หน้าแรก » POTATO » คอร์ดเพลง พูดไม่ได้ POTATO

คอร์ดเพลง พูดไม่ได้ POTATO

คอร์ดเพลง : พูดไม่ได้ POTATO

คอร์ดเพลง พูดไม่ได้ POTATO

เพลง :

ศิลปิน : POTATO

เนื้อร้อง/ทำนอง : โอฬาร ชูใจ

คอร์ดทั้งหมด : G,D/F#,Em,C,Bm,Am


Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | D |
INTRO | C | Bm | Am | D |

  ขอบคุณ
D/F# 
ที่เธอยังห่วงใ
Em 
ยฉัน
 
  ขอบ
คุณที่เธอยังทักทา
ยกัน
 
  
Cm 
เรื่องเราก็
Bm 
ผ่าน 
 
และเธอได้
Am 
พบเจอคนที่
Dsus4 
ดี

  ได้เห็
D/F# 
นว่าเธอยืนอยู่ข้า
Em 
งเขา
 
  ก็พ
บความจริงในหั
วใจ 
 
 
Cm 
ว่าวันคืนที่
Bm 
ผ่าน
 
  ไม่อาจทำให้
Am 
ฉันลืมเธอได้เ
Dsus4 
ลย

 
ส่ง
Em 
ยิ้ม.. 
 
แทน
คำที่ฉันไม่อ
าจ
 
จะบอกเธอให้เข้า
Dsus4 
ใจ

 
อยากบอกว่ายัง
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
ยืนที่เดิมของเ
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
กเธออยู่ 
 
พู
ดไม่ได้จริงๆ

INSTRU | G | D/F# | Em | D |

  ต้อง
D/F# 
ฝืนทำเป็นไม่สั่
Em 
นไหว
 
  ทั้ง
ๆ 
 
ที่ภายในใ
จ 
 
ยังคงรู้
Bm 
สึก
 
  อยากให้เป็น
Am 
ฉันที่ยืนข้าง
Dsus4 
เธอ

 
ส่ง
Em 
ยิ้ม.. 
 
แทน
คำที่ฉันไม่อ
าจ
 
จะบอกเธอให้เข้
าใจ

 
อยากบอกว่ายัง
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
ยืนที่เดิมของเ
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
กเธออยู่ 
 
พู
ดไม่ได้จริงๆ

INSTRU | Em | Gm | Em | Am |
INSTRU | Cm | Bm | B | E |

Am 
  ต่อให้ฉั
Bm 
นพูดไป 
 
ไม่มีควา
มหมาย
 
  เมื่อมันสายเกินไป
 
Am 
  ให้ทุกควา
Bm 
มจริง อยู่ในหั
วใจ 
 
ของ
ฉัน

 
อยากบอกว่ายัง
รัก 
 
รักเธอเหลือเ
กิน
 
ไม่อยากจะรับ
Bm 
รู้ว่าเธอรัก
Em 
เขา
 
ไม่อยากให้ใคร
ยืนที่เดิมของเ
รา
 
แต่ติดตรงที่
Bm 
ฉันนั้นพูดไม่
Em 
ได้
 
ว่าฉันนั้นรั
กเธออยู่ 
 
พู
ดไม่ได้จริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พูดไม่ได้


ขอบคุณที่เธอยังห่วงใยฉัน
ขอบคุณที่เธอยังทักทายกัน
เรื่องเราก็ผ่าน และเธอได้พบเจอคนที่ดี

ได้เห็นว่าเธอยืนอยู่ข้างเขา
ก็พบความจริงในหัวใจ ว่าวันคืนที่ผ่าน
ไม่อาจทำให้ฉันลืมเธอได้เลย

ส่งยิ้ม.. แทนคำที่ฉันไม่อาจ
จะบอกเธอให้เข้าใจ

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

( ดนตรี )

ต้องฝืนทำเป็นไม่สั่นไหว
ทั้งๆ ที่ภายในใจ ยังคงรู้สึก
อยากให้เป็นฉันที่ยืนข้างเธอ

ส่งยิ้ม.. แทนคำที่ฉันไม่อาจ
จะบอกเธอให้เข้าใจ

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

( ดนตรี )

ต่อให้ฉันพูดไป
ไม่มีความหมาย เมื่อมันสายเกินไป
ให้ทุกความจริง
อยู่ในหัวใจ ของฉัน

อยากบอกว่ายังรัก รักเธอเหลือเกิน
ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักเขา
ไม่อยากให้ใครยืน ที่เดิมของเรา
แต่ติดตรงที่ฉันนั้นพูดไม่ได้
ว่าฉันนั้นรักเธออยู่ พูดไม่ได้จริงๆ

มิวสิควิดีโอ พูดไม่ได้ POTATO

เพลง พูดไม่ได้
ศิลปิน : POTATO
เรียบเรียง : Potato

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา