คอร์ดเพลง นักศึกษา เอ มหาหิงค์

  
Text   
คอร์ดเพลง นักศึกษา เอ มหาหิงค์

คอร์ด :

ศิลปิน : เอ มหาหิงค์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอ มหาหิงค์

คอร์ดในเพลง : F,C,Dm,Gm,A,Bb


INTRO | F | C | Dm | F C |
INTRO | Dm | F | Gm | Bb C | F |

 
ต้องรีบ
Dm 
ตื่นตั้งแต่ตอนเช้า
 
เพื่อจะไ
C 
ปเข้ามหาลัย
 
อาบ
Gm 
น้ำแต่งตัวแต่งกาย
 
เสื้อเข้าใ
C 
นตั้งใจเล่าเ
F 
รียน

 
ดั่งนก
Dm 
น้อยจากกรงบ้านป่า
 
เจ้าบินหลง
C 
มาสู่เมืองศิวิไ
F 
ลซ์
 
ไม่ได้
Dm 
มีแผนการอะไร
 
มีตัวกับใ
C 
จมุ่งมั่นเกินร้
F 
อย

 
เข้า
Bb 
มาศึกษาเล่าเ
F 
รียน
 
อ่านเ
C 
ขียนเรียนรู้มันทุกวิ
F 
ชา
 
หวังเ
Bb 
พียงจะได้ใบปริญ
F 
ญา
 
ไปทำง
C 
านที่ข้านั้นพอใ
F 

 
พอค่ำ
F 
ลงมีสี่สิบดีกรี
 
พร้อมกับเพื่อน
C 
ดีๆ 
 
คืนนี้ต้องยาวไ
F 
 
เราชน นาย
Dm 
ชน
 
เรายก นายยก ให้ตาม
Gm 
สบาย
 
เรื่องม
C 
หาลัยมีหนักใจอยู่เรื่องเ
F 
ดียว

 
อาจารย์
Bb 
ครับ 
 
ผมนอนไม่ห
F 
ลับ
 
กระส่ายกร
Gm 
ะสับ 
 
หลับ
C 
ลงไม่ไ
F 
หว
 
ตั้งแต่เข้า
Bb 
มาในรั้วมหา
F 
ลัย
 
ยังไม่
Gm 
มีหวานใจเ
C 
ลยสัก
F 
คน

INSTRU | Dm | A | Gm | A |
INSTRU | Bb F | C F | Bb F | Gm C |

 
ดั่งนก
Dm 
น้อยจากกรงบ้านป่า
 
เจ้าบินหลง
C 
มาสู่เมืองศิวิไ
F 
ลซ์
 
ไม่ได้
Dm 
มีแผนการอะไร
 
มีตัวกับใ
C 
จมุ่งมั่นเกินร้
F 
อย

 
เข้า
Bb 
มาศึกษาเล่าเ
F 
รียน
 
อ่านเ
C 
ขียนเรียนรู้มันทุกวิ
F 
ชา
 
หวังเ
Bb 
พียงจะได้ใบปริญ
F 
ญา
 
ไปทำง
C 
านที่ข้านั้นพอใ
F 

 
พอค่ำ
F 
ลงมีสี่สิบดีกรี
 
พร้อมกับเพื่อน
C 
ดีๆ 
 
คืนนี้ต้องยาวไ
F 
 
เราชน นาย
Dm 
ชน
 
เรายก นายยก ให้ตาม
Gm 
สบาย
 
เรื่องม
C 
หาลัยมีหนักใจอยู่เรื่องเ
F 
ดียว

 
อาจารย์
Bb 
ครับ 
 
ผมนอนไม่ห
F 
ลับ
 
กระส่ายกร
Gm 
ะสับ 
 
หลับ
C 
ลงไม่ไ
F 
หว
 
ตั้งแต่เข้า
Bb 
มาในรั้วมหา
F 
ลัย
 
ยังไม่
Gm 
มีหวานใจเ
C 
ลยสัก
F 
คน

 
อาจารย์
Bb 
ครับ 
 
ผมนอนไม่ห
F 
ลับ
 
กระส่ายกร
Gm 
ะสับ 
 
หลับ
C 
ลงไม่ไ
F 
หว
 
ตั้งแต่เข้า
Bb 
มาในรั้วมหา
F 
ลัย
 
ยังไม่
Gm 
มีหวานใจเ
C 
ลยสัก
F 
คน

OUTRO | Dm | F | Gm | Bb C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นักศึกษา


ต้องรีบตื่นตั้งแต่ตอนเช้า
เพื่อจะไปเข้ามหาลัย
อาบน้ำแต่งตัวแต่งกาย
เสื้อเข้าในตั้งใจเล่าเรียน

ดั่งนกน้อยจากกรงบ้านป่า
เจ้าบินหลงมาสู่เมืองศิวิไลซ์
ไม่ได้มีแผนการอะไร
มีตัวกับใจมุ่งมั่นเกินร้อย

เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
อ่านเขียนเรียนรู้มันทุกวิชา
หวังเพียงจะได้ใบปริญญา
ไปทำงานที่ข้านั้นพอใจ

พอค่ำลงมีสี่สิบดีกรี
พร้อมกับเพื่อนดีๆ คืนนี้ต้องยาวไป
เราชน นายชน
เรายก นายยก ให้ตามสบาย
เรื่องมหาลัยมีหนักใจอยู่เรื่องเดียว

อาจารย์ครับ ผมนอนไม่หลับ
กระส่ายกระสับ หลับลงไม่ไหว
ตั้งแต่เข้ามาในรั้วมหาลัย
ยังไม่มีหวานใจเลยสักคน

( ดนตรี )

ดั่งนกน้อยจากกรงบ้านป่า
เจ้าบินหลงมาสู่เมืองศิวิไลซ์
ไม่ได้มีแผนการอะไร
มีตัวกับใจมุ่งมั่นเกินร้อย

เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
อ่านเขียนเรียนรู้มันทุกวิชา
หวังเพียงจะได้ใบปริญญา
ไปทำงานที่ข้านั้นพอใจ

พอค่ำลงมีสี่สิบดีกรี
พร้อมกับเพื่อนดีๆ คืนนี้ต้องยาวไป
เราชน นายชน
เรายก นายยก ให้ตามสบาย
เรื่องมหาลัยมีหนักใจอยู่เรื่องเดียว

อาจารย์ครับ ผมนอนไม่หลับ
กระส่ายกระสับ หลับลงไม่ไหว
ตั้งแต่เข้ามาในรั้วมหาลัย
ยังไม่มีหวานใจเลยสักคน

อาจารย์ครับ ผมนอนไม่หลับ
กระส่ายกระสับ หลับลงไม่ไหว
ตั้งแต่เข้ามาในรั้วมหาลัย
ยังไม่มีหวานใจเลยสักคน

มิวสิควิดีโอ นักศึกษา เอ มหาหิงค์

เพลง : นักศึกษา
ศิลปิน : เอ มหาหิงค์
เรียบเรียง : ยักษ์ ไอเอเรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง : 082-211-8112
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend