คอร์ดเพลง ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง มอร์แกน

  
Text   
คอร์ดเพลง ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง มอร์แกน

คอร์ด :

ศิลปิน : มอร์แกน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี

คอร์ดในเพลง : Am,Em,F,C,G,Dm


INTRO | Am Em | F C | Am Em | F | G |

 
บาง
Am 
ครั้งการเติบโ
Em 
ตของชีวิ
Am 
ตมันก็เหนื่อย
Em 
ล้า
 
ผิดห
F 
วังและ
Em 
เสียน้ำตา 
 
ไม่
Dm 
ง่ายเลยอย่างที่
G 
คิด
 
ปัญ
Am 
หามากมายเข้ามา 
 
ถาโ
F 
ถมให้ใจบอบ
C 
ช้ำ
 
ในบางค
F 
รั้ง 
 
ฉันอ
Em 
ยากยอมแพ้ 
 
อ่อน
Dm 
แอเหลือเ
G 
กิน

 
เมื่อก่อน
Am 
นี้ฉันเคยยิ้มหัวเราะสุขใจจากข้า
Em 
งใน
 
แต่ตอน
Am 
นี้ฉันยิ้มเพื่อปิดบังความเศร้าใน
Em 
หัวใจ
 
ฉันเคย
F 
มีความสุข 
 
มากกว่
Em 
านี้
 
แต่ทำไ
F 
ม 
 
ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อ
Dm 
ยลง
G 

 
อยากกอดใ
C 
ครสักคน 
 
วันที่เ
Em 
หนื่อยล้า
 
ร้อง
Am 
ไห้ออกมาให้
Em 
มันสุดเสียง
 
ไม่ต้อง
F 
มีคำถาม 
 
ว่าเ
Em 
พราะอะไร
 
แค่เพียง
Dm 
หวังให้ฉันได้ร
G 
ะบาย
 
ฉันเพียงแค่ห
C 
วังแม้ล้มมันจะโ
Em 
หดร้าย
 
คงจ
Am 
ะมีสักคนที่
Em 
ยังเข้าใจ
 
คนที่พ
F 
ร้อมจะรับฟังไม่ว่า
Em 
ฉันเป็นยังไง
 
คนที่พ
Dm 
ร้อมจะให้อ
G 
ภัยฉันได้เสมอ

INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F |
INSTRU | Am G | F C | F Em | Dm G | G |

 
เมื่อก่อน
Am 
นี้ฉันเคยยิ้มหัวเราะสุขใจจากข้า
Em 
งใน
 
แต่ตอน
Am 
นี้ฉันยิ้มเพื่อปิดบังความเศร้าใน
Em 
หัวใจ
 
ฉันเคย
F 
มีความสุข 
 
มากกว่
Em 
านี้
 
แต่ทำไ
F 
ม 
 
ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อ
Dm 
ยลง
G 

 
อยากกอดใ
C 
ครสักคน 
 
วันที่เ
Em 
หนื่อยล้า
 
ร้อง
Am 
ไห้ออกมาให้
Em 
มันสุดเสียง
 
ไม่ต้อง
F 
มีคำถาม 
 
ว่าเ
Em 
พราะอะไร
 
แค่เพียง
Dm 
หวังให้ฉันได้ร
G 
ะบาย
 
ฉันเพียงแค่ห
C 
วังแม้ล้มมันจะโ
Em 
หดร้าย
 
คงจ
Am 
ะมีสักคนที่
Em 
ยังเข้าใจ
 
คนที่พ
F 
ร้อมจะรับฟังไม่ว่า
Em 
ฉันเป็นยังไง
 
คนที่พ
Dm 
ร้อมจะให้อ
G 
ภัยฉันได้เส
C 
มอ

 
คนที่พ
G 
ร้อมจะให้อภัยฉันได้เสมอ..

OUTRO | Am Em | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง


บางครั้งการเติบโตของชีวิตมันก็เหนื่อยล้า
ผิดหวังและเสียน้ำตา ไม่ง่ายเลยอย่างที่คิด
ปัญหามากมายเข้ามา ถาโถมให้ใจบอบช้ำ
ในบางครั้ง ฉันอยากยอมแพ้ อ่อนแอเหลือเกิน

เมื่อก่อนนี้ฉันเคยยิ้มหัวเราะสุขใจจากข้างใน
แต่ตอนนี้ฉันยิ้มเพื่อปิดบังความเศร้าในหัวใจ
ฉันเคยมีความสุข มากกว่านี้
แต่ทำไม ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง

อยากกอดใครสักคน วันที่เหนื่อยล้า
ร้องไห้ออกมาให้มันสุดเสียง
ไม่ต้องมีคำถาม ว่าเพราะอะไร
แค่เพียงหวังให้ฉันได้ระบาย
ฉันเพียงแค่หวังแม้ล้มมันจะโหดร้าย
คงจะมีสักคนที่ยังเข้าใจ
คนที่พร้อมจะรับฟังไม่ว่าฉันเป็นยังไง
คนที่พร้อมจะให้อภัยฉันได้เสมอ

( ดนตรี )

เมื่อก่อนนี้ฉันเคยยิ้มหัวเราะสุขใจจากข้างใน
แต่ตอนนี้ฉันยิ้มเพื่อปิดบังความเศร้าในหัวใจ
ฉันเคยมีความสุข มากกว่านี้
แต่ทำไม ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง

อยากกอดใครสักคน วันที่เหนื่อยล้า
ร้องไห้ออกมาให้มันสุดเสียง
ไม่ต้องมีคำถาม ว่าเพราะอะไร
แค่เพียงหวังให้ฉันได้ระบาย
ฉันเพียงแค่หวังแม้ล้มมันจะโหดร้าย
คงจะมีสักคนที่ยังเข้าใจ
คนที่พร้อมจะรับฟังไม่ว่าฉันเป็นยังไง
คนที่พร้อมจะให้อภัยฉันได้เสมอ

คนที่พร้อมจะให้อภัยฉันได้เสมอ..

มิวสิควิดีโอ ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง มอร์แกน

เพลง : ยิ่งโตความสุขยิ่งน้อยลง
ศิลปิน : มอร์แกน
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend