คอร์ดเพลง พูดไม่ได้ POTATO

  
Text   

คอร์ดเพลง : พูดไม่ได้ POTATO

คอร์ดเพลง พูดไม่ได้ POTATO

เพลง :

ศิลปิน : POTATO

เนื้อร้อง/ทำนอง : โอฬาร ชูใจ

คอร์ดทั้งหมด : G,D/F#,Em,C,Bm,Am


Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | D |
INTRO | C | Bm | Am | D |

G 
  ขอบคุณ
D/F# 
ที่เธอยังห่วงใ
Em 
ยฉัน
 
  ขอบ
D 
คุณที่เธอยังทักทา
C 
ยกัน
 
  
Cm 
เรื่องเราก็
Bm 
ผ่าน 
 
และเธอได้
Am 
พบเจอคนที่
Dsus4 
ดี
D 

G 
  ได้เห็
D/F# 
นว่าเธอยืนอยู่ข้า
Em 
งเขา
 
  ก็พ
D 
บความจริงในหั
C 
วใจ 
 
 
Cm 
ว่าวันคืนที่
Bm 
ผ่าน
 
  ไม่อาจทำให้
Am 
ฉันลืมเธอได้เ
Dsus4 
ลย
D 

 
ส่ง
Em 
ยิ้ม.. 
 
แทน
D 
คำที่ฉันไม่อ
C 
าจ
 
จะบอกเธอให้เข้า
Dsus4 
ใจ
D 

 
อยากบอกว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
D 
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
C 
ยืนที่เดิมของเ
D 
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
C 
กเธออยู่ 
 
พู
D 
ดไม่ได้จริงๆ

INSTRU | G | D/F# | Em | D |

G 
  ต้อง
D/F# 
ฝืนทำเป็นไม่สั่
Em 
นไหว
 
  ทั้ง
D 
ๆ 
 
ที่ภายในใ
C 
จ 
 
ยังคงรู้
Bm 
สึก
 
  อยากให้เป็น
Am 
ฉันที่ยืนข้าง
Dsus4 
เธอ
D 

 
ส่ง
Em 
ยิ้ม.. 
 
แทน
D 
คำที่ฉันไม่อ
C 
าจ
 
จะบอกเธอให้เข้
D 
าใจ

 
อยากบอกว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
D 
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
C 
ยืนที่เดิมของเ
D 
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
C 
กเธออยู่ 
 
พู
D 
ดไม่ได้จริงๆ

INSTRU | Em | Gm | Em | Am |
INSTRU | Cm | Bm | B | E |

Am 
  ต่อให้ฉั
Bm 
นพูดไป 
 
ไม่มีควา
C 
มหมาย
 
  เมื่อมันสายเกินไป
 
Am 
  ให้ทุกควา
Bm 
มจริง อยู่ในหั
C 
วใจ 
 
ของ
D 
ฉัน

 
อยากบอกว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
D 
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
C 
ยืนที่เดิมของเ
D 
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
C 
กเธออยู่ 
 
พู
D 
ดไม่ได้จริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พูดไม่ได้


ขอบคุณที่เธอยังห่วงใยฉัน
ขอบคุณที่เธอยังทักทายกัน
เรื่องเราก็ผ่าน และเธอได้พบเจอคนที่ดี

ได้เห็นว่าเธอยืนอยู่ข้างเขา
ก็พบความจริงในหัวใจ ว่าวันคืนที่ผ่าน
ไม่อาจทำให้ฉันลืมเธอได้เลย

ส่งยิ้ม.. แทนคำที่ฉันไม่อาจ
จะบอกเธอให้เข้าใจ

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

( ดนตรี )

ต้องฝืนทำเป็นไม่สั่นไหว
ทั้งๆ ที่ภายในใจ ยังคงรู้สึก
อยากให้เป็นฉันที่ยืนข้างเธอ

ส่งยิ้ม.. แทนคำที่ฉันไม่อาจ
จะบอกเธอให้เข้าใจ

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

( ดนตรี )

ต่อให้ฉันพูดไป
ไม่มีความหมาย เมื่อมันสายเกินไป
ให้ทุกความจริง
อยู่ในหัวใจ ของฉัน

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

มิวสิควิดีโอ พูดไม่ได้ POTATO

เพลง พูดไม่ได้
ศิลปิน : POTATO
เรียบเรียง : Potato
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend