คอร์ดเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย

คอร์ดเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย

เพลง :

ศิลปิน : เต่าน้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,Dm,Em,F


INTRO | C | G | F | G |

C 
ไม่มีสิทธิ์จะ
G 
รั้งเธอถ้าเธอ
Am 
เลือกจะไปกับเ
G 
ขา
 
ทิ้งเ
F 
ราให้จมน้ำตา 
 
 
G 
ฉันตั้งตัวไม่ทัน
C 
พูดทำไมว่าดีเ
G 
กินไป 
 
อยากให้
Am 
เจอทางที่ดีกว่าเ
G 
ธอ
 
แล้วทำไ
F 
มไม่บอก 
 
ฉันจะ
Em 
ได้ปรับตัวให้
Dm 
เธอ 
 
นั้นพ
G 
อใจ

Dm 
ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
 
แต่ว่าไม่
Em 
มีสิทธิ์คว้าเธอม
Am 
ากอด
 
ถึง
F 
ตัวอยู่ใกล้แต่ใจอยู่กับเขา 
 
 
G 
ฉันคงไม่มีสิทธิ์

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไ
G 
หร่
 
ต่อให้ฉันกอดเธอไ
Am 
ว้เธอก็คงจะไม่ใช่ค
G 
นที่ฉัน
 
เคย
F 
รู้จัก 
 
ที่
Em 
รักมาก 
 
 
Dm 
เธอไม่ใช่คน
G 
นั้น

 
เพราะใจเ
F 
ธอมันมีแต่เขา
 
ไอ้
Em 
เรานั้นมันเป็นเพียงแค่
Am 
หมา
 
ในสายตา
Dm 
เธอ 
 
 
Em 
เฮ้อ..
F 
แค่เศษฝุ่นติดรองเ
G 
ท้า 
 
ก็เท่
C 
านั้น
G 

C 
  ทั้งๆที่รักเธอที่สุด
G 
  แต่เธอก็บอกให้ฉันหยุด
Am 
  เธอบอกว่าในตอนนี้
 
  เธอ
G 
นั้นมีคนๆใหม่แล้ว
 
  แค่
F 
คิดอยากให้เธอมาแคร์
 
  แต่
Em 
ถ้าเธอนั้นอยากจะแคร์
 
  เธอ
Dm 
คงจะไม่ทิ้งเราไปหาคนให
G 
ม่แน่

Dm 
ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
 
แต่ว่าไม่
Em 
มีสิทธิ์คว้าเธอม
Am 
ากอด
 
ถึง
F 
ตัวอยู่ใกล้แต่ใจอยู่กับเขา 
 
 
G 
ฉันคงไม่มีสิทธิ์

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไ
G 
หร่
 
ต่อให้ฉันกอดเธอไ
Am 
ว้เธอก็คงจะไม่ใช่ค
G 
นที่ฉัน
 
เคย
F 
รู้จัก 
 
ที่
Em 
รักมาก 
 
 
Dm 
เธอไม่ใช่คน
G 
นั้น
 
เพราะใจเ
F 
ธอมันมีแต่เขา
 
ไอ้
Em 
เรานั้นมันเป็นเพียงแค่
Am 
หมา
 
ในสายตา
Dm 
เธอ 
 
 
Em 
เฮ้อ..
F 
แค่เศษฝุ่นติดรองเ
G 
ท้า 
 
ก็เท่
C 
านั้น
G 

INSTRU | C G | Am G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | F | G | G |

Dm 
ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
 
แต่ว่าไม่
Em 
มีสิทธิ์คว้าเธอม
Am 
ากอด
 
ถึง
F 
ตัวอยู่ใกล้ แต่ใจอยู่กับเขา  
G 
ฉันคงไม่มีสิทธิ์

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไ
G 
หร่
 
ต่อให้ฉันกอดเธอไ
Am 
ว้เธอก็คงจะไม่ใช่ค
G 
นที่ฉัน
 
เคย
F 
รู้จัก 
 
ที่
Em 
รักมาก 
 
 
Dm 
เธอไม่ใช่คน
G 
นั้น
 
เพราะใจเ
F 
ธอมันมีแต่เขา
 
ไอ้
Em 
เรานั้นมันเป็นเพียงแค่
Am 
หมา
 
ในสายตา
Dm 
เธอ 
 
 
Em 
เฮ้อ..
F 
แค่เศษฝุ่นติดรองเ
G 
ท้า 
 
ก็เท่
C 
านั้น
G 

 
เมื่อเธอไม่
C 
รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไ
G 
หร่
 
ต่อให้ฉันกอดเธอไ
Am 
ว้เธอก็คงจะไม่ใช่ค
G 
นที่ฉัน
 
เคย
F 
รู้จัก 
 
ที่
Em 
รักมาก 
 
 
Dm 
เธอไม่ใช่คน
G 
นั้น
 
เพราะใจเ
F 
ธอมันมีแต่เขา
 
ไอ้
Em 
เรานั้นมันเป็นเพียงแค่
Am 
หมา
 
ในสายตา
Dm 
เธอ 
 
 
Em 
เฮ้อ..
F 
แค่เศษฝุ่นติดรองเ
G 
ท้า 
 
ก็เท่
C 
านั้น

F 
แค่เศษฝุ่นติดรองเ
G 
ท้า 
 
ก็เท่
C 
านั้น
G 

OUTRO | C G | Am G | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่เศษฝุ่น


ไม่มีสิทธิ์จะรั้งเธอถ้าเธอเลือกจะไปกับเขา
ทิ้งเราให้จมน้ำตา ฉันตั้งตัวไม่ทัน
พูดทำไมว่าดีเกินไป อยากให้เจอทางที่ดีกว่าเธอ
แล้วทำไมไม่บอก ฉันจะได้ปรับตัวให้เธอ นั้นพอใจ

ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ว่าไม่มีสิทธิ์คว้าเธอมากอด
ถึงตัวอยู่ใกล้แต่ใจอยู่กับเขา ฉันคงไม่มีสิทธิ์

เมื่อเธอไม่รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่
ต่อให้ฉันกอดเธอไว้เธอก็คงจะไม่ใช่คนที่ฉัน
เคยรู้จัก ที่รักมาก เธอไม่ใช่คนนั้น

เพราะใจเธอมันมีแต่เขา
ไอ้เรานั้นมันเป็นเพียงแค่หมา
ในสายตาเธอ เฮ้อ..
แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น

ทั้งๆที่รักเธอที่สุด
แต่เธอก็บอกให้ฉันหยุด
เธอบอกว่าในตอนนี้
เธอนั้นมีคนๆใหม่แล้ว
แค่คิดอยากให้เธอมาแคร์
แต่ถ้าเธอนั้นอยากจะแคร์
เธอคงจะไม่ทิ้งเราไปหาคนใหม่แน่

ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ว่าไม่มีสิทธิ์คว้าเธอมากอด
ถึงตัวอยู่ใกล้แต่ใจอยู่กับเขา ฉันคงไม่มีสิทธิ์

เมื่อเธอไม่รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่
ต่อให้ฉันกอดเธอไว้เธอก็คงจะไม่ใช่คนที่ฉัน
เคยรู้จัก ที่รักมาก เธอไม่ใช่คนนั้น
เพราะใจเธอมันมีแต่เขา
ไอ้เรานั้นมันเป็นเพียงแค่หมา
ในสายตาเธอ เฮ้อ..
แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น

( ดนตรี )

ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ
แต่ว่าไม่มีสิทธิ์คว้าเธอมากอด
ถึงตัวอยู่ใกล้ แต่ใจอยู่กับเขา ฉันคงไม่มีสิทธิ์

เมื่อเธอไม่รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่
ต่อให้ฉันกอดเธอไว้เธอก็คงจะไม่ใช่คนที่ฉัน
เคยรู้จัก ที่รักมาก เธอไม่ใช่คนนั้น
เพราะใจเธอมันมีแต่เขา
ไอ้เรานั้นมันเป็นเพียงแค่หมา
ในสายตาเธอ เฮ้อ..
แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น

เมื่อเธอไม่รักต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่
ต่อให้ฉันกอดเธอไว้เธอก็คงจะไม่ใช่คนที่ฉัน
เคยรู้จัก ที่รักมาก เธอไม่ใช่คนนั้น
เพราะใจเธอมันมีแต่เขา
ไอ้เรานั้นมันเป็นเพียงแค่หมา
ในสายตาเธอ เฮ้อ..
แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น

แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น..

มิวสิควิดีโอ แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย

เพลง แค่เศษฝุ่น
ศิลปิน : เต่าน้อย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend