คอร์ดเพลง อกหักไม่กล้าบอกผัว อ๊อฟ ดอกฟ้า x บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง อกหักไม่กล้าบอกผัว อ๊อฟ ดอกฟ้า x บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ด :

ศิลปิน : อ๊อฟ ดอกฟ้า x บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดในเพลง : Am,Em,Dm,F,G


INTRO | Am | Am | Em | Em |
INTRO | F | F | G | G |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | F | F | G | G |

 
ไปไม่ก
C 
ลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่
Am 
มี 
 
หนีไม่พ้น
 
ถ้าผัวรู้ว่า
F 
ซน 
 
แอบรักคน
G 
อื่น
 
ตื่นเช้า
C 
มา 
 
ทาปากแดง
 
เล่นไพ่
Am 
แคง 
 
แหลงเรื่องเพื่อน
 
ผัวเพื่อนอยู่ห
F 
ล่อ 
 
คอยส่องทุกเ
G 
ช้า

 
อัพรูปลงเ
F 
ฟส 
 
หัวใจก็เต้นหวั่นไ
Em 
หว
 
เมื่อคนห
F 
ล่อ 
 
มากดหั
Em 
วใจ
 
เข้าไปส่องเ
F 
ฟส 
 
หัวใจ
Em 
สลาย
 
อุ้ย ต๊าย
Dm 
ตาย ต๊ายตาย ต๊าย ตาย
 
คนหล่อมีแฟนแ
G 
ล้ว

 
อกหักไม่กล้าบอก
F 
ผัว ไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว
 
กลัวต้องหลบ
Em 
ตีน ต้องหลบตีน ต้องหลบตีน
 
หัวใจมัน
Dm 
ช้ำ 
 
แต่บอกผัวไม่ไ
G 
ด้
 
แอบรักคนห
F 
ล่อ รักคนหล่อ รักคนหล่อ
 
แต่ผัวถือมีด
Em 
งอ ถือมีดงอ ถือมีดงอ
 
เลยไม่ขอรักใ
Dm 
คร 
 
เลยรักผัวคนเ
G 
ดียว

 
ที่อ้อร้อ..
F 
นั้น.
G 
.. หยอก ห
C 
ยอก

 
ไม่ได้เจ้
Am 
าชู้ 
 
แล้วก็ไม่ได้หลา
Dm 
ยใจอ่ะ
 
แต่ผัวใ
Em 
ครไซมันหล่อหว่าผั
Am 
วฉัน
 
อยากบอกใ
Am 
ห้รู้ไม่ได้เจ้าชู้ในสัน
Dm 
ดาน
 
แต่ผัวชาวบ้านมันน่
C 
ากิน

INSTRU | Am | Am | ( 4 Times )
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | Dm | G | C | G |

 
อัพรูปลงเ
F 
ฟส 
 
หัวใจก็เต้นหวั่นไ
Em 
หว
 
เมื่อคนห
F 
ล่อ 
 
มากดหั
Em 
วใจ
 
เข้าไปส่องเ
F 
ฟส 
 
หัวใจ
Em 
สลาย
 
อุ้ย ต๊าย
Dm 
ตาย ต๊ายตาย ต๊าย ตาย
 
คนหล่อมีแฟนแ
G 
ล้ว

 
อกหักไม่กล้าบอก
F 
ผัว ไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว
 
กลัวต้องหลบ
Em 
ตีน ต้องหลบตีน ต้องหลบตีน
 
หัวใจมัน
Dm 
ช้ำ 
 
แต่บอกผัวไม่ไ
G 
ด้
 
แอบรักคนห
F 
ล่อ รักคนหล่อ รักคนหล่อ
 
แต่ผัวถือมีด
Em 
งอ ถือมีดงอ ถือมีดงอ
 
เลยไม่ขอรักใ
Dm 
คร 
 
เลยรักผัวคนเ
G 
ดียว

 
น้องเห้อ อย่าอ้อ
F 
ร้อ อย่าอ้อร้อ อย่าอ้อร้อ
 
ไม่น่ารักจะถู
Em 
กตี เดี๋ยวถูกตี เดี๋ยวถูกตี
 
ผัวน้องก็
Dm 
มี 
 
ไซรน้องถึงใจง่
G 
าย
 
น้องเห้อ อย่าดิก
F 
ดิ๊ก อย่าดิกดิ๊ก อย่าดิกดิ๊ก
 
หลุกหลิกหลาย
Em 
ใจ อย่าหลายใจ อย่าหลายใจ
 
เที่ยวบ้าผู้
Dm 
ชาย 
 
ว่าหยุดได้แล้วแ
G 
หละ
 
ที่บ่าวเตือน
F 
นั้น.
G 
.. 
 
ก็เพราะหวั
C 
งดี

 
ไม่ได้เจ้
Am 
าชู้ 
 
แล้วก็ไม่ได้หลา
Dm 
ยใจอ่ะ
 
แต่ผัวใ
Em 
ครไซมันหล่อหว่าผั
Am 
วฉัน
 
อยากบอกใ
Am 
ห้รู้ไม่ได้เจ้าชู้ในสัน
Dm 
ดาน
 
แต่ผัวชาวบ้านมันน่
C 
ากิน

OUTRO | Am | Am | Am | Am |
OUTRO | F | F | G | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อกหักไม่กล้าบอกผัว


ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น
ถ้าผัวรู้ว่าซน แอบรักคนอื่น
ตื่นเช้ามา ทาปากแดง
เล่นไพ่แคง แหลงเรื่องเพื่อน
ผัวเพื่อนอยู่หล่อ คอยส่องทุกเช้า

อัพรูปลงเฟส หัวใจก็เต้นหวั่นไหว
เมื่อคนหล่อ มากดหัวใจ
เข้าไปส่องเฟส หัวใจสลาย
อุ้ย ต๊ายตาย ต๊ายตาย ต๊าย ตาย
คนหล่อมีแฟนแล้ว

อกหักไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว
กลัวต้องหลบตีน ต้องหลบตีน ต้องหลบตีน
หัวใจมันช้ำ แต่บอกผัวไม่ได้
แอบรักคนหล่อ รักคนหล่อ รักคนหล่อ
แต่ผัวถือมีดงอ ถือมีดงอ ถือมีดงอ
เลยไม่ขอรักใคร เลยรักผัวคนเดียว

ที่อ้อร้อ..นั้น… หยอก หยอก

ไม่ได้เจ้าชู้ แล้วก็ไม่ได้หลายใจอ่ะ
แต่ผัวใครไซมันหล่อหว่าผัวฉัน
อยากบอกให้รู้ไม่ได้เจ้าชู้ในสันดาน
แต่ผัวชาวบ้านมันน่ากิน

( ดนตรี )

อัพรูปลงเฟส หัวใจก็เต้นหวั่นไหว
เมื่อคนหล่อ มากดหัวใจ
เข้าไปส่องเฟส หัวใจสลาย
อุ้ย ต๊ายตาย ต๊ายตาย ต๊าย ตาย
คนหล่อมีแฟนแล้ว

อกหักไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว ไม่กล้าบอกผัว
กลัวต้องหลบตีน ต้องหลบตีน ต้องหลบตีน
หัวใจมันช้ำ แต่บอกผัวไม่ได้
แอบรักคนหล่อ รักคนหล่อ รักคนหล่อ
แต่ผัวถือมีดงอ ถือมีดงอ ถือมีดงอ
เลยไม่ขอรักใคร เลยรักผัวคนเดียว

น้องเห้อ อย่าอ้อร้อ อย่าอ้อร้อ อย่าอ้อร้อ
ไม่น่ารักจะถูกตีเดี๋ยวถูกตี เดี๋ยวถูกตี
ผัวน้องก็มี ไซรน้องถึงใจง่าย
น้องเห้อ อย่าดิกดิ๊กอย่าดิกดิ๊ก อย่าดิกดิ๊ก
หลุกหลิกหลายใจ อย่าหลายใจ อย่าหลายใจ
เที่ยวบ้าผู้ชาย ว่าหยุดได้แล้วแหละ
ที่บ่าวเตือนนั้น… ก็เพราะหวังดี

ไม่ได้เจ้าชู้ แล้วก็ไม่ได้หลายใจอ่ะ
แต่ผัวใครไซมันหล่อหว่าผัวฉัน
อยากบอกให้รู้ไม่ได้เจ้าชู้ในสันดาน
แต่ผัวชาวบ้านมันน่ากิน

มิวสิควิดีโอ อกหักไม่กล้าบอกผัว อ๊อฟ ดอกฟ้า x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : อกหักไม่กล้าบอกผัว
ศิลปิน : อ๊อฟ ดอกฟ้า x บ.เบิ้ล สามร้อย
ต้นฉบับ : รู๊ส รูซี่ร์ x กฤษ กวินทร์
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องาน : 097-159-1944
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend