หน้าแรก » เสก ผานชื่น » คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

คอร์ด เนื้อเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

คอร์ดเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

เพลง :

ศิลปิน : เสก ผานชื่น

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sek Panchuen

คอร์ดทั้งหมด : D,A,Bm,G,A/C#


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G |
INTRO | D | A | Bm | G |

  ไม่มีน้ำ
ตา 
 
ใช่ว่าเราจะไ
Bm 
ม่เจ็บ
 
  ต้องเก็บเอาใ
ว้ความรู้สึก
 
  ข้างใน
ลึกๆ 
 
เกินจะต้านทาน
 
  ก็เจ็บเหมือน
กัน 
 
 
F#m 
  มันทรม
าร
 
  ต้องเก็บอาการใ
Bm 
ว้ให้อยู่
 
  ไม่อยากให้ใคร
รู้กำลังอ่อน
แอ

 
คนคบกันมา
Bm 
นาน
 
ให้ลืมไ
ปคงต้องใช้เว
ลา
 
ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ไม่มีเ
ธอแล้วฉันมันไม่เห
ลือใคร
 
อีกเ
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไป

INSTRU | D | A/C# | Bm | G |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |

Bm 
  คนคบกันมานาน
 
  ให้ลืมไ
ปคงต้องใช้เว
ลา
 
  ก็รักเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
  ไม่มีเ
ธอแล้วฉันมันไม่เห
ลือใคร
 
  อีกเ
ลย

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไป..

INSTRU | D | A/C# | Bm | G | D |

 
ความเจ็บที่เกินจะ
ทน
 
จะหลอมให้คนท
A/C# 
นได้
 
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่
Bm 
าไหร่
 
หัวใ
จก็มีแต่แผล

 
แม้มันจะแลไม่เ
ห็น
 
แต่ฉันก็เป็นจนเกือ
A/C# 
บตาย
 
ต้องกลั้นน้ำตาใ
Bm 
ห้อยู่
 
เรียน
รู้ควรมีชี
วิตเพื่อวันต่อไ
ป…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความเจ็บที่เกินจะทน


ไม่มีน้ำตา ใช่ว่าเราจะไม่เจ็บ
ต้องเก็บเอาใว้ความรู้สึก
ข้างในลึกๆ เกินจะต้านทาน
ก็เจ็บเหมือนกัน มันทรมาร
ต้องเก็บอาการใว้ให้อยู่
ไม่อยากให้ใครรู้กำลังอ่อนแอ

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป

( ดนตรี )

คนคบกันมานาน
ให้ลืมไปคงต้องใช้เวลา
ก็รักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอแล้วฉันมันไม่เหลือใคร
อีกเลย

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป..

( ดนตรี )

ความเจ็บที่เกินจะทน
จะหลอมให้คนทนได้
ยิ่งฝืนยิ่งนานเท่าไหร่
หัวใจก็มีแต่แผล

แม้มันจะแลไม่เห็น
แต่ฉันก็เป็นจนเกือบตาย
ต้องกลั้นน้ำตาให้อยู่
เรียนรู้ควรมีชีวิตเพื่อวันต่อไป…

มิวสิควิดีโอ ความเจ็บที่เกินจะทน เสก ผานชื่น

เพลง ความเจ็บที่เกินจะทน
ศิลปิน : เสก ผานชื่น
Composer/Vocals : Mr. Ott Ordinarychon
Contact the show : 080-419-6465

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา