คอร์ดเพลง ฝืนไปก็เจ็บ เสก ผานชื่น x บอย พาโล

  
Text   


INTRO | A | E | F#m | D |

A 
หนึ่งชีวิต 
 
ที่ฉันไห้เ
E 
ธอไป
 
แล้วฉัน
F#m 
ได้อะไร 
 
ตอบแทนกลับ
E 
มา
 
กี่
D 
หนก็มีแต่นั่งเสียใจ 
 
อี่ก
C#m 
กี่หนก็มีแต่นั่งร้อ
F#m 
งไห้
 
เจ็บเกือ
D 
บตาย 
 
แต่ไม่เคย
E 
จำ

A 
ต้องทนฝืน 
 
อีกน
E 
านเท่าไหร่
 
ต้อง
F#m 
ทนปวดใจ 
 
อีกกี่หมื่นค
E 
รั้ง
 
ต่อไห้
D 
รักเท่าไหร่เธอก็ไ
E 
ม่เห็นค่า
 
อยู่เหมือน
C#m 
หมาน้ำตามันไ
F#m 
หลไม่หยุด
 
มัน
D 
ทรมาน 
 
มัน
E 
ช่ำเจียนตาย

 
พอทีเถอะห
A 
นาอย่าทำร้ายใ
E/G# 
จตัวเอง
F#m 
นักเลย 
 
 
E 
 
พอเถอะห
A 
นามันทรม
E/G# 
านมันช้ำเหลื
F#m 
อเกิน  
E 
 
ปล่อยไห้เ
D 
ขาได้เจอใน
E 
สิ่งที่ต้องการ
 
จะไม่ไ
C#m 
ประรานไห้
F#m 
เธอต้องอยู่
 
หลอกตัวเ
D 
องทั้งๆ 
 
ที่
E 
รู้ว่าเธอนั่นหม
A 
ดใจ

 
สอง
D 
มือที่มันเคยฉุด
E 
รั้งไว้
 
มันแสนปว
C#m 
ดใจเมื่อเธอไปเลือ
F#m 
กเขา
 
คนๆ
D 
นั้นมันไม่ใช่เราต้องรอ เก็บเ
E 
อาเศษซากหัวใจ

INSTRU | A E/G# | F#m E | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
สอง
D 
มือที่มันเคยฉุด
E 
รั้งไว้
 
มันแสนปว
C#m 
ดใจเมื่อเธอไปเลือ
F#m 
กเขา
 
คนๆ
D 
นั้นมันไม่ใช่เรา ต้องรอ เก็บเ
E 
อาเศษซากหัวใจ

 
พอทีเถอะห
A 
นาอย่าทำร้ายใ
E/G# 
จตัวเอง
F#m 
นักเลย 
 
 
E 
 
พอเถอะห
A 
นามันทรม
E/G# 
านมันช้ำเหลื
F#m 
อเกิน  
E 
 
ปล่อยไห้เ
D 
ขาได้เจอใน
E 
สิ่งที่ต้องการ
 
จะไม่ไ
C#m 
ประรานไห้
F#m 
เธอต้องอยู่
 
หลอกตัวเ
D 
องทั้งๆ 
 
ที่
E 
รู้ว่าเธอนั่นหมด
A 
ใจ 
 
 
E 

 
พอทีเถอะห
A 
นาอย่าทำร้ายใ
E/G# 
จตัวเอง
F#m 
นักเลย 
 
 
E 
 
พอเถอะห
A 
นามันทรม
E/G# 
านมันช้ำเหลื
F#m 
อเกิน  
E 
 
ปล่อยไห้เ
D 
ขาได้เจอใน
E 
สิ่งที่ต้องการ
 
จะไม่ไ
C#m 
ประรานไห้
F#m 
เธอต้องอยู่
 
หลอกตัวเ
D 
องทั้งๆ 
 
ที่
E 
รู้ว่าเธอนั่นหม
A 
ดใจ

 
หลอกตัวเ
D 
องทั้งๆ 
 
ที่
E 
รู้.. 
 
ว่าเธอนั่นหม
A 
ดใจ


หนึ่งชีวิต ที่ฉันไห้เธอไป
แล้วฉันได้อะไร ตอบแทนกลับมา
กี่หนก็มีแต่นั่งเสียใจ อี่กกี่หน ก็มีแต่นั่งร้องไห้
เจ็บเกือบตาย แต่ไม่เคยจำ

ต้องทนฝืน อีกนานเท่าไหร่
ต้องทนปวดใจ อีกกี่หมื่นครั้ง
ต่อไห้รักเท่าไหร่เธอก็ไม่เห็นค่า
อยู่เหมือนหมาน้ำตามันไหลไม่หยุด
มันทรมาน มันช่ำเจียนตาย

พอทีเถอะหนาอย่าทำร้ายใจตัวเองนักเลย
พอเถอะหนามันทรมานมันช้ำเหลือเกิน
ปล่อยไห้เขาได้เจอในสิ่งที่ต้องการ
จะไม่ไประรานไห้เธอต้องอยู่
หลอกตัวเองทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอนั่นหมดใจ

สองมือที่มันเคยฉุดรั้งไว้
มันแสนปวดใจเมื่อเธอไปเลือกเขา
คนๆนั้นมันไม่ใช่เราต้องรอ เก็บเอาเศษซากหัวใจ

ดนตรี

สองมือที่มันเคยฉุดรั้งไว้
มันแสนปวดใจเมื่อเธอไปเลือกเขา
คนๆนั้นมันไม่ใช่เราต้องรอ เก็บเอาเศษซากหัวใจ

พอทีเถอะหนาอย่าทำร้ายใจตัวเองนักเลย
พอเถอะหนามันทรมานมันช้ำเหลือเกิน
ปล่อยไห้เขาได้เจอในสิ่งที่ต้องการ
จะไม่ไประรานไห้เธอต้องอยู่
หลอกตัวเองทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอนั่นหมดใจ

พอทีเถอะหนาอย่าทำร้ายใจตัวเองนักเลย
พอเถอะหนามันทรมานมันช้ำเหลือเกิน
ปล่อยไห้เขาได้เจอในสิ่งที่ต้องการ
จะไม่ไประรานไห้เธอต้องอยู่
หลอกตัวเองทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอนั่นหมดใจ

หลอกตัวเองทั้งๆ ที่รู้.. ว่าเธอนั่นหมดใจ

มิวสิควิดีโอ ฝืนไปก็เจ็บ เสก ผานชื่น x บอย พาโล

เพลง : ฝืนไปก็เจ็บ
ศิลปิน : เสก ผานชื่น x บอย พาโล
เนื้อร้อง/ทำนอง : WEF โฉมฤทัย
เรียบเรียง : เสกผานชื่น / บอยพาโล
ติดต่องานแสดง : 0804196465
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend