หน้าแรก » แซ็ค ชุมแพ » คอร์ดเพลง เสียงฟ้าบอก – แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง เสียงฟ้าบอก – แซ็ค ชุมแพ

คอร์ด เนื้อเพลง : เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ

เพลง :

ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ก้อง สามารถ

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Dm,G,F,Am


INTRO | C | Em | Dm | G | ( 2 Times )

 
พระอา
ทิตย์เพิ่นกะบ่เห็นนำ
 
ขนาด
Em 
ค่ำเพิ่นกะยังว่าแจ้ง
ฮัก.. ตะแคง ขี้แ
ถลงบ่รู้เรื่อง
 
ขนาดกองเ
ฟียงเพิ่นกะยังว่ากองดิน
 
โอ่ยุ
Em 
พินเขาบ่ได้ฮัก
โอหัวใจบ่ฮู้จัก 
 
ยอม
รับแน

 
ยัง
ดื้อยังดันเข้าไป
หา
 
เว่าบ่
Em 
ฟังเฮ็ดคือจังบ่ได้
Am 
ยิน
 
ทั้ง
Dm 
ที่คนงามยุ
พิน 
 
เขาบ่ส
นใจ
 
ไผบ
อกไผเตือนมึงกะบ่
ฟัง
 
สิไห้
Em 
ฟ้าฮ้องดังซำ
Am 
ได๋
 
กั๊บ
แก้กะบ่เปลี่ยนไป
 
สิกัดต่อไ
ป 
 
บ่มีมื้อเปลี่ยน

 
เสียงฟ้าบ
อกตะคอกใส่
หู
 
ว่ามึงควร
Em 
ฮู้ว่าเขาบ่
Am 
มัก
 
อย่า
Dm 
ปล่อยให้ความคิดทะ
ลัก
 
ดื้อ
ดันบ่รู้เรื่อง
 
เสียงฟ้าฮ้
องใส่หมากฮะโ
หล
 
ให้มึงเซา
Em 
โง่.. 
 
จัก
Am 
เทื่อ
 
จนถึงตอน
Dm 
นี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โ
ฮ..
 
ชั่วแท้น้อ หั
วใจ 
 
 

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | C | Em | F | G |

 
ยัง
ดื้อยังดันเข้าไป
หา
 
เว่าบ่
Em 
ฟังเฮ็ดคือจังบ่ได้
Am 
ยิน
 
ทั้ง
Dm 
ที่คนงามยุ
พิน 
 
เขาบ่ส
นใจ
 
ไผบ
อกไผเตือนมึงกะบ่
ฟัง
 
สิไห้
Em 
ฟ้าฮ้องดังซำ
Am 
ได๋
 
กั๊บ
แก้กะบ่เปลี่ยนไป
 
สิกัดต่อไ
ป 
 
บ่มีมื้อเปลี่ยน

 
เสียงฟ้าบ
อกตะคอกใส่
หู
 
ว่ามึงควร
Em 
ฮู้ว่าเขาบ่
Am 
มัก
 
อย่า
Dm 
ปล่อยให้ความคิดทะ
ลัก
 
ดื้อ
ดันบ่รู้เรื่อง
 
เสียงฟ้าฮ้
องใส่หมากฮะโ
หล
 
ให้มึงเซา
Em 
โง่.. 
 
จัก
Am 
เทื่อ
 
จนถึงตอนนี้มึ
Dm 
งกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โฮ้ะ โ
อ..

 
เสียงฟ้าบ
อกตะคอกใส่
หู
 
ว่ามึงควร
Em 
ฮู้ว่าเขาบ่
Am 
มัก
 
อย่า
Dm 
ปล่อยให้ความคิดทะ
ลัก
 
ดื้อ
ดันบ่รู้เรื่อง
 
เสียงฟ้าฮ้
องใส่หมากฮะโ
หล
 
ให้มึงเซา
Em 
โง่.. 
 
จัก
Am 
เทื่อ
 
จนถึงตอน
Dm 
นี้มึงกะยังบ่เ
ซื่อ
 
ชั่วแท้น้อ หั
วใจ..
Am 

 
จนถึงตอ
Dm 
นนี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โฮ้ะ โ
อ..
 
ชั่วแท้น้อหั
วใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสียงฟ้าบอก


พระอาทิตย์เพิ่นกะบ่เห็นนำ
ขนาดค่ำเพิ่นกะยังว่าแจ้ง
ฮัก.. ตะแคง ขี้แถลงบ่รู้เรื่อง
ขนาดกองเฟียงเพิ่นกะยังว่ากองดิน
โอ่ยุพินเขาบ่ได้ฮัก
โอหัวใจบ่ฮู้จัก ยอมรับแน

ยังดื้อยังดันเข้าไปหา
เว่าบ่ฟังเฮ็ดคือจังบ่ได้ยิน
ทั้งที่คนงามยุพิน เขาบ่สนใจ
ไผบอกไผเตือนมึงกะบ่ฟัง
สิไห้ฟ้าฮ้องดังซำได๋
กั๊บแก้กะบ่เปลี่ยนไป
สิกัดต่อไป บ่มีมื้อเปลี่ยน

เสียงฟ้าบอกตะคอกใส่หู
ว่ามึงควรฮู้ว่าเขาบ่มัก
อย่าปล่อยให้ความคิดทะลัก
ดื้อดันบ่รู้เรื่อง
เสียงฟ้าฮ้องใส่หมากฮะโหล
ให้มึงเซาโง่.. จักเทื่อ
จนถึงตอนนี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โฮ..
ชั่วแท้น้อ หัวใจ

( ดนตรี )

ยังดื้อยังดันเข้าไปหา
เว่าบ่ฟังเฮ็ดคือจังบ่ได้ยิน
ทั้งที่คนงามยุพิน เขาบ่สนใจ
ไผบอกไผเตือนมึงกะบ่ฟัง
สิไห้ฟ้าฮ้องดังซำได๋
กั๊บแก้กะบ่เปลี่ยนไป
สิกัดต่อไป บ่มีมื้อเปลี่ยน

เสียงฟ้าบอกตะคอกใส่หู
ว่ามึงควรฮู้ว่าเขาบ่มัก
อย่าปล่อยให้ความคิดทะลัก
ดื้อดันบ่รู้เรื่อง
เสียงฟ้าฮ้องใส่หมากฮะโหล
ให้มึงเซาโง่.. จักเทื่อ
จนถึงตอนนี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โฮ้ะ โอ..

เสียงฟ้าบอกตะคอกใส่หู
ว่ามึงควรฮู้ว่าเขาบ่มัก
อย่าปล่อยให้ความคิดทะลัก
ดื้อดันบ่รู้เรื่อง
เสียงฟ้าฮ้องใส่หมากฮะโหล
ให้มึงเซาโง่.. จักเทื่อ
จนถึงตอนนี้มึงกะยังบ่เซื่อ
ชั่วแท้น้อ หัวใจ..

จนถึงตอนนี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอ๊ โฮ้ะ โอ..
ชั่วแท้น้อหัวใจ..

มิวสิควิดีโอ เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ

เพลง เสียงฟ้าบอก
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ
เรียบเรียง : จา แทนไท

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา