คอร์ดเพลง เขาไม่ใช่ลมหายใจ วงริสแบนด์

  
Text   
คอร์ดเพลง เขาไม่ใช่ลมหายใจ วงริสแบนด์

คอร์ด :

ศิลปิน : วงริสแบนด์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดในเพลง : Bb,Eb,Cm,F,Dm,Gm


INTRO | Bb | Eb | Cm | F | F |

Bb 
เวลาไม่อาจรักษาทุกสิ่ง
 
แต่การยอม
Eb 
รับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
Bb 
ยามที่ใจอ้างว้างไม่เหลือใ
F 
คร
Gm 
อดทนไว้อย่าร้อง
Dm 
ไห้เลย
 
ไม่มีใ
Eb 
ครไม่เคยเสี
Bb 
ยใจ
 
หากขาด
Cm 
เขาแต่เราต้องตายให้มันรู้ไ
F 
 
เขาไม่ใช่
Bb 
ลมหายใจ

 
ที่ผ่าน
Dm 
มาให้มันแล้วไป
 
อย่าเก็บไว้ไ
Gm 
ม่ต้องสนใจ
 
ให้
Eb 
เธอเชื่อใน
F 
ฉัน 
 
ฉันเค
Bb 
ยผ่าน
Dm 
 
แม้ในใ
Eb 
จจะยังเจ็บอยู่
 
ถึงตัวคนเ
Dm 
ดียวแค่เพียง
Gm 
ลำพัง
 
เชื่อใน
Eb 
ฉัน 
 
ปล่อยวางจากมันโยนทิ้งไ
F 

 
เริ่มต้นใหม่พันค
Bb 
รั้งก็ยังไม่สาย
 
ชีวิตต้องไ
F 
ปต่อ
 
เจ็บกับ
Gm 
รักที่มันไม่พอ
 
อย่าเสาะหาใ
Eb 
คร 
 
ได้อะไรขึ้นมา
 
อยู่อย่างไ
Bb 
ม่มีใครดีกว่าอยู่ต่อไปอย่างไ
F 
ร้ค่า
 
น้ำใน
Eb 
ตาไม่นานหยุดไ
F 
หล
 
ลบเลือนจางจา
Eb 
กไป

 
เจ็บครั้ง
Cm 
นี้ได้เรียนรู้อะ
Dm 
ไร 
 
อะไร
 
ไม่มี
Cm 
เขาแต่เราไม่
Dm 
เป็นอะไร
 
ยังไ
Eb 
ม่ตาย.
Ebm 
.
F 
..
 
เขาไม่ใช่ลมหา
Bb 
ยใจ
F 

INSTRU | Eb | Bb | Eb | Bb |
INSTRU | Cm | F | F |

 
ที่ผ่าน
Dm 
มาให้มันแล้วไป
 
อย่าเก็บไว้ไ
Gm 
ม่ต้องสนใจ
 
ให้
Eb 
เธอเชื่อใน
F 
ฉัน 
 
ฉันเค
Bb 
ยผ่าน
Dm 
 
แม้ในใ
Eb 
จจะยังเจ็บอยู่
 
ถึงตัวคนเ
Dm 
ดียวแค่เพียง
Gm 
ลำพัง
 
เชื่อใน
Eb 
ฉัน 
 
ปล่อยวางจากมันโยนทิ้งไ
F 

 
เริ่มต้นใหม่พันค
Bb 
รั้งก็ยังไม่สาย
 
ชีวิตต้องไ
F 
ปต่อ
 
เจ็บกับ
Gm 
รักที่มันไม่พอ
 
อย่าเสาะหาใ
Eb 
คร 
 
ได้อะไรขึ้นมา
 
อยู่อย่างไ
Bb 
ม่มีใครดีกว่าอยู่ต่อไปอย่างไ
F 
ร้ค่า
 
น้ำใน
Eb 
ตาไม่นานหยุดไ
F 
หล
 
ลบเลือนจางจา
Eb 
กไป

 
เจ็บครั้ง
Cm 
นี้ได้เรียนรู้อะ
Dm 
ไร 
 
อะไร
 
ไม่มี
Cm 
เขาแต่เราไม่
Dm 
เป็นอะไร
 
ยังไ
Eb 
ม่ตาย.
Ebm 
.
F 
..
 
เขาไม่ใช่ลมหา
Bb 
ยใจ

OUTRO | Eb | Bb | Eb | Bb | Bb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เขาไม่ใช่ลมหายใจ


เวลาไม่อาจรักษาทุกสิ่ง
แต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
ยามที่ใจอ้างว้างไม่เหลือใคร
อดทนไว้อย่าร้องไห้เลย
ไม่มีใครไม่เคยเสียใจ
หากขาดเขาแต่เราต้องตายให้มันรู้ไป
เขาไม่ใช่ลมหายใจ

ที่ผ่านมาให้มันแล้วไปอย่าเก็บไว้ไม่ต้องสนใจ
ให้เธอเชื่อในฉัน ฉันเคยผ่าน
แม้ในใจจะยังเจ็บอยู่ ถึงตัวคนเดียวแค่เพียงลำพัง
เชื่อในฉันปล่อยวางจากมันโยนทิ้งไป

เริ่มต้นใหม่พันครั้งก็ยังไม่สายชีวิตต้องไปต่อ
เจ็บกับรักที่มันไม่พออย่าเสาะหาใคร ได้อะไรขึ้นมา
อยู่อย่างไม่มีใครดีกว่าอยู่ต่อไปอย่างไร้ค่า
น้ำในตาไม่นานหยุดไหลลบเลือนจางจากไป
เจ็บครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไร อะไร
ไม่มีเขาแต่เราไม่เป็นอะไร
ยังไม่ตาย.. เขาไม่ใช่ลมหายใจ

( ดนตรี )

ที่ผ่านมาให้มันแล้วไปอย่าเก็บไว้ไม่ต้องสนใจ
ให้เธอเชื่อในฉัน ฉันเคยผ่าน
แม้ในใจจะยังเจ็บอยู่ ถึงตัวคนเดียวแค่เพียงลำพัง
เชื่อในฉันปล่อยวางจากมันโยนทิ้งไป

เริ่มต้นใหม่พันครั้งก็ยังไม่สายชีวิตต้องไปต่อ
เจ็บกับรักที่มันไม่พออย่าเสาะหาใคร ได้อะไรขึ้นมา
อยู่อย่างไม่มีใครดีกว่าอยู่ต่อไปอย่างไร้ค่า
น้ำในตาไม่นานหยุดไหลลบเลือนจางจากไป
เจ็บครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไร อะไร
ไม่มีเขาแต่เราไม่เป็นอะไร
ยังไม่ตาย.. เขาไม่ใช่ลมหายใจ

มิวสิควิดีโอ เขาไม่ใช่ลมหายใจ วงริสแบนด์

เพลง : เขาไม่ใช่ลมหายใจ
ศิลปิน : วงริสแบนด์
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend