คอร์ดเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ

คอร์ดเพลง สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ

เพลง :

ศิลปิน : บาว สุรชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงซูม

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,C,Bm


Tune to Eb
INTRO | G D | Em C D |
INTRO | G D | Em C |

 
ลากพ
G 
ระ 
 
ฉัน
D 
ถ้าไห้เธอหลบ
Em 
บ้าน
D 
 
ลอยกระ
C 
ทง 
 
สงก
D 
รานต์ก็ไม่เห็นห
G 
น้าเธอ
 
ยิ่งช่
C 
วงที่ปิดเท
D 
อม 
 
เหมือน
Bm 
เดิมคงไม่ได้
Em 
เจอ
 
เธอบ
C 
อกว่าลงซัมเมอร์ 
 
ไห้รอเธ
D 
อก่อน

 
เห็นเ
G 
พื่อน..แถวบ้
D 
านทุกแฟนไปเ
Em 
ที่ยว 
 
 
D 
 
เหลือฉันคนเ
C 
ดียว..ที่
D 
รอเธอกลับมา
G 
หา
 
โทรไ
C 
ปแหลงไม่ได้น
D 
าน 
 
ต้อง
Bm 
อ่านหนังสือไม่
Em 
มีเวลา
 
ทุกค
C 
รั้งฉันเหมือนอิบ้า 
 
เวลาวางส
D 
ายเธอ

 
ช่
C 
วยบอก
D 
รัก.. 
 
 
Bm 
ฉันอีกสัก
Em 
ครั้ง
 
ช่วยตอก
C 
ย้ำ.. 
 
คำว่าเ
D 
รา..

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย
D 

 
เดือน
G 
สิบ.. 
 
ไห้เ
D 
ธอรีบหลบมา
Em 
หา
D 
 
มาชิงเปรตกันห
C 
วา 
 
ทำ
D 
บุญส่งต
G 
ายาย
 
รีบก
C 
ลับมาซ้อนท้าย
D 
ฉัน 
 
เที่ยว
Bm 
กันให้บา
Em 
ยๆ 
 
ใจ
 
ถึงน
C 
านแค่ไหน.
D 
.. 
 
ฉันก็จะ
G 
รอ..

INSTRU | G D | Em D | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ช่
C 
วยบอก
D 
รัก.. 
 
 
Bm 
ฉันอีกสัก
Em 
ครั้ง
 
ช่วยตอก
C 
ย้ำ.. 
 
คำว่าเ
D 
รา..

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ

 
ว่าเธอยังไม่มีไ
G 
คร 
 
ว่าเ
D 
ธอยังมีแต่
Em 
ฉันคนเ
D 
ดียว
 
อย่ามัวแต่เที่
C 
ยว 
 
ตั้งใ
D 
จเรียนเถิดห
G 
นา
 
เรียน
C 
จบแขบหลบบ้
D 
าน 
 
สาวใ
Bm 
ต้อย่าลืมสั
Em 
ญญา
 
รีบก
Am 
ลับมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย

 
แขบห
Am 
ลบมาตะ 
 
คนแ
D 
ถวนี้ยังค
G 
อย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สัญญาสาวใต้


ลากพระ ฉันถ้าไห้เธอหลบบ้าน
ลอยกระทง สงกรานต์ก็ไม่เห็นหน้าเธอ
ยิ่งช่วงที่ปิดเทอม เหมือนเดิมคงไม่ได้เจอ
เธอบอกว่าลงซัมเมอร์ ไห้รอเธอก่อน

เห็นเพื่อน..แถวบ้านทุกแฟนไปเที่ยว
เหลือฉันคนเดียว..ที่รอเธอกลับมาหา
โทรไปแหลงไม่ได้นาน ต้องอ่านหนังสือไม่มีเวลา
ทุกครั้งฉันเหมือนอิบ้า เวลาวางสายเธอ

ช่วยบอกรัก.. ฉันอีกสักครั้ง
ช่วยตอกย้ำ.. คำว่าเรา..

ว่าเธอยังไม่มีไคร ว่าเธอยังมีแต่ฉันคนเดียว
อย่ามัวแต่เที่ยว ตั้งใจเรียนเถิดหนา
เรียนจบแขบหลบบ้าน สาวใต้อย่าลืมสัญญา
รีบกลับมาตะ คนแถวนี้ยังคอย

เดือนสิบ.. ไห้เธอรีบหลบมาหา
มาชิงเปรตกันหวา ทำบุญส่งตายาย
รีบกลับมาซ้อนท้ายฉัน เที่ยวกันให้บายๆ ใจ
ถึงนานแค่ไหน… ฉันก็จะรอ..

( ดนตรี )

ช่วยบอกรัก.. ฉันอีกสักครั้ง
ช่วยตอกย้ำ.. คำว่าเรา..

ว่าเธอยังไม่มีไคร ว่าเธอยังมีแต่ฉันคนเดียว
อย่ามัวแต่เที่ยว ตั้งใจเรียนเถิดหนา
เรียนจบแขบหลบบ้าน สาวใต้อย่าลืมสัญญา
รีบกลับมาตะ

ว่าเธอยังไม่มีไคร ว่าเธอยังมีแต่ฉันคนเดียว
อย่ามัวแต่เที่ยว ตั้งใจเรียนเถิดหนา
เรียนจบแขบหลบบ้าน สาวใต้อย่าลืมสัญญา
รีบกลับมาตะ คนแถวนี้ยังคอย

แขบหลบมาตะ คนแถวนี้ยังคอย..

มิวสิควิดีโอ สัญญาสาวใต้ บาว สุรชาติ

เพลง สัญญาสาวใต้
ศิลปิน : บาว สุรชาติ
เรียบเรียง เสก ผานชื่น
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend