คอร์ดเพลง ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เสก ผานชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสก ผานชื่น
คอร์ด : A,C#m,D,E,F#m


INTRO | A E | F#m E | D | E |

A 
เจ็บมามากเท่าไหร่ หัวใ
E 
จไม่เคยจำ
 
ทั้ง
F#m 
ที่รู้เธอเป็นคนทำ 
 
ให้ฉันต้องน
E 
อนเสียน้ำตา
A 
ยังรักเขา ยังทุ่มเ
E 
ทแรงและเวลา
 
แต่ได้
F#m 
ใจพังๆกลับมา 
 
ช่างไร้
E 
ค่าเสียจริงเรา

 
ถ้าเธอนั้นไ
D 
ม่รักกัน 
 
แล้วใซจึงเ
E 
ดินเข้ามา
 
ช่วง
C#m 
เวลาที่ฉันอ่อ
F#m 
นแอ
 
แต่วัน
D 
นี้กลับไม่แยแส 
 
ไม่ส
E 
นใจ

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ 
 
 
E 

 
เมื่อเ
A 
ธอเลือกแล้ว 
 
ฉันคง
E 
ทำอะไรไม่ได้
 
มันคง
F#m 
เดินต่อไปไม่ไหว 
 
เยื่อใ
E 
ยเรามันคงหาย

D 
เธอ 
 
คงลืมรักของเ
E 
ราไป
 
มันไม่
C#m 
มีความหมายกับใ
F#m 
จอีกแล้ว
 
ฉันคงป
D 
ล่อย 
 
อยากให้เธอ
E 
มีความสุขกับเขา

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆ 
 
ปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆ 
 
ให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ

INSTRU | A E | F#m E | D | E |

 
ถ้าเธอนั้นไ
D 
ม่รักกัน 
 
แล้วใซจึงเ
E 
ดินเข้ามา
 
ช่วง
C#m 
เวลาที่ฉันอ่อ
F#m 
นแอ
 
แต่วัน
D 
นี้กลับไม่แยแส 
 
ไม่ส
E 
นใจ

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ

 
ให้มันต
D 
ายไปกับหัวใ
E 
จ.. 
 
ที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันมันไม่ดี


เจ็บมามากเท่าไหร่หัวใจไม่เคยจำ
ทั้งที่รู้เธอเป็นคนทำ ให้ฉันต้องนอนเสียน้ำตา
ยังรักเขายังทุ่มเทแรงและเวลา
แต่ได้ใจพังๆกลับมา ช่างไร้ค่าเสียจริงเรา

ถ้าเธอนั้นไม่รักกัน แล้วใซจึงเดินเข้ามา
ช่วงเวลาที่ฉันอ่อนแอ
แต่วันนี้กลับไม่แยแส ไม่สนใจ

ฉันมันไม่ดีอย่างที่ใครเป็น
ฉันมันไม่เด่นไม่รวยเงินทอง
ไม่มีรถหรู.. มีแต่รถเครื่องคันเดิมพังๆ
แค่รักเก่าๆปล่อยให้มันจม
เรื่องราวเก่าๆให้ปล่อยตามลม
ไม่ต้องคาดหวัง..
ให้มันตายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ

เมื่อเธอเลือกแล้ว ฉันคงทำอะไรไม่ได้
มันคงเดินต่อไปไม่ไหว เยื่อใยเรามันคงหาย

เธอ คงลืมรักของเราไป
มันไม่มีความหมายกับใจอีกแล้ว
ฉันคงปล่อย อยากให้เธอมีความสุขกับเขา

ฉันมันไม่ดีอย่างที่ใครเป็น
ฉันมันไม่เด่นไม่รวยเงินทอง
ไม่มีรถหรู.. มีแต่รถเครื่องคันเดิมพังๆ
แค่รักเก่าๆ ปล่อยให้มันจม
เรื่องราวเก่าๆ ให้ปล่อยตามลม
ไม่ต้องคาดหวัง..
ให้มันตายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ

( ดนตรี )

ถ้าเธอนั้นไม่รักกัน แล้วใซจึงเดินเข้ามา
ช่วงเวลาที่ฉันอ่อนแอ
แต่วันนี้กลับไม่แยแส ไม่สนใจ

ฉันมันไม่ดีอย่างที่ใครเป็น
ฉันมันไม่เด่นไม่รวยเงินทอง
ไม่มีรถหรู.. มีแต่รถเครื่องคันเดิมพังๆ
แค่รักเก่าๆปล่อยให้มันจม
เรื่องราวเก่าๆให้ปล่อยตามลม
ไม่ต้องคาดหวัง..
ให้มันตายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ

ให้มันตายไปกับหัวใจ.. ที่ฉันเคยให้เธอ…

มิวสิควิดีโอ ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น

เพลง : ฉันมันไม่ดี
ศิลปิน : เสก ผานชื่น
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 0804196465
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend