คอร์ดเพลง ไปสา – สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปสา สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดเพลง ไปสา - สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง :

ศิลปิน : สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยิ้ม ยิ้ม (Yime Yimena)

คอร์ดทั้งหมด : F,G,Em,Am,C


Tune to Eb

 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
ขั่นว่าเจ้าฮักเ
G 
ขา
 
ถ้าความฮักของสอง
Em 
เฮามันไปต่อบ่
Am 
ได้
 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
อ้ายบ่อยากฝืน
G 
ใจ
 
ขั่นว่าเบิ่ดฮัก
Em 
แล้ว 
 
ขั่นว่าเจ้าหม
Am 
ดใจ 
 
กะไปสา..

INSTRU | F | G | Em | Am |

 
สิ
Am 
ให้อ้ายรั้งคนที่เบิ่ดใจ 
 
กะบ่
Em 
ฮู้สิรั้งไว้เฮ็ดหยัง
 
ในเมื่อใ
F 
จของเจ้าเปลี่ยนไปหลายต่าง
 
กะบ่ได้อ
C 
ยากสิฝืนใ
G/B 
จไผ

Am 
เลือกตามที่เจ้านั้นคิดว่าดี
 
เลือก
Em 
คนที่เจ้าคิดว่าดีหลาย
 
ปล่อยใ
F 
ห้คนที่เจ็บมันเป็นอ้า
G 
ยสา..

 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
ขั่นว่าเจ้าฮักเ
G 
ขา
 
ถ้าความฮักของสอง
Em 
เฮามันไปต่อบ่
Am 
ได้
 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
อ้ายบ่อยากฝืน
G 
ใจ
 
ขั่นว่าเบิ่ดฮัก
Em 
แล้วขั่นว่าเจ้าหม
Am 
ดใจ 
 
กะไปสา..

Am 
  บ่มีสิทธิ์สิขวางทางไผ 
 
ในเมื่อใจเจ้านั้นเบิ่ดฮัก
Em 
  ฮักสํ่าใด๋กะต้องจาก 
 
ในเมื่อเจ้าเบิ่ดใจ
F 
  อ้ายคง เฮ็ดได้สํ่านี้ ต่อให้ฮักเจ้าสํ่าใด๋
G 
  สิให้อ้ายยื้อ 
 
สิอ้ายรั้งคนที่มันเบิ่ดใจ
 
  อ้ายเฮ็ดบ่ได้ดอกนางเอย กะได้แค่ปล่อยไป
 

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am | Am |

 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
ขั่นว่าเจ้าฮักเ
G 
ขา
 
ถ้าความฮักของสอง
Em 
เฮามันไปต่อบ่
Am 
ได้
 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
อ้ายบ่อยากฝืน
G 
ใจ
 
ขั่นว่าเบิ่ดฮัก
Em 
แล้วขั่นว่าเจ้าหม
Am 
ดใจ 
 
กะไปสา..

 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
ขั่นว่าเจ้าฮักเ
G 
ขา
 
ถ้าความฮักของสอง
Em 
เฮามันไปต่อบ่
Am 
ได้
 
ไปสาน้องห
F 
ล่า 
 
อ้ายบ่อยากฝืน
G 
ใจ
 
ขั่นว่าเบิ่ดฮัก
Em 
แล้วขั่นว่าเจ้าหม
Am 
ดใจ 
 
กะไปสา..

Am 
  บ่มีสิทธิ์สิขวางทางไผ 
 
ในเมื่อใจเจ้านั้นเบิ่ดฮัก
Em 
  ฮักสํ่าใด๋กะต้องจาก 
 
ในเมื่อเจ้าเบิ่ดใจ
F 
  อ้ายคง เฮ็ดได้สํ่านี้ ต่อให้ฮักเจ้าสํ่าใด๋
G 
  สิให้อ้ายยื้อ 
 
สิอ้ายรั้งคนที่มันเบิ่ดใจ
 
  อ้ายเฮ็ดบ่ได้ดอกนางเอย กะได้แค่ปล่อยไป
 

OUTRO | F | G | Em | Am |
OUTRO | F | G | Em | Am | Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไปสา


ไปสาน้องหล่า ขั่นว่าเจ้าฮักเขา
ถ้าความฮักของสองเฮามันไปต่อบ่ได้
ไปสาน้องหล่า อ้ายบ่อยากฝืนใจ
ขั่นว่าเบิ่ดฮักแล้ว ขั่นว่าเจ้าหมดใจ กะไปสา..

( ดนตรี )

สิให้อ้ายรั้งคนที่เบิ่ดใจ กะบ่ฮู้สิรั้งไว้เฮ็ดหยัง
ในเมื่อใจของเจ้าเปลี่ยนไปหลายต่าง
กะบ่ได้อยากสิฝืนใจไผ

เลือกตามที่เจ้านั้นคิดว่าดี
เลือกคนที่เจ้าคิดว่าดีหลาย
ปล่อยให้คนที่เจ็บมันเป็นอ้ายสา..

ไปสาน้องหล่า ขั่นว่าเจ้าฮักเขา
ถ้าความฮักของสองเฮามันไปต่อบ่ได้
ไปสาน้องหล่า อ้ายบ่อยากฝืนใจ
ขั่นว่าเบิ่ดฮักแล้วขั่นว่าเจ้าหมดใจ กะไปสา..

บ่มีสิทธิ์สิขวางทางไผ ในเมื่อใจเจ้านั้นเบิ่ดฮัก
ฮักสํ่าใด๋กะต้องจาก ในเมื่อเจ้าเบิ่ดใจ
อ้ายคง เฮ็ดได้สํ่านี้ ต่อให้ฮักเจ้าสํ่าใด๋
สิให้อ้ายยื้อ สิอ้ายรั้งคนที่มันเบิ่ดใจ
อ้ายเฮ็ดบ่ได้ดอกนางเอย กะได้แค่ปล่อยไป

( ดนตรี )

ไปสาน้องหล่า ขั่นว่าเจ้าฮักเขา
ถ้าความฮักของสองเฮามันไปต่อบ่ได้
ไปสาน้องหล่า อ้ายบ่อยากฝืนใจ
ขั่นว่าเบิ่ดฮักแล้วขั่นว่าเจ้าหมดใจ กะไปสา..

ไปสาน้องหล่า ขั่นว่าเจ้าฮักเขา
ถ้าความฮักของสองเฮามันไปต่อบ่ได้
ไปสาน้องหล่า อ้ายบ่อยากฝืนใจ
ขั่นว่าเบิ่ดฮักแล้วขั่นว่าเจ้าหมดใจ กะไปสา..

บ่มีสิทธิ์สิขวางทางไผ ในเมื่อใจเจ้านั้นเบิ่ดฮัก
ฮักสํ่าใด๋กะต้องจาก ในเมื่อเจ้าเบิ่ดใจ
อ้ายคง เฮ็ดได้สํ่านี้ ต่อให้ฮักเจ้าสํ่าใด๋
สิให้อ้ายยื้อ สิอ้ายรั้งคนที่มันเบิ่ดใจ
อ้ายเฮ็ดบ่ได้ดอกนางเอย กะได้แค่ปล่อยไป

มิวสิควิดีโอ ไปสา สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง ไปสา
ศิลปิน : สมาร์ท สหรัฐ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : ONUTZ
ติดต่องานแสดง LINE : 0849549815
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend