คอร์ดเพลง เธอทำให้ได้รู้ – Potato

  
Text   

 
เธอ
ทำให้ฉันโกร
Bmaj7 
ธ 
 
ทำให้ฉันแอบ
ยิ้ม
 
ทำให้ฉันซึ
Bmaj7 
ม 
 
ทำให้ฉันเหงา
G#m 
 
เธอทำให้ฉันร่า
เริง 
 
ทำให้ฉันร้อน
F# 
รน
 
เธอทำให้ฉันทุก.. สิ่ง
 

 
เธอ
ทำให้ฉันเบื่
Bmaj7 
อ 
 
ทำให้ฉันหัว
เราะ
 
ทำให้ฉันร
Bmaj7 
อ 
 
ทำให้สุขใจ
G#m 
 
เธอทำให้ฉันร้อง
ไห้ 
 
ทำให้ฉันทุก
F# 
.. 
 
อย่าง

 
* ก็มัน
ยากเกินที่จะอ
G#m 
ธิบาย
F# 
ทุกเรื่องราว
 
แต่วันนี้เ
ธอคือทุกอย่าง
Ebm 
ในใจฉัน
F# 

 
** ก็เธอทำให้ได้รู้..
 
 
Bmaj7 
ถึงคำว่ารัก
Ebm 
ที่ต่างไป
 
รู้..
G#m 
 รู้ถึงคำว่ารัก
F# 
ที่มีความหมาย
 
เธอ
Ebm 
ทำให้ฉันรู้ว่ายังมีหั
F# 
วใจ


 
*** ก็เธอทำให้ได้รู้..
 
 
Bmaj7 
ถึงคำว่ารัก
Ebm 
ที่หลากหลาย
 
รู้..
G#m 
 รู้ว่าคำว่ารัก
F# 
มันไม่ง่าย
ดาย
 
ทำให้ฉัน
Ebm 
.. 
 
เข้าใ
C#m 
 
ว่าหนึ่งคนนี้มั
F# 
นยังคงมีหัวใจ 
 
เธอทำให้ฉันรักเธอ

INSTRU | B | Bmaj7 | ( 2 Times )

 
เธอ
ทำให้ฉันยอม
Bmaj7 
 ยอมไม่มีข้อ
แม้
 
ยอมเพราะฉันแคร์
Bmaj7 
 ยอมเพราะเข้าใจ
G#m 
 
เธอทำให้ฉันแพ้พ่
าย 
 
ตั้งแต่ฉันมี..
F# 
 เธอ

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | E | Ebm C#m |

 
ทำให้รู้ใ
Ebm 
ห้เข้าใจ
  
 
 
Ebm 
  
 
 
F# 
 
อาจมีสุขทุกข์ปนกันไป
  
 
 
Ebm 
  
 
 
C#m 
 
ทำให้รู้แ
ละเข้าใจ
F# 
ว่ารักเป็นอย่างนี้

( ** ) ( *** )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend