คอร์ดเพลง ดอกไม้ Miss​ You – di​ age​

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดอกไม้ Miss You di age

คอร์ดเพลง ดอกไม้ Miss You - di age

เพลง :

ศิลปิน : di age

Melody : di age / Non Laybeats

คอร์ดทั้งหมด : Bbmaj7,Dm7,Cm7,Ebmaj7


INTRO | Bbmaj7 Dm7 | Cm7 Bbmaj7 Bb7 |
INTRO | Ebmaj7 Dm7 | Ab7 |

Ebmaj7 
ฝน..
Dm7 
 
เริ่มตั้ง
Cm7 
เค้าใน
Bbmaj7 
เวลา
Bb7 
นี้
Ebmaj7 
เหมือน
Dm7 
 
ความเหงา
Cm7 
มันกำลังมายืนข้าง
Ebmaj7 
ฉัน..
Dm7 
 
ถึงใครคน
Cm7 
นั้นที่ฉัน
Bbmaj7 
ซ่อน
Bb7 
ไว้
Ebmaj7 
ลึกอยู่
Dm7 
สุดหัวใ
Ab 

 
แม้ว่ามันจะ
Cm7 
ผ่าน 
 
ไปนานเท่
Ebm 
าไร
 
นานพอใ
Bbmaj7 
ห้ฉัน
Ab 
 
นั้นลืมเธอ
G 
ไป
G7 
 
Cm7 
 
แต่ทำไม่ไ
F 
หว

 
อยากใ
Bbmaj7 
ห้รู้..
Dm7 
 
ว่าคนๆ  
Ebmaj7 
นี้ยังคิดถึง
F 
อยู่
Bbmaj7 
เสมอ
Dm7 
 
กลิ่นดอก
Ebmaj7 
ไม้ของเธอยัง
F 
อยู่ตร
Dm7 
งนี้ไม่เ
G7 
ก่าลงไป
Cm7 
ฉันยังเ
F 
ก็บมันไว้เหมือน
Dm7 
เธอ
 
ไม่จ
G7 
ากไปไหน 
 
ยัง
Ab 
อยู่ในใจ 
 
 
F 

Ebmaj7 
  ทุกครั้งที่มองที่รูปถ่าย
Ebm 
  ภาพในวันนั้นก็หมุนกลั
Dm7 
บมา
 
  ทำให้ฉัน
G7 
คิดถึงวันที่เราได้
Cm7 
เดินด้วยกันผ่านมา
 
  แต่ต้องเข้า
Dm7 
ใจถึงการจากลา
 
  ในวั
Ebm 
นนี้ 
 
ไม่มีแ
F 
ล้ว

INSTRU | Bbmaj7 Dm7 | Ebmaj7 F |
INSTRU | Bbmaj7 Dm7 | Ebmaj7 Ebm |
INSTRU | Dm7 G7 | Cm7 F |
INSTRU | Dm7 G7 | Cm7 Dm7 Eb F |

 
อยากใ
Bbmaj7 
ห้รู้
 
(ไม่ว่าจะนานแค่ไ
Dm7 
หนก็รัก)
 
ว่าคนๆ  
Ebmaj7 
นี้ยังคิดถึง
F 
อยู่
Bbmaj7 
เสมอ
 
(ผ่านมานานแ
Dm7 
ค่ไหนก็คิดถึง)
 
กลิ่นดอก
Ebmaj7 
ไม้ของเธอยัง
F 
อยู่ตร
Dm7 
งนี้ไม่เ
G7 
ก่าลงไป
Cm7 
ฉันยังเ
F 
ก็บมันไว้เหมือน
Dm7 
เธอ
G7 
    baby
Cm7 
 
Dm7 
 
Eb 
 
F 

 
อยากใ
Bbmaj7 
ห้รู้
 
(ไม่ว่าจะนานแค่ไ
Dm7 
หนก็รัก)
 
ว่าคนๆ  
Ebmaj7 
นี้ยังคิดถึง
F 
อยู่
Bbmaj7 
เสมอ
 
(ผ่านมานานแ
Dm7 
ค่ไหนก็คิดถึง)
 
กลิ่นดอก
Ebmaj7 
ไม้ของเธอยัง
F 
อยู่ตร
Dm7 
งนี้ไม่เ
G7 
ก่าลงไป
Cm7 
ฉันยังเ
F 
ก็บมันไว้เหมือน
Dm7 
เธอ 
 
ไม่จ
G7 
ากไปไหน
 
ยัง
Ab 
อยู่ในใจ.
F 
.. 
 
ตลอดมา..

OUTROU | Ebmaj7 Dm7 | Cm7 Bbmaj7 Bb7 |
OUTROU | Ebmaj7 Dm7 | Bbmaj7 F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดอกไม้ Miss You


ฝนเริ่มตั้งเค้าในเวลานี้
เหมือนความเหงามันกำลังมายืนข้างฉัน
ถึงใครคนนั้นที่ฉันซ่อนไว้ ลึกอยู่สุดหัวใจ

แม้ว่ามันจะผ่าน ไปนานเท่าไร
นานพอให้ฉัน นั้นลืมเธอไป
แต่ทำไม่ไหว

อยากให้รู้ ว่าคนๆ นี้ยังคิดถึงอยู่เสมอ
กลิ่นดอกไม้ของเธอยังอยู่ตรงนี้ไม่เก่าลงไป
ฉันยังเก็บมันไว้เหมือนเธอไม่จากไปไหน
ยังอยู่ในใจ

ทุกครั้งที่มองที่รูปถ่าย ภาพในวันนั้นก็หมุนกลับมา
ทำให้ฉันคิดถึงวันที่เราได้เดินด้วยกันผ่านมา
แต่ต้องเข้าใจถึงการจากลา
ในวันนี้ไม่มีแล้ว

อยากให้รู้ (ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็รัก)
ว่าคนคนนี้ยังคิดถึงอยู่เสมอ (ผ่านมานานแค่ไหนก็คิดถึง)
กลิ่นดอกไม้ของเธอยังอยู่ตรงนี้ไม่เก่าลงไป
ฉันยังเก็บมันไว้เหมือนเธอ Baby

อยากให้รู้ (ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็รัก)
ว่าคนคนนี้ยังคิดถึงอยู่เสมอ (ผ่านมานานแค่ไหนก็คิดถึง)
กลิ่นดอกไม้ของเธอยังอยู่ตรงนี้ไม่เก่าลงไป
ฉันยังเก็บมันไว้เหมือนเธอไม่จากไปไหน
ยังอยู่ในใจ ตลอดมา

มิวสิควิดีโอ ดอกไม้ Miss You di age

เพลง ดอกไม้ Miss You
ศิลปิน : di age
Arranger : di age / Non Laybeats
Lyric : di age / Non Laybeats
ติดต่องาน : 061-452-5244
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend