คอร์ดเพลง ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร

คอร์ดเพลง ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร

เพลง :

ศิลปิน : นิว พงศกร

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,D,E,C#m


INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
เห็นเธอแ
A 
ว็บๆ 
 
น้องใส่หมวก
F#m 
แก็บ
 
รูปร่างเล็
D 
กๆ 
 
สเป็ค
E 
พี่
 
น้องผิวขา
A 
วๆไว้ผมย
F#m 
าวๆ
 
เที่ยวเดินพายเ
D 
ป๋ามาแถว
E 
นี้

 
หยบ
C#m 
แลอยู่นานสอ
F#m 
งนาน
 
หยบ
C#m 
รักน้องสาว
F#m 
ตาหวาน
 
ใจ
D 
มันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังห
E 
าที่อยู่

 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี

 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..

C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง

 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้อยู่ใกล้น้
A 
อง

INSTRU | A F#m | Bm E | A F#m | Bm E |
INSTRU | C#m F#m | Bm E | C#m F#m | Bm | E |

 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี

 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..

C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง

 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้เป็นแฟนน้
A 
อง

 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้รักกับน้
A 
อง

OUTRO | A F#m | D E | A F#m | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ได้หม้ายน้อง


เห็นเธอแว็บๆ น้องใส่หมวกแก็บ
รูปร่างเล็กๆ สเป็คพี่
น้องผิวขาวๆไว้ผมยาวๆ
เที่ยวเดินพายเป๋ามาแถวนี้

หยบแลอยู่นานสองนาน
หยบรักน้องสาวตาหวาน
ใจมันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังหาที่อยู่

ฝนตกซ็อกแซ็ก น้องเดินต็อกแต็ก
กางร่มคันเล็กมาทางนี้
ใจพี่พรือโฉ้เหมือนคนลาต้า
มองซ้ายมองขวาหลุกหลิกเสียดี

มันเขินๆพอเห็นเธอแค่ๆ
เหมือนอิโทรศัพท์ไปบอกแม่
ว่าลูกใภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เห้อ นี้แม่เห้อ..

อยากจะจีบเธอด้วยถ้อยคำหลายพยางค์
แค่นฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแลได้หม้ายน้อง

ถ้าน้องเดินทาง พี่จะเป็นแท็กซี่
ถ้าน้องเป็นหัวปลี พี่จะเป็นหน่อกล้วย
ถ้าน้องเป็นช้อน พี่ก็จะเป็นถ้วย
น้องเป็นจ้าวมือหวย พี่จะเป็นคนแทง
ถ้าน้องเป็นเห็บ พี่ก็จะเป็นหมา
ถ้าน้องเป็นโซดา พี่จะเป็นเหล้าแดง
พี่ยอมเป็นไพ่ ให้น้องได้เล่นแคง
เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้อยู่ใกล้น้อง

( ดนตรี )

ฝนตกซ็อกแซ็ก น้องเดินต็อกแต็ก
กางร่มคันเล็กมาทางนี้
ใจพี่พรือโฉ้เหมือนคนลาต้า
มองซ้ายมองขวาหลุกหลิกเสียดี

มันเขินๆพอเห็นเธอแค่ๆ
เหมือนอิโทรศัพท์ไปบอกแม่
ว่าลูกใภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เห้อ นี้แม่เห้อ..

อยากจะจีบเธอด้วยถ้อยคำหลายพยางค์
แค่นฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแลได้หม้ายน้อง

ถ้าน้องเดินทาง พี่จะเป็นแท็กซี่
ถ้าน้องเป็นหัวปลี พี่จะเป็นหน่อกล้วย
ถ้าน้องเป็นช้อน พี่ก็จะเป็นถ้วย
น้องเป็นจ้าวมือหวย พี่จะเป็นคนแทง
ถ้าน้องเป็นเห็บ พี่ก็จะเป็นหมา
ถ้าน้องเป็นโซดา พี่จะเป็นเหล้าแดง
พี่ยอมเป็นไพ่ ให้น้องได้เล่นแคง
เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้เป็นแฟนน้อง

เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้รักกับน้อง

มิวสิควิดีโอ ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร

เพลง ได้หม้ายน้อง
ศิลปิน : นิว พงศกร
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend