คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

เพลง :

ศิลปิน : เสก ผานชื่น

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sek Panchuen

คอร์ดทั้งหมด : D,A,Bm,G,A/C#


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G |
INTRO | D | A | Bm | G |

D 
  ไม่มีน้ำ
A 
ตา 
 
ใช่ว่าเราจะไ
Bm 
ม่เจ็บ
 
  ต้องเก็บเอาใ
G 
ว้ความรู้สึก
 
  ข้างใน
A 
ลึกๆ 
 
เกินจะต้านทาน
 
  ก็เจ็บเหมือน
D 
กัน 
 
 
F#m 
  มันทรม
A 
าร
 
  ต้องเก็บอาการใ
Bm 
ว้ให้อยู่
 
  ไม่อยากให้ใคร
G 
รู้กำลังอ่อน
A 
แอ

 
คนคบกันมา
Bm 
นาน
 
ให้ลืมไ
A 
ปคงต้องใช้เว
G 
ลา
 
ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ไม่มีเ
A 
ธอแล้วฉันมันไม่เห
G 
ลือใคร
 
อีกเ
A 
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไป

INSTRU | D | A/C# | Bm | G |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |

Bm 
  คนคบกันมานาน
 
  ให้ลืมไ
A 
ปคงต้องใช้เว
G 
ลา
 
  ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
  ไม่มีเ
A 
ธอแล้วฉันมันไม่เห
G 
ลือใคร
 
  อีกเ
A 
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไป..

INSTRU | D | A/C# | Bm | G | D |

 
ความเจ็บที่เกินจะ
D 
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
A 
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
D 
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
G 
รู้ควรมีชี
A 
วิตเพื่อวันต่อไ
D 
ป…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน


ไม่มีน้ำตา ใช่ว่าเราจะไม่เจ็บ
ต้องเก็บเอาใว้ความรู้สึก
ข้างในลึกๆ เกินจะต้านทาน
ก็เจ็บเหมือนกัน มันทรมาร
ต้องเก็บอาการใว้ให้อยู่
ไม่อยากให้ใครรู้กำลังอ่อนแอ

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป

( ดนตรี )

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป..

( ดนตรี )

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป…

มิวสิควิดีโอ ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

เพลง ความเจ็บที่เกินจะทน
ศิลปิน : เสก ผานชื่น
Composer/Vocals : Mr. Ott Ordinarychon
Contact the show : 080-419-6465
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend