คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Potato (โปเตโต้)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่มีคำจำกัดความ Potato (โปเตโต้)

คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Potato (โปเตโต้)

เพลง :

ศิลปิน : Potato (โปเตโต้)

เนื้อร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,C,Am,Bm,D/F#


Tune to Eb
INTRO | G | G |
INTRO | G | D | Em | C | ( 4 Times )

 
เคยคาดห
G 
วัง 
 
แต่ก็ผิด
D/F# 
หวัง
 
กับความ
Em 
หลัง ที่มันไม่สวยงาม ถ
D 
ามตัวเองกี่ที
 
ผิดตรงไ
C 
หน 
 
พลาดตรง
Bm 
ไหน
 
ตื่นขึ้
Am 
นมา 
 
ด้วยใจที่มันร้าวร
D 
าน

 
คิดทบท
C 
วน 
 
ความหมายที่
Bm 
แท้ของคำว่ารัก
 
ยึด
Am 
ถือหรือเพียงปล่อยว
G 
าง
 
ยอม
C 
รับในกันและพ
Bm 
ร้อมร่วมทาง
 
จับมือ
Am 
กันจนวันสุดท้
D 
าย

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
ยังมีเ
G 
ธอ 
 
ที่จับ
D/F# 
มือกัน
 
ต่อให้เจอ
Em 
วันที่มันยากลำบาก
D 
ยังไม่แปรเปลี่ยนไป
 
จะมี
C 
ฉัน 
 
ที่ห่ว
Bm 
งใย
 
ดีแค่ไ
Am 
หนที่เราได้มาพบ
D 
กัน

 
คิดทบท
C 
วน 
 
ความหมายที่
Bm 
แท้ของคำว่ารัก
 
ยึด
Am 
ถือหรือเพียงปล่อยว
G 
าง
 
ยอม
C 
รับในกันและพ
Bm 
ร้อมร่วมทาง
 
จับมือ
Am 
กันจนวันสุดท้
D 
าย

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D/F# | Em | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | G | G | G |

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
ไม่ต้อง
D/F# 
มีคำจำกัดความ 
 
คือคำ
B7 
ถามที่เพิ่งรู้คำ
Em 
ตอบ
 
เราอาจไม่ช
C 
อบกันบางมุม 
 
แต่ก็
Bm 
คุ้มที่เข้าใจ
 
หัน
Am 
หน้ามาคุยกันด้วยหั
D 
วใจ

 
นี่แหละความ
G 
รัก 
 
มันต้องอย่างนี้
 
มีทั้งร้
D 
อนและเย็นปะปน
 
ต้อง
Em 
มีสักคนไม่ต้องเลิ
D 
ศเลอ
 
สุดท้ายก็มีแต่เ
C 
ธอคนเดียวที่
Bm 
ร้ายดี
 
ไม่หนีไม่จากกั
Am 
นไป 
 
อยู่เ
D 
สมอ 
 
ไม่มีวันเปลี่ยน

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )
INSTRU (ไม่มีวันเปลี่ยน.. ไม่มีวันเปลี่ยน)

C 
ไม่หนีไม่จากกั
 
นไป อยู่เสมอ ไม่มีวั
G 
นเปลี่ยน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีคำจำกัดความ


เคยคาดหวัง แต่ก็ผิดหวัง
กับความหลัง ที่มันไม่สวยงาม ถามตัวเองกี่ที
ผิดตรงไหน พลาดตรงไหน
ตื่นขึ้นมา ด้วยใจที่มันร้าวราน

คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก
ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง
ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง
จับมือกันจนวันสุดท้าย

นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
ไม่ต้องมีคำจำกัดความ คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ
เราอาจไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ
หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ
นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
มีทั้งร้อนและเย็นปะปน
ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ
สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี
ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน

ยังมีเธอที่จับมือกัน
ต่อให้เจอวันที่มันยากลำบาก
ยังไม่แปรเปลี่ยนไป
จะมีฉันที่ห่วงใย
ดีแค่ไหนที่เราได้มาพบกัน

คิดทบทวน ความหมายที่แท้ของคำว่ารัก
ยึดถือหรือเพียงปล่อยวาง
ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง
จับมือกันจนวันสุดท้าย

นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
ไม่ต้องมีคำจำกัดความ คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ
เราอาจไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ
หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ

นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
มีทั้งร้อนและเย็นปะปน
ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ
สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี
ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน
ไม่มีวันเปลี่ยน

นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
ไม่ต้องมีคำจำกัดความ คือคำถามที่เพิ่งรู้คำตอบ
เราอาจไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ
หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ

นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้
มีทั้งร้อนและเย็นปะปน
ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ
สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียวที่ร้ายดี
ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน
ไม่มีวันเปลี่ยน ไม่มีวันเปลี่ยน

ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน

มิวสิควิดีโอ ไม่มีคำจำกัดความ Potato (โปเตโต้)

เพลง ไม่มีคำจำกัดความ
ศิลปิน : Potato (โปเตโต้)
เรียบเรียง: Potato

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend