คอร์ดเพลง ฝากให้เธอแชร์ – วงอโรม่า

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฝากให้เธอแชร์ วงอโรม่า

คอร์ดเพลง ฝากให้เธอแชร์ - วงอโรม่า

เพลง :

ศิลปิน : วงอโรม่า

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ อยู่กลัด

คอร์ดทั้งหมด : G,C,D,Em,Am,Bm


INTRO | G | C | G | D |

 
ฉันไปไม่น
G 
าน 
 
ขอเธอโปรด
Em 
รอ ฉัน  
C 
 
รอวันนั้นที่ฉันกลั
D 
บมา
 
ฉันได้ใบแ
G 
ดง 
 
คำแพงจง
Em 
รอ เด้อ  
C 
 
อย่ามีใครเข้ามาแทน
D 
ฉัน 
 
นะเธอ

Em 
ในทุกเวลาที่เรามีกันให้เธอหมั่นนึกถึง
Bm 
วัน 
 
นั้น
Em 
นึกถึงเวลาที่เราพาเดินจับมือด้วยกันและ
D 
วัน 
 
ของเรา

 
บทเพลง
G 
นี้ฝากให้เธอ
Em 
แชร์
 
เวลาที่
C 
ฉันไม่อยู่ให้เธอมา
D 
ฟัง
 
และจง
G 
คิดถึงฉันและคิดทุก
Em 
วัน
 
นึกถึงหน้า
C 
ฉันเวลาที่ใครเข้า
D 
มา

 
ให้บอกกับเ
G 
ขาว่าเธอรอท
Em 
หาร
 
และอีกไม่น
C 
านทหารคนนั้นเขาจะกลั
D 
บมา
 
กลับมาหาเธอ..
 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
สัญญากับ
G 
ฉัน 
 
ว่าจะไม่เป
Em 
ลี่ยนไป 
 
 
C 
 
ถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงต้องเสี
D 
ยใจ
 
ถ้าคิดถึง
G 
กัน 
 
ให้ฟังบทเ
Em 
พลงนี้ 
 
 
C 
 
มันเป็นตัวแทนของความรู้
D 
สึกทหาร

Em 
ในทุกๆ 
 
วันและวันคืนไม่คิดไม่ฝันต้องห่างไกล
Bm 
มันหลีกไม่ได้จับได้ใบแดงมันทำให้ฉันต้องหวั่นไหว
Am 
กลัวใครเข้ามาและทำให้ใจของเธอนั้นเปลี่ยน
 
สัญญากับฉั
D 
นได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยน
 
และฉันสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยน
 

Em 
เพราะชีวิตฉันมีแค่เธอและเธอผู้เดียวที่ใจฉันมี
Bm 
ก็อยากให้เธอได้แชร์เพลงนี้และเอาไปฟังทุกวินาที
Am 
และก่อนจะจากฉันอยากจะบอกกับเธออีกเรื่องนะแม่คนดี
D 
ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ข้างเธอ 
 
เมื่อเธอได้เปิดมันฟัง

INSTRU | G | F | Eb | F |

Gm 
ในทุกเวลาที่เรามีกันให้เธอหมั่นนึกถึง
Dm 
วันนั้น
Gm 
นึกถึงเวลาที่เราพาเดินจับมือด้วยกัน
 
และ
F 
วันของเรา

 
บทเพลง
Bb 
นี้ฉันแชร์อยู่
Gm 
นะ
 
เวลาคิด
Bb 
ถึงสัญญาว่าฉันจะ
F 
ฟัง
 
จะเก็บใ
Bb 
จไว้คิดถึงแต่เธอทุก
Gm 
วัน
 
ไม่ต้องห่วง
Eb 
กันสัญญาว่าฉันจะเฝ้
F 
ารอ

 
รอคอยวัน
Bb 
นั้นที่ได้เจอท
Gm 
หาร
 
เวลาจะน
Eb 
านผ่านไปเท่าไรฉันก็จะ
F 
รอ 
 
รอวันได้เจอ

 
บทเพลง
Bb 
นี้ฝากให้เธอ
Gm 
แชร์
 
เวลาที่
Eb 
ฉันไม่อยู่ให้เธอมา
F 
ฟัง
 
และจง
Bb 
คิดถึงฉันและคิดทุ
Gm 
กวัน
 
นึกถึงหน้า
Eb 
ฉันเวลาที่ใครเข้า
F 
มา
 
ให้บอกกับเ
Bb 
ขาว่าเธอรอท
Gm 
หาร
 
และอีกไม่น
Eb 
านทหารคนนั้นเขาจะกลับ
F 
มา
 
กลับมาหาเ
Bb 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝากให้เธอแชร์


ฉันไปไม่นาน ขอเธอโปรดรอ ฉัน
รอวันนั้นที่ฉันกลับมา
ฉันได้ใบแดง คำแพงจงรอ เด้อ
อย่ามีใครเข้ามาแทนฉัน นะเธอ

ในทุกเวลาที่เรามีกันให้เธอหมั่นนึกถึงวัน นั้น
นึกถึงเวลาที่เราพาเดินจับมือด้วยกันและวัน ของเรา

บทเพลงนี้ฝากให้เธอแชร์
เวลาที่ฉันไม่อยู่ให้เธอมาฟัง
และจงคิดถึงฉันและคิดทุกวัน
นึกถึงหน้าฉันเวลาที่ใครเข้ามา

ให้บอกกับเขาว่าเธอรอทหาร
และอีกไม่นานทหารคนนั้นเขาจะกลับมา
กลับมาหาเธอ..

( ดนตรี )

สัญญากับฉัน ว่าจะไม่เปลี่ยนไป
ถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงต้องเสียใจ
ถ้าคิดถึงกัน ให้ฟังบทเพลงนี้
มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกทหาร

ในทุกๆ วันและวันคืนไม่คิดไม่ฝันต้องห่างไกล
มันหลีกไม่ได้จับได้ใบแดงมันทำให้ฉันต้องหวั่นไหว
กลัวใครเข้ามาและทำให้ใจของเธอนั้นเปลี่ยน
สัญญากับฉันได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยน
และฉันสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยน

เพราะชีวิตฉันมีแค่เธอและเธอผู้เดียวที่ใจฉันมี
ก็อยากให้เธอได้แชร์เพลงนี้และเอาไปฟังทุกวินาที
และก่อนจะจากฉันอยากจะบอกกับเธออีกเรื่องนะแม่คนดี
ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ข้างเธอ เมื่อเธอได้เปิดมันฟัง

( ดนตรี )

ในทุกเวลาที่เรามีกันให้เธอหมั่นนึกถึงวันนั้น
นึกถึงเวลาที่เราพาเดินจับมือด้วยกัน
และวันของเรา

บทเพลงนี้ฉันแชร์อยู่นะ
เวลาคิดถึงสัญญาว่าฉันจะฟัง
จะเก็บใจไว้คิดถึงแต่เธอทุกวัน
ไม่ต้องห่วงกันสัญญาว่าฉันจะเฝ้ารอ

รอคอยวันนั้นที่ได้เจอทหาร
เวลาจะนานผ่านไปเท่าไรฉันก็จะรอ รอวันได้เจอ

บทเพลงนี้ฝากให้เธอแชร์
เวลาที่ฉันไม่อยู่ให้เธอมาฟัง
และจงคิดถึงฉันและคิดทุกวัน
นึกถึงหน้าฉันเวลาที่ใครเข้ามา
ให้บอกกับเขาว่าเธอรอทหาร
และอีกไม่นานทหารคนนั้นเขาจะกลับมา
กลับมาหาเธอ..

มิวสิควิดีโอ ฝากให้เธอแชร์ วงอโรม่า

เพลง ฝากให้เธอแชร์
ศิลปิน : วงอโรม่า
เรียบเรียง : พ๊อก บิ๊กอาย
ติดต่องาน : 081-975-8239, 083-351-2747
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend