คอร์ดเพลง หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง) นิว พงศกร

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง) ศิลปิน นิว พงศกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | Am Em | F G |
INTRO | Am Em | F | G |

 
ครั้งที่
Am 
เราสัญ
Em 
ญากันไว้ 
 
แม้ห่างไ
F 
กลจะไม่ลื
G 
มกัน
 
ยังจำ
Am 
ได้สัญ
Em 
ญาวันนั้นจะห่าง
F 
กันแค่เพีย
G 
งตัว
 
น้องรู้
Am 
หม้าย 
 
หัวใ
Em 
จพี่ชัวร์ 
 
จงเชื่อ
F 
มั่นในคำสัญ
G 
ญา

 
ไม่เปลี่ย
F 
นแปลง 
 
ไม่ปล่อยใจลา
G 
ต้า
 
ถึงหา
F 
ยหน้า 
 
แต่ไม่หา
G 
ยไป

 
พี่ไม่เคยหลงสีแ
C 
สงยังคงแหลงใต้
Am 
ชัด
 
พี่ยังรักน้องห
F 
นัดยังคงชัดเ
G 
จน
 
ไม่เคยหลงแสง
C 
สีคำพี่แหลงนั
Am 
กเลง
 
ยังนั่งร้องเพ
F 
ลงคิดถึงสุด
G 
ใจ
 
พี่ไม่หลงเมืองใ
C 
หญ่ 
 
ไม่หลงเมือ
Am 
งลวง
 
ยังรักพุ่มพ
F 
วงดวงใจไม่ต้องก
G 
ลัว
 
พี่ไม่ลืมคน
C 
ดีไม่หนีไม่
Am 
มั่วยังคงไม่ลืม
F 
ตัว 
 
 
G 
 
พี่หมาลืมไหมน้อง..
 

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G |
INSTRU | F | Em Am | F G | C |

 
ไม่เปลี่ย
F 
นแปลง 
 
ไม่ปล่อยใจลา
G 
ต้า
 
ถึงหา
F 
ยหน้า 
 
แต่ไม่หา
G 
ยไป

 
พี่ไม่เคยหลงสีแ
C 
สงยังคงแหลงใต้
Am 
ชัด
 
พี่ยังรักน้องห
F 
นัดยังคงชัดเ
G 
จน
 
ไม่เคยหลงแสง
C 
สีคำพี่แหลงนั
Am 
กเลง
 
ยังนั่งร้องเพ
F 
ลงคิดถึงสุด
G 
ใจ
 
พี่ไม่หลงเมืองใ
C 
หญ่ 
 
ไม่หลงเมือ
Am 
งลวง
 
ยังรักพุ่มพ
F 
วงดวงใจไม่ต้องก
G 
ลัว
 
พี่ไม่ลืมคน
C 
ดีไม่หนีไม่
Am 
มั่วยังคงไม่ลืม
F 
ตัว 
 
 
G 
 
พี่หมาลืมไหมน้
C 
อง..
G 

 
พี่ไม่เคยหลงสีแ
C 
สงยังคงแหลงใต้
Am 
ชัด
 
พี่ยังรักน้องห
F 
นัดยังคงชัดเ
G 
จน
 
ไม่เคยหลงแสง
C 
สีคำพี่แหลงนั
Am 
กเลง
 
ยังนั่งร้องเพ
F 
ลงคิดถึงสุด
G 
ใจ
 
พี่ไม่หลงเมืองใ
C 
หญ่ 
 
ไม่หลงเมือ
Am 
งลวง
 
ยังรักพุ่มพ
F 
วงดวงใจไม่ต้องก
G 
ลัว
 
พี่ไม่ลืมคน
C 
ดีไม่หนีไม่
Am 
มั่วยังคงไม่ลืม
F 
ตัว 
 
 
G 
 
พี่หมาลืมไหมน้
C 
อง..
G 

 
อีกไม่
Am 
นาน 
 
ไม่
Em 
นานเกินรอ
 
ให้น้อง
F 
รอให้
G 
รออีกที
 
จะเก็บ
Am 
เงินสร้าง
G 
ตัวอีกปี
 
แล้วพี่๊
F 
นี่จะไ
G 
ปห
C 
าน้อง
 
แล้วพี่
F 
นี้จะไ
G 
ปขอ..น้
C 
อง

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง)


ครั้งที่เราสัญญากันไว้ แม้ห่างไกลจะไม่ลืมกัน
ยังจำได้สัญญาวันนั้นจะห่างกันแค่เพียงตัว
น้องรู้หม้าย หัวใจพี่ชัวร์ ยังเชื่อมั่นในคำสัญญา

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ปล่อยใจลาต้า
ถึงหายหน้า แต่ไม่หายไป

พี่ไม่เคยหลงสีแสงยังคงแหลงใต้ชัด
พี่ยังรักน้องหนัดยังคงชัดเจน
ไม่เคยหลงแสงสีคำพี่แหลงนักเลง
ยังนั่งร้องเพลงคิดถึงสุดใจ
พี่ไม่หลงเมืองใหญ่ ไม่หลงเมืองลวง
ยังรักพุ่มพวงดวงใจไม่ต้องกลัว
พี่ไม่ลืมคนดีไม่หนีไม่มั่วยังคงไม่ลืมตัว
พี่หมาลืมไหมน้อง

(ดนตรี )

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ปล่อยใจลาต้า
ถึงหายหน้า แต่ไม่หายไป

พี่ไม่เคยหลงสีแสงยังคงแหลงใต้ชัด
พี่ยังรักน้องหนัดยังคงชัดเจน
ไม่เคยหลงแสงสีคำพี่แหลงนักเลง
ยังนั่งร้องเพลงคิดถึงสุดใจ
พี่ไม่หลงเมืองใหญ่ ไม่หลงเมืองลวง
ยังรักพุ่มพวงดวงใจไม่ต้องกลัว
พี่ไม่ลืมคนดีไม่หนีไม่มั่วยังคงไม่ลืมตัว
พี่หมาลืมไหมน้อง

พี่ไม่เคยหลงสีแสงยังคงแหลงใต้ชัด
พี่ยังรักน้องหนัดยังคงชัดเจน
ไม่เคยหลงแสงสีคำพี่แหลงนักเลง
ยังนั่งร้องเพลงคิดถึงสุดใจ
พี่ไม่หลงเมืองใหญ่ ไม่หลงเมืองลวง
ยังรักพุ่มพวงดวงใจไม่ต้องกลัว
พี่ไม่ลืมคนดีไม่หนีไม่มั่วยังคงไม่ลืมตัว
พี่หมาลืมไหมน้อง

อีกไม่นาน ไม่นานเกินรอ ให้น้องรอให้รออีกที
จะเก็บเงินสร้างตัวอีกปี แล้วพี่จะไปหาน้อง
แล้วพี่นี้จะไปขอน้อง

มิวสิควิดีโอ หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง) นิว พงศกร

เพลง : หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง) (คอร์ด)
ศิลปิน : นิว พงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : พิษณุ อนุวัฒนวงศ์
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982
คอร์ดเพลง หมาลืมไหมน้อง (หมาลืมหม้ายน้อง) นิว พงศกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend