 
 
ของไอ้บ่าว

INSTRU | G | Em | C | D |

C 
  แค่คนธรรมดาติดดิน
 
  ไม่ได้เลิศ
Bm 
หรูร่ำรวยไอ้ไ
Em 
หร่
 
  รถเ
Am 
ครื่องก็หาห
D 
ม้าย 
 
รถเก๋งอย่าถา
G 
มถึง
C 
  แต่ว่าหัวใจของพี่
 
  มันมีรา
Bm 
คามากมายกว่า
Em 
ล้านนึง
 
  จะ
C 
ทำให้เธอซาบซึ้งกับคำว่ารัก
D 
แท้

 
มารักกันห
G 
ม้าย 
 
ลองแลสักทีได้ห
Bm 
ม้าย
 
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้
C 
นไป 
 
คนดีๆแบบพี่มันห
D 
ายาก
 
มารักกับเด็กใ
G 
ต้ 
 
เซอร์ๆคนนี้ตะ
Bm 
น้อง
 
พี่บ่าวคนนี้รั
C 
บรอง 
 
น้ำตาสาวไม่นอง
D 
แน่

 
มารักกันห
G 
ม้าย 
 
ลองแลสักทีได้ห
Bm 
ม้าย
 
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้
C 
นไป 
 
คนดีๆแบบพี่มันห
D 
ายาก
 
มารักกับเด็กใ
G 
ต้ 
 
เซอร์ๆคนนี้ตะ
Bm 
น้อง
 
พี่บ่าวคนนี้รั
C 
บรอง 
 
น้ำตาสาวไม่นอง
D 
แน่
 
ไม่เชื่อให้แม่พี่ไป
G 
ขอ

OUTRO | G | Em | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มารักกันหม้าย


พี่มันโลโซ แต่งตัวก็ไม่โก้
ไม่ชอบคุยโว โอ้อวดโม้ใคร
ไม่มีสตังค์และไม่มีสไตล์
เป็นแค่คนจรที่หาเช้ากินค่ำ
น้องอิรักหม้ายถ้าพี่แหลงทองแดง
กินข้าวแกงริมข้างถนน
ไม่มีซีวิคดีเซลรถยนต์
พี่แค่คนที่จนแสนจน นิน้องสาวเห้อ

แค่คนธรรมดาติดดิน
ไม่ได้เลิศหรูร่ำรวยไอ้ไหร่
รถเครื่องก็หาหม้าย รถเก๋งอย่าถามถึง
แต่ว่าหัวใจของพี่
มันมีราคามากมายกว่าล้านนึง
จะทำให้เธอซาบซึ้งกับคำว่ารักแท้

มารักกันหม้าย ลองแลสักทีได้หม้าย
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้นไป คนดีๆแบบพี่มันหายาก
มารักกับเด็กใต้ เซอร์ๆคนนี้ตะน้อง
พี่บ่าวคนนี้รับรอง น้ำตาสาวไม่นองแน่
ไม่เชื่อให้แม่พี่ไปขอ

สินสอดเท่าใด แก้วแหวน เงินทอง พี่จะหามาให้
พี่จะบอกปูย่าตายายคนนี้หลานใภ้ ของไอ้บ่าว

( ดนตรี )

แค่คนธรรมดาติดดิน
ไม่ได้เลิศหรูร่ำรวยไอ้ไหร่
รถเครื่องก็หาหม้าย รถเก๋งอย่าถามถึง
แต่ว่าหัวใจของพี่
มันมีราคามากมายกว่าล้านนึง
จะทำให้เธอซาบซึ้งกับคำว่ารักแท้

มารักกันหม้าย ลองแลสักทีได้หม้าย
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้นไป คนดีๆแบบพี่มันหายาก
มารักกับเด็กใต้ เซอร์ๆคนนี้ตะน้อง
พี่บ่าวคนนี้รับรอง น้ำตาสาวไม่นองแน่

มารักกันหม้าย ลองแลสักทีได้หม้าย
อย่าปล่อยให้ผ่านพ้นไป คนดีๆแบบพี่มันหายาก
มารักกับเด็กใต้ เซอร์ๆคนนี้ตะน้อง
พี่บ่าวคนนี้รับรอง น้ำตาสาวไม่นองแน่
ไม่เชื่อให้แม่พี่ไปขอ

มิวสิควิดีโอ มารักกันหม้าย บังแสบ ซายัง

เพลง : มารักกันหม้าย
ศิลปิน : บังแสบ ซายัง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 064-734121
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend