คอร์ดเพลง แบบไหน เขียนไขและวานิช

  
Text   
คอร์ดเพลง แบบไหน เขียนไขและวานิช

คอร์ด :

ศิลปิน : เขียนไขและวานิช

เนื้อร้อง/ทำนอง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง

คอร์ดในเพลง : C,D,G,Em,Am


INTRO | C D | G | C D | G |
INTRO | C D | G D/F# Em |
INTRO | C D | G |

 
เมื่อก่
C 
อนเราเคยวาด
D 
ฝันที่มีให้
G 
กัน
 
กลับก
C 
ลายเป็นความสำ
D 
คัญไม่เคยเ
G 
ลือน
 
ถ้าม
C 
องดูจากตร
D 
งนี้ 
 
จะเห็นแ
G 
สง..
D/F# 
ดาว..
Em 
ส่อง
 
เปลี่ยนแป
C 
ลงไปตามครรล
D 
องให้จด
G 
จำ

 
เฝ้าม
C 
องดูวันและเว
D 
ลามาแปรเป
G 
ลี่ยน
 
ชั่ว
C 
ค่ำคืนแต่ล
D 
ะวันไม่อาจย้
G 
อน
 
หาก
C 
รักก็จง
D 
รัก 
 
 
G 
รักอย่าง
D/F# 
ไรไม่ให้เ
Em 
กียจ
 
แบบไ
C 
หน 
 
อย่างไ
D 
ร 
 
ให้จด
G 
จำ

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | C D | G |

 
เฝ้าม
C 
องดูวันและเว
D 
ลามาแปรเป
G 
ลี่ยน
 
ชั่ว
C 
ค่ำคืนแต่ล
D 
ะวันไม่อาจย้
G 
อน
 
หาก
C 
รักก็จง
D 
รัก 
 
 
G 
รักอย่าง
D/F# 
ไรไม่ให้เ
Em 
กียจ
 
แบบไ
C 
หน 
 
อย่างไ
D 
ร 
 
ให้จด
G 
จำ

C 
คนที่รักกันจ
D 
ริง 
 
เค้าจะ
G 
รักกันแบบไ
Em 
หน
 
เพื่อที่ใ
C 
คร 
 
และใ
D 
ครไม่ถูก
G 
ลืม

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | C D | G |

 
เฝ้าม
C 
องดูวันและเว
D 
ลามาแปรเป
G 
ลี่ยน
 
ชั่ว
C 
ค่ำคืนแต่ล
D 
ะวันไม่อาจย้
G 
อน
 
หาก
C 
รักก็จง
D 
รัก 
 
 
G 
รักอย่าง
D/F# 
ไรไม่ให้เ
Em 
กียจ
 
แบบไ
C 
หน 
 
อย่างไ
D 
ร 
 
ให้จด
G 
จำ

 
หาก
C 
รักก็จง
D 
รัก 
 
 
G 
รักอย่าง
D/F# 
ไรไม่ให้เ
Em 
กียจ
 
แบบไ
C 
หน 
 
อย่างไ
D 
ร 
 
ให้จด
G 
จำ

C 
คนที่รักกันจ
D 
ริง 
 
เค้าจะ
G 
รักกันแบบไ
Em 
หน
 
เพื่อที่ใ
C 
คร 
 
และใ
D 
ครไม่ถูก
G 
ลืม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แบบไหน


เมื่อก่อนเราเคยวาดฝันที่มีให้กัน
กลับกลายเป็นความสำคัญไม่เคยเลือน
ถ้ามองดูจากตรงนี้ จะเห็นแสง..ดาว..ส่อง
เปลี่ยนแปลงไปตามครรลองให้จดจำ

เฝ้ามองดูวันและเวลามาแปรเปลี่ยน
ชั่วค่ำคืนแต่ละวันไม่อาจย้อน
หากรักก็จงรัก รักอย่างไรไม่ให้เกียจ
แบบไหน อย่างไร ให้จดจำ

( ดนตรี )

เฝ้ามองดูวันและเวลามาแปรเปลี่ยน
ชั่วค่ำคืนแต่ละวันไม่อาจย้อน
หากรักก็จงรัก รักอย่างไรไม่ให้เกียจ
แบบไหน อย่างไร ให้จดจำ

คนที่รักกันจริง เค้าจะรักกันแบบไหน
เพื่อที่ใคร และใครไม่ถูกลืม

( ดนตรี )

เฝ้ามองดูวันและเวลามาแปรเปลี่ยน
ชั่วค่ำคืนแต่ละวันไม่อาจย้อน
หากรักก็จงรัก รักอย่างไรไม่ให้เกียจ
แบบไหน อย่างไร ให้จดจำ

หากรักก็จงรัก รักอย่างไรไม่ให้เกียจ
แบบไหน อย่างไร ให้จดจำ

คนที่รักกันจริง เค้าจะรักกันแบบไหน
เพื่อที่ใคร และใครไม่ถูกลืม

มิวสิควิดีโอ แบบไหน เขียนไขและวานิช

เพลง : แบบไหน
ศิลปิน : เขียนไขและวานิช
เรียบเรียง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend