คอร์ดเพลง อยากมีก็ต้องสร้าง นิว พงศกร

  
Text   


INTRO | F | Bb Am Gm C |
INTRO | F Am | Dm C |
INTRO | Bb Am | Gm C | F |

F 
ความจนมันไม่ใช่อุปสรรค 
 
ของคน
Am 
รู้จักทำมาหากิน
 
ถ้าชีวิต
Bb 
นี้ยังไม่สิ้น 
 
ให้
C 
ดิ้นกันต่อไป
 
อยากไ
F 
ด้ไอ้นู่นไอ้นี้ไอ้นั้น
 
อยากมีเหมือนเพื่อนเข
Am 
ามั่ง 
 
มึงต้องขยันตั้งใจ
 
ต้นทุนชี
Bb 
วิตไม่ดีเหมือนใคร.. 
 
 
C 
ขอให้ตั้งใจทำงาน

 
เตือนตัว
Gm 
เองให้จำขึ้นใจ 
 
ว่าอย่าทำ
Am 
ตัวไร้ค่า
 
อย่าไป
Bb 
รอคอยวาสนา 
 
ที่มองไม่เ
C 
ห็น

 
อยากมีก็ต้องส
F 
ร้าง 
 
ไม่ต้องมา
Am 
อ้างว่าบ้าน
Dm 
จน
 
สอง
C 
มือสองตีนเหมือน
Bb 
กันทุกคน 
 
 
Am 
 
แล้วไซรไม่
Gm 
ทนกับความลำบ
C 
าก
 
ถึงฐานะไม่
F 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่า
Am 
มึงอิรวยไ
Dm 
ม่ได้
 
แค่เ
C 
พียงเดินหน้าต่
Bb 
อไป 
 
ให้
Am 
ขยันตั้งใจ
 
อย่าไป
Gm 
ท้อ 
 
และไม่ต้อง
C 
ง้อโชคชะ
F 
ตา.. 
 
 
Bb 
 
C 

 
ถ้ารู้
F 
จักทำมาหากิน 
 
ถ้ารู้จัก
Am 
ดิ้นเพื่อความอยู่รอด
 
ถ้าข
Bb 
ยันไปตลอด 
 
รับรองว่า
C 
มึงไม่อดแน่

 
เตือนตัว
Gm 
เองให้จำขึ้นใจ 
 
ว่าอย่าทำ
Am 
ตัวไร้ค่า
 
อย่าไป
Bb 
รอคอยวาสนา 
 
ที่มองไม่เ
C 
ห็น..

 
อยากมีก็ต้องส
F 
ร้าง 
 
ไม่ต้องมา
Am 
อ้างว่าบ้าน
Dm 
จน
 
สอง
C 
มือสองตีนเหมือน
Bb 
กันทุกคน 
 
 
Am 
 
แล้วไซรไม่
Gm 
ทนกับความลำบ
C 
าก
 
ถึงฐานะไม่
F 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่า
Am 
มึงอิรวยไ
Dm 
ม่ได้
 
แค่เ
C 
พียงเดินหน้าต่
Bb 
อไป 
 
ให้
Am 
ขยันตั้งใจ
 
อย่าไป
Gm 
ท้อ 
 
และไม่ต้อง
C 
ง้อโชคชะ
F 
ตา..

INSTRU | F | Am | Bb | C |
INSTRU | Am | Dm | Bb | C |

 
เตือนตัว
Gm 
เองให้จำขึ้นใจ 
 
ว่าอย่าทำ
Am 
ตัวไร้ค่า
 
อย่าไป
Bb 
รอคอยวาสนา 
 
ที่มองไม่เ
C 
ห็น

 
อยากมีก็ต้องส
F 
ร้าง 
 
ไม่ต้องมา
Am 
อ้างว่าบ้าน
Dm 
จน
 
สอง
C 
มือสองตีนเหมือน
Bb 
กันทุกคน 
 
 
Am 
 
แล้วไซรไม่
Gm 
ทนกับความลำบ
C 
าก
 
ถึงฐานะไม่
F 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่า
Am 
มึงอิรวยไ
Dm 
ม่ได้
 
แค่เ
C 
พียงเดินหน้าต่
Bb 
อไป 
 
ให้
Am 
ขยันตั้งใจ
 
อย่าไป
Gm 
ท้อ 
 
และไม่ต้อง
C 
ง้อโชคชะ
F 
ตา.. 
 
 
C 

 
อยากมีก็ต้องส
F 
ร้าง 
 
ไม่ต้องมา
Am 
อ้างว่าบ้าน
Dm 
จน
 
สอง
C 
มือสองตีนเหมือน
Bb 
กันทุกคน 
 
 
Am 
 
แล้วไซรไม่
Gm 
ทนกับความลำบ
C 
าก
 
ถึงฐานะไม่
F 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่า
Am 
มึงอิรวยไ
Dm 
ม่ได้
 
แค่เ
C 
พียงเดินหน้าต่
Bb 
อไป.. 
 
Am 
ฮ..
 
อย่าไป
Gm 
ท้อ 
 
และไม่ต้อง
C 
ง้อโชคชะ
F 
ตา..

 
มึงต้องไม่
Gm 
ท้อ 
 
และไม่ต้อง
C 
รอคอยวาส
F 
นา..


ความจนมันไม่ใช่อุปสรรค ของคนรู้จักทำมาหากิน
ถ้าชีวิตนี้ยังไม่สิ้น ให้ดิ้นกันต่อไป
อยากได้ไอ้นู่นไอ้นี้ไอ้นั้น
อยากมีเหมือนเพื่อนเขามั่ง มึงต้องขยันตั้งใจ
ต้นทุนชีวิตไม่ดีเหมือนใคร ขอให้ตั้งใจทำงาน

เตือนตัวเองให้จำขึ้นใจ ว่าอย่าทำตัวไร้ค่า
อย่าไปรอคอยวาสนา ที่มองไม่เห็น

อยากมีก็ต้องสร้าง ไม่ต้องมาอ้างว่าบ้านจน
สองมือสองตีนเหมือนกันทุกคน
แล้วไซรไม่ทนกับความลำบาก
ถึงฐานะไม่ดี ไม่ใช่ว่ามึงอิรวยไม่ได้
แค่เพียงเดินหน้าต่อไป ให้ขยันตั้งใจ
อย่าไปท้อ และไม่ต้องง้อโชคชะตา

ถ้ารู้จักทำมาหากิน ถ้ารู้จักดิ้นเพื่อความอยู่รอด
ถ้าขยันไปตลอด รับรองว่ามึงไม่อดแน่

เตือนตัวเองให้จำขึ้นใจ ว่าอย่าทำตัวไร้ค่า
อย่าไปรอคอยวาสนา ที่มองไม่เห็น

อยากมีก็ต้องสร้าง ไม่ต้องมาอ้างว่าบ้านจน
สองมือสองตีนเหมือนกันทุกคน
แล้วไซรไม่ทนกับความลำบาก
ถึงฐานะไม่ดี ไม่ใช่ว่ามึงอิรวยไม่ได้
แค่เพียงเดินหน้าต่อไป ให้ขยันตั้งใจ
อย่าไปท้อ และไม่ต้องง้อโชคชะตา

ดนตรี

เตือนตัวเองให้จำขึ้นใจ ว่าอย่าทำตัวไร้ค่า
อย่าไปรอคอยวาสนา ที่มองไม่เห็น

อยากมีก็ต้องสร้าง ไม่ต้องมาอ้างว่าบ้านจน
สองมือสองตีนเหมือนกันทุกคน
แล้วไซรไม่ทนกับความลำบาก
ถึงฐานะไม่ดี ไม่ใช่ว่ามึงอิรวยไม่ได้
แค่เพียงเดินหน้าต่อไป ให้ขยันตั้งใจ
อย่าไปท้อ และไม่ต้องง้อโชคชะตา

อยากมีก็ต้องสร้าง ไม่ต้องมาอ้างว่าบ้านจน
สองมือสองตีนเหมือนกันทุกคน
แล้วไซรไม่ทนกับความลำบาก
ถึงฐานะไม่ดี ไม่ใช่ว่ามึงอิรวยไม่ได้
แค่เพียงเดินหน้าต่อไป.. โฮ..
อย่าไปท้อ และไม่ต้องง้อโชคชะตา

มึงต้องไม่ท้อ และไม่ต้องรอคอยวาสนา

มิวสิควิดีโอ อยากมีก็ต้องสร้าง นิว พงศกร

เพลง : อยากมีก็ต้องสร้าง
ศิลปิน : นิว พงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : 062-5656982
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend