คอร์ดเพลง ทุกวันได้ไหม หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกวันได้ไหม หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย

คอร์ดเพลง ทุกวันได้ไหม หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย

เพลง :

ศิลปิน : หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ณพสิน แสงสุวรรณ

คอร์ดทั้งหมด : C,Bm,Am,G,D


 
ในค่ำคืนที่เ
C 
หงา 
 
หัวใ
Bm 
 
เพราะว่าเธออยู่ไ
Am 
กล 
 
ลับ
G 
ตา
 
ห่างกันนานแบบ
C 
นี้ 
 
เลยไม่
Bm 
รู้ว่า
 
เธอจะยังคิด
Am 
ถึง 
 
ฉันอยู่ไ
D 
หม

 
ก็นานเท่าไ
Am 
รแล้วเธอ 
 
ที่เราไม่ไ
Bm 
ด้พบกัน
 
ฉันรอแต่
Am 
เธอทุกวัน 
 
จนใจจะข
G 
าด
 
ได้เพียงแต่
Am 
ส่งข้อความ 
 
เธอนั้นจะ
Bm 
รู้หรือเปล่า
 
ว่าใจดวง
Am 
นี้มันเหงาจนทนไม่ไ
D 
หว

 
อยากบอกคิด
G 
ถึง 
 
คิดถึง
Bm 
เธอทุกวันได้ไ
Em 
หม
 
คิดถึงเ
D 
ธอจนแทบขาดใ
Am 
 
คิดถึงเ
D 
ธอเหลือเกินที่
G 
รัก
 
ยังรอตรง
G 
นี้ 
 
รอแค่
Bm 
เธอคนเดียวเท่
Em 
านั้น
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกคืนแล
Am 
ะวัน
 
คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
คิดถึงจ
G 
ริงๆ

 
เธอยังเหมือนเดิมไ
C 
หม 
 
ในหั
Bm 
วใจ
 
หรือว่าความห่างไ
Am 
กล 
 
ทำใจให้เธ
G 
อห่าง
 
กลัวถ้อยคำว่า
C 
รัก 
 
จะแพ้ระย
Bm 
ะทาง
 
กลัวว่าใครคน
Am 
นั้นจะทำเธอเปลี่ยนไ
D 

 
ก็นานเท่าไ
Am 
รแล้วเธอ 
 
ที่เราไม่ไ
Bm 
ด้พบกัน
 
ฉันรอแต่
Am 
เธอทุกวัน 
 
จนใจจะข
G 
าด
 
ได้เพียงแต่
Am 
ส่งข้อความ 
 
เธอนั้นจะ
Bm 
รู้หรือเปล่า
 
ว่าใจดวง
Am 
นี้มันเหงาจนทนไม่ไ
D 
หว

 
อยากบอกคิด
G 
ถึง 
 
คิดถึง
Bm 
เธอทุกวันได้ไ
Em 
หม
 
คิดถึงเ
D 
ธอจนแทบขาดใ
Am 
 
คิดถึงเ
D 
ธอเหลือเกินที่
G 
รัก
 
ยังรอตรง
G 
นี้ 
 
รอแค่
Bm 
เธอคนเดียวเท่
Em 
านั้น
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกคืนแล
Am 
ะวัน
 
คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
คิดถึงจ
G 
ริงๆ

INSTRU | G Bm | Em D | C | G |
INSTRU | C | Bm | C | D | D |

 
ก็นานเท่าไ
Am 
รแล้วเธอ 
 
ที่เราไม่ไ
Bm 
ด้พบกัน
 
ฉันรอแต่
Am 
เธอทุกวัน 
 
จนใจจะข
G 
าด
 
ได้เพียงแต่
Am 
ส่งข้อความ 
 
เธอนั้นจะ
Bm 
รู้หรือเปล่า
 
ว่าใจดวง
Am 
นี้มันเหงาจนทนไม่ไ
D 
หว

 
อยากบอกคิด
G 
ถึง 
 
คิดถึง
Bm 
เธอทุกวันได้ไ
Em 
หม
 
คิดถึงเ
D 
ธอจนแทบขาดใ
Am 
 
คิดถึงเ
D 
ธอเหลือเกินที่
G 
รัก
 
ยังรอตรง
G 
นี้ 
 
รอแค่
Bm 
เธอคนเดียวเท่
Em 
านั้น
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกคืนแล
Am 
ะวัน
 
คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
คิดถึงจ
G 
ริงๆ

 
อยากบอกคิด
G 
ถึง 
 
คิดถึง
Bm 
เธอทุกวันได้ไ
Em 
หม
 
คิดถึงเ
D 
ธอจนแทบขาดใ
Am 
 
คิดถึงเ
D 
ธอเหลือเกินที่
G 
รัก
 
ยังรอตรง
G 
นี้ 
 
รอแค่
Bm 
เธอคนเดียวเท่
Em 
านั้น
 
คิดถึงเ
D 
ธอทุกคืนแล
Am 
ะวัน
 
คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
คิดถึงจ
G 
ริงๆ  
C 

D 
คิดถึงเธอจ
G 
ริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทุกวันได้ไหม


ในค่ำคืนที่เหงา หัวใจ
เพราะว่าเธออยู่ไกล ลับตา
ห่างกันนานแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า
เธอจะยังคิดถึง ฉันอยู่ไหม

ก็นานเท่าไรแล้วเธอ ที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวัน จนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้ รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอ คิดถึงจริงๆ

เธอยังเหมือนเดิมไหม ในหัวใจ
หรือว่าความห่างไกล ทำใจให้เธอห่าง
กลัวถ้อยคำว่ารัก จะแพ้ระยะทาง
กลัวว่าใครคนนั้นจะทำเธอเปลี่ยนไป

ก็นานเท่าไรแล้วเธอ ที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวัน จนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้ รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอ คิดถึงจริงๆ

( ดนตรี )

ก็นานเท่าไรแล้วเธอ ที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวัน จนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้ รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอ คิดถึงจริงๆ

อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้ รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอ คิดถึงจริงๆ

คิดถึงเธอจริงๆ

มิวสิควิดีโอ ทุกวันได้ไหม หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย

เพลง ทุกวันได้ไหม
ศิลปิน : หนุ่ม กะลา, เบิร์ด ธงไชย
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend