คอร์ดเพลง แรกๆ – วงริสแบนด์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แรกๆ วงริสแบนด์

คอร์ดเพลง แรกๆ - วงริสแบนด์

เพลง :

ศิลปิน : วงริสแบนด์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดทั้งหมด : E,C#m,A,B,F#m,G#m


INTRO | E | C#m | A | B |

 
นี่แหละห
E 
นารสชาติของความรัก 
 
ทำให้
C#m 
ยิ้มและมีน้ำตา
 
ทั้งดีร้
A 
ายปนเปกันไปกับวันเ
B 
วลา

 
ทุกข์ไม่
A 
มีใครอยากเ
B 
จอ 
 
เจ็บปวดไ
G#m 
ม่มีใครโห
C#m 
ยหา
 
ทุกๆ
F#m 
คนล้วนปรารถ
B 
นาได้มาแค่สุ
E 
ขใจ

 
อยู่กับตัว
F#m 
เองมาตลอดชีวิต
 
เขาเพียงผ่านเข้า
G#m 
มาแค่ไม่กี่เดือน
 
อย่าพึ่ง
A 
คิดว่าเขาเป็นเห
B 
มือนโลกทั้
E 
งใบ
 
เลิกฟูม
F#m 
ฟายฟุ้งซ่านเถอะ
B 
นะ
 
มองตัว
G#m 
เองแล้วทบทว
C#m 
นใหม่
 
จะเข้าใ
A 
จอะไร 
 
ได้มากมายกว่
B 
านี้

 
เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไ
A 
หว
 
ไม่มีอะไรที่มันแ
G#m 
น่นอน 
 
ชีวิตจริงไม่เหมือนล
F#m 
ะคร
 
สุดท้ายลงเ
B 
อยด้วยความเข้
E 
าใจ
 
แต่ความเป็นจริงที่เ
A 
ห็น 
 
เมื่อ
B 
คนหมดรัก
 
ชีวิต
G#m 
จริงคือการจา
C#m 
กไป..
 
แร
A 
กๆอะไรก็งดงามหมดใจก็เท่
B 
านั้น
 
นี่แหละหนาใจ
E 
คน.
B 
..

INSTRU | A | A | C#m | A | B C#m |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
อยู่กับตัว
F#m 
เองมาตลอดชีวิต
 
เขาเพียงผ่านเข้า
G#m 
มาแค่ไม่กี่เดือน
 
อย่าพึ่ง
A 
คิดว่าเขาเป็นเห
B 
มือนโลกทั้
E 
งใบ
 
เลิกฟูม
F#m 
ฟายฟุ้งซ่านเถอะ
B 
นะ
 
มองตัว
G#m 
เองแล้วทบทว
C#m 
นใหม่
 
จะเข้าใ
A 
จอะไร 
 
ได้มากมายกว่
B 
านี้

 
เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไ
A 
หว
 
ไม่มีอะไรที่มันแ
G#m 
น่นอน 
 
ชีวิตจริงไม่เหมือนล
F#m 
ะคร
 
สุดท้ายลงเ
B 
อยด้วยความเข้
E 
าใจ
 
แต่ความเป็นจริงที่เ
A 
ห็น 
 
เมื่อ
B 
คนหมดรัก
 
ชีวิต
G#m 
จริงคือการจา
C#m 
กไป..
 
นี่แหละห
A 
นาใจคนแรกๆ 
 
อะไรก็งดง
B 
าม

 
เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไ
A 
หว
 
ไม่มีอะไรที่มันแ
G#m 
น่นอน 
 
ชีวิตจริงไม่เหมือนล
F#m 
ะคร
 
สุดท้ายลงเ
B 
อยด้วยความเข้
E 
าใจ
 
แต่ความเป็นจริงที่เ
A 
ห็น 
 
เมื่อ
B 
คนหมดรัก
 
ชีวิต
G#m 
จริงคือการจา
C#m 
กไป..
 
นี่แหละห
A 
นาใจคนแรกๆ 
 
อะไรก็งดง
B 
าม
 
หมดใจจากไปก็เท่
E 
านั้น

 
นี่แหละห
A 
นาใจคนแรกๆ 
 
อะไรก็งดง
B 
าม
 
หมดใจจากไป..ก็เท่านั้น..
E 
.

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แรกๆ


นี่แหละหนารสชาติของความรัก ทำให้ยิ้มและมีน้ำตา
ทั้งดีร้ายปนเปกันไปกับวันเวลา

ทุกข์ไม่มีใครอยากเจอ เจ็บปวดไม่มีใครโหยหา
ทุกๆคนล้วนปรารถนาได้มาแค่สุขใจ

อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิต
เขาเพียงผ่านเข้ามาแค่ไม่กี่เดือน
อย่าพึ่งคิดว่าเขาเป็นเหมือนโลกทั้งใบ
เลิกฟูมฟายฟุ้งซ่านเถอะนะ
มองตัวเองแล้วทบทวนใหม่
จะเข้าใจอะไร ได้มากมายกว่านี้

เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไหว
ไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ชีวิตจริงไม่เหมือนละคร
สุดท้ายลงเอยด้วยความเข้าใจ
แต่ความเป็นจริงที่เห็น เมื่อคนหมดรัก
ชีวิตจริงคือการจากไป..
แรกๆอะไรก็งดงามหมดใจก็เท่านั้น
นี่แหละหนาใจคน…

( ดนตรี )

อยู่กับตัวเองมาตลอดชีวิต
เขาเพียงผ่านเข้ามาแค่ไม่กี่เดือน
อย่าพึ่งคิดว่าเขาเป็นเหมือนโลกทั้งใบ
เลิกฟูมฟายฟุ้งซ่านเถอะนะ
มองตัวเองแล้วทบทวนใหม่
จะเข้าใจอะไร ได้มากมายกว่านี้

เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไหว
ไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ชีวิตจริงไม่เหมือนละคร
สุดท้ายลงเอยด้วยความเข้าใจ
แต่ความเป็นจริงที่เห็น เมื่อคนหมดรัก
ชีวิตจริงคือการจากไป..
นี่แหละหนาใจคนแรกๆ อะไรก็งดงาม

เพราะทุกอย่างมันย่อมเคลื่อนไหว
ไม่มีอะไรที่มันแน่นอน ชีวิตจริงไม่เหมือนละคร
สุดท้ายลงเอยด้วยความเข้าใจ
แต่ความเป็นจริงที่เห็น เมื่อคนหมดรัก
ชีวิตจริงคือการจากไป..
นี่แหละหนาใจคนแรกๆ อะไรก็งดงาม
หมดใจจากไปก็เท่านั้น

นี่แหละหนาใจคนแรกๆ อะไรก็งดงาม
หมดใจจากไป..ก็เท่านั้น…

มิวสิควิดีโอ แรกๆ วงริสแบนด์

เพลง แรกๆ
ศิลปิน : วงริสแบนด์

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend