คอร์ดเพลง ปรารถนาสิ่งใดฤา – COCKTAIL (ค็อกเทล)

  
Text   

คอร์ดเพลง ปรารถนาสิ่งใดฤา
คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
ศิลปิน COCKTAIL

คีย์คอร์ด ปรารถนาสิ่งใดฤา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน
อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน
ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร

INSTRU | Ebmaj7 | Ebmaj7 |
INSTRU | Abmaj7 | Abmaj7 |
INSTRU ( 2 Times )

 
ยัง
Ebmaj7 
รู้สึก 
 
ยังต้อ
Abmaj7 
งการใครสักคน
 
ยังฝั
Ebmaj7 
นใฝ่    ทางห
Abmaj7 
นใดจะหลุดพ้น

 
* เฝ้าตา
Cm 
มหาร้อยพันหมื่นเห
Bb 
ตุผล
 
เหตุใดห
Ab 
นอใจเราใยสั
Eb 
บสน
 
หนึ่ง
Cm 
ชีวิตคนเราล้วนทุก
Bb 
ข์ทน
 
หมื่นเห
Ab 
ตุผลอับจนหั
Bb 
วใจ

 
** ปรารถนาสิ่งใ
Eb 
ดกัน 
 
สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้า
Bb/D 
คอย
 
มีชีวิตอย่างเลื่อนลอ
Cm 
ย 
 
ตะวันคล้อยลาลั
Bb 
บไป
 
ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อ
Ab 
นฟ้า
 
ชีวิตฉันมีคุณค่าหรื
Gm 
อไม่
 
หรือชีวิตฉันเลยล่ว
Ab 
งไป.
Bb 
.. 
 
โดยไม่มีอะไรเลย

INSTRU | Eb | Bb/D | Ab | Ab |

 
ยังทุกข์
Eb 
ทน…
Bb/D 
…ยังว
Ab 
กวน ไร้จุดหมาย
 
ยังร้อง
Eb 
ไห้…
Bb/D 
…ให้เรื่อง
Ab 
ราว ที่ผ่านพ้น

( *, ** )

INSTRU | Ab | Bb | Cm | Bb |
INSTRU | Ab | Bb | Eb Bb/D | Cm Bb |
INSTRU | Ab | Ab | Bb | Bb |

( *, ** )

 
อยู่เพื่อควา
Cm 
มรัก 
 
หรืออยู่เพื่อควา
Bb 
มฝัน
 
อยู่เพื่อศรั
Ab 
ทธาหรืออยู่เพื่อความห
Eb 
วัง
 
อยู่เพื่อชีวิตตั
Cm 
วเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกั
Bb 
 
ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อ
Ab 
ยังต้องอยู่เพื่อใค
Bb 
 
ปรารถนาสิ่งใดกัน
 

OUTRO | Eb | Bb/D | Ab | Ab | ( 2 Times )

เนื้อเพลง ปรารถนาสิ่งใดฤา
อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน
อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน
ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร

( ดนตรี )


ยังรู้สึก ยังต้องการใครสักคน
ยังฝันใฝ่ ทางหนใดจะหลุดพ้น


* เฝ้าตามหาร้อยพันหมื่นเหตุผล
เหตุใดหนอใจเราจึงสับสน
หนึ่งชีวิตคนเราล้วนทุกข์ทน
หมื่นเหตุผลอับจนหัวใจ

** ปรารถนาสิ่งใดกัน สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอย
มีชีวิตอย่างเลื่อนลอย ตะวันคล้อยลาลับไป
ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อนฟ้า
ชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่ หรือชีวิตฉันล่วงเลยไป
โดยไม่มีอะไรเลย


( ดนตรี )

ยังทุกข์ทน ยังวกวน ไร้จุดหมาย
ยังร้องไห้ ให้เรื่องราว ที่ผ่านพ้น

( *, ** )

( ดนตรี )

( *, ** )

อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน
อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน
ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร
ปรารถนาสิ่งใดกัน
“ ปรารถนาสิ่งใดฤา ” เพลงใหม่จากอัลบั้มที่ 6 ของ Cocktail
คอร์ดเพลง ปรารถนาสิ่งใดฤา - COCKTAIL (ค็อกเทล)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend