หน้าแรก » POTATO » คอร์ดเพลง ที่เดิม – Potato

คอร์ดเพลง ที่เดิม – Potato


Tune to Eb
INTRO | D | D | G | G | ( 2 Times )

 
* เป็น
ธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว
 
ทำ
อะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียว
 
เหน็ด
เหนื่อยกับปัญหา 
 
ไม่มีใครมาเ
ข้าใจ

 
** ก็เวล
Bm 
าที่ผ่านมา
 
เธอเปิด
ตาแต่ปิดใจ 
 
ก็เลย
ไม่รู้
 
แค่หลับ
Bm 
ตาและเปิดใจ 
 
จะเจอะ
เจอ
 
จะเจอะใครที่เขา
เป็นห่วง 
 
ลอง
ดู

 
*** ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
ฉัน
คนนี้ 
 
ที่เธอเจ็บช้ำเ
ท่าไร
 
จะอยู่เ
Bm 
คียงไม่ห่างเธอ
 
แค่เปลือก
ใจที่บอบบาง 
 
มาบัง
กั้นไว้
 
จะอด
Bm 
ทนจนกว่าเธอ
 
จะส่ง
ใจที่เจ็บมาให้ฉัน
.. 
 
ที่
เดิม

INSTRU | D | D | G | G | ( 2 Times )

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | D | D | G | G | ( 3 Times )

 
ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
หัน
ทางนี้ 
 
ถ้าเธอเจ็บช้ำ
เมื่อไหร่
 
ก็ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
ฉัน
คนนี้ที่เธอเจ็บช้ำ
เท่าไร
 
จะอยู่
Bm 
เคียงไม่ห่างเธอ
 
แค่เปลื
อกใจที่บอบบาง 
 
มาบัง
กั้นไว้
 
จะอด
Bm 
ทนจนกว่าเธอ
 
จะส่ง
ใจที่เจ็บมาให้ฉัน
.. 
 
ที่
เดิม
 โฆษณา