คอร์ดเพลง งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง – Cocktail

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | C | D | Em | Em | ( 2 Times )
INTRO | C | D | Em D/F# | G Am | ( 3 Times )
INTRO | C | D | Em | Em |

 
ในคื
นที่เราจ้องมองตาสบกัน
 เหมือนฉันนั้นรู้สึก
Em 
 
ส่วนลึก
ข้างในหัวใจของชั้นมันเปลี่ยนไป
 
ไม่เป็นดั่งเช่น
Em 
เคย..
 
เธอยืนอยู่ตรง
นั้น…ไ
ม่ไกลจากฉัน
Bm 
เท่าไร
Em 
 
แต่ใจก
ลับไกลเหมือนเรา
ไม่เคยใกล้กัน

 
กลาง
งานเต้นรำในคืนจันทร์เต็มดวง
 
 
ผู้คนรายล้อมเรา
Em 
 
ตราบนั้น
ราตรีกาลยังคงงันเงียบเหงา
 
 
ไม่เป็นดั่งเช่น
Em 
เคย
 
ฉันยืนอยู่ตรง
นี้…แ
ม้มีผู้คน
Bm 
รายล้อมนับพัน
Em 
 
ช่างมัน
เพราะฉันไม่คิด
มองใครอื่นเลย

 
ใน.
 
คืน
D/F# 
…แสง..
Em 
 จันทร์
…ส่อง
..
 
ระยิบตา
Am 
ดวงดารา
ดั่ง
 
ดวงตา
…นา
D/F# 
ง…ฟ้า..
Em 
 จ้อง
…มอง
..
 
เป็นพยาน
Am 
ในยามราตรี
บรรเลง
 
ขับขาน
…เพล
D/F# 
ง…รัก..
Em 
 เพื่อ
…เรา
..
 
ฉันขอ
มือเธอเต้นรำกับฉันคืนนี้

INSTRU | Em D/F# | G Am | C | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | C |

 
แม้ชั่
วชีวิตของฉันที่มีจะเป็นอย่างไรก็
ตาม
 
แต่ฉันรอ
Em 
…เพื่อ
D/F# 
 พบเธอ
         
Am 
 
แม้ช่
วงเวลาที่เหลือของฉันจะมีเท่าไรก็
ตาม
 
แต่ฉันจะอยู่เ
Em 
พื่อรัก 
 
เพื่อบอก
D/F# 
ว่ารัก 
 
เพียง
แต่เธอ 

INSTRU | G D/F# | Em D | C | Am D | ( 2 Times )
INSTRU | G D/F# | Em D | C | C | E | E |

 
ใน
 ..คืน
E/G# 
…แสง..
F#m 
 จันทร์
…ส่อง
..
 
ระยิบตา
Bm 
ดวงดารา
 
ดั่งดวงตา
…นา
E/G# 
ง…ฟ้า..
F#m 
 จ้อง.
 
มอง
..
 
เป็นพยาน
Bm 
ในยามราตรีบ
รรเลง
 
ขับขาน
…เพล
E/G# 
ง…รัก..
F#m 
 เพื่อ.
 
เรา
..
 
ฉันขอ
Bm 
มือเธอ 
 
เต้นรำ
กับฉัน
คืนนี้

INSTRU | A E/G# | F#m E | D | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D |

 
เพราะฉัน
Bm 
รักเธอ…หมดใจข
องฉัน 
 
ที่มี
F#m 

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend