คอร์ดเพลง หากโลกนี้ขาดเธอ วงริสแบนด์

  
Text   


INTRO | C | G | C | D |

G 
ฉันจะอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไ
D 
หน
 
หากวัน
Em 
นั้นเธอพร้อมจะไป
 
ไม่เป็นไ
C 
รอยากยื้อเธอไว้ให้นานๆ

G 
  ความผิดที่
D/F# 
ฉันทำ
 
  คงเป็นกรรมที่ต้องพบ
Em 
เธอ
 
  ก็
C 
ฉันมันคนไม่ดี
 
  ไอ้คนๆ  
D 
นี้ที่ทำให้เธอต้องเสียใจ

Em 
  ความรักมันมี
D 
ค่า 
 
เมื่อตอนจากลา
 
  แต่ตอน
C 
นี้รู้ว่าไม่
D 
มีเวลายื้อเ
G 
ธออีกต่อไป
C 
  ความทรงจำที่ง
D 
ดงาม 
 
จะให้
Bm 
ฉันลืมเธอ
Em 
ได้ไง
 
  ให้ฉันต
C 
ายดีกว่า 
 
ดีกว่าหาม่ายเ
D 
ธอ

 
หากโลก
C 
นี้มันขาดเธอไป
 
ฉันจะอยู่อย่างไ
G 
รถ้าไม่มีเธอ
 
ผู้คนมากม
C 
ายที่ต้องพบเจอ
 
ก็ไม่เหมือนเ
G 
ธอที่ฉันเฝ้าคอย
 
ไม่มีอีกแ
C 
ล้วคนบอกรักกัน
 
ทำได้แค่เ
Em 
พียงกอดหมอนและนอนฝัน
 
คงเป็นเรื่องร
C 
าวความทรงจำในวันนั้น
 
ที่ฉันเคย
Em 
มีเธอ.. 
 
มัน
C 
คิดถึง..

INSTRU | G | D | C | G |
INSTRU | Am | Bm | C C#dim | D |

 
Em 
  ความรักมันมี
D 
ค่า 
 
เมื่อตอนจากลา
 
  แต่ตอน
C 
นี้รู้ว่าไม่
D 
มีเวลายื้อเ
G 
ธออีกต่อไป
Cmaj7 
  ความทรงจำที่ง
D 
ดงาม 
 
จะให้
Bm 
ฉันลืมเธอ
Em 
ได้ไง
 
  ให้ฉันต
C 
ายดีกว่าดีกว่าหาม่ายเ
D 
ธอ

 
หากโลก
C 
นี้มันขาดเธอไป
 
ฉันจะอยู่อย่างไ
G 
รถ้าไม่มีเธอ
 
ผู้คนมากม
C 
ายที่ต้องพบเจอ
 
ก็ไม่เหมือนเ
G 
ธอที่ฉันเฝ้าคอย
 
ไม่มีอีกแ
C 
ล้วคนบอกรักกัน
 
ทำได้แค่เ
Em 
พียงกอดหมอนและนอนฝัน
 
คงเป็นเรื่องร
C 
าวความทรงจำในวันนั้น
 
ที่ฉันเคย
Em 
มีเธอ.. 
 
มัน
C 
คิดถึง  
D 

 
หากโลก
C 
นี้มันขาดเธอไป
 
ฉันจะอยู่อย่างไ
G 
รถ้าไม่มีเธอ
 
ผู้คนมากม
C 
ายที่ต้องพบเจอ
 
ก็ไม่เหมือนเ
G 
ธอที่ฉันเฝ้าคอย
 
ไม่มีอีกแ
C 
ล้วคนบอกรักกัน
 
ทำได้แค่เ
Em 
พียงกอดหมอนและนอนฝัน
 
คงเป็นเรื่องร
C 
าวความทรงจำในวันนั้น
 
ที่ฉันเคย
Em 
มีเธอ.. 
 
มัน
C 
คิดถึง..

OUTRO | G | C | D | G |


ฉันจะอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหน
หากวันนั้นเธอพร้อมจะไป
ไม่เป็นไรอยากยื้อเธอไว้ให้นานๆ

ความผิดที่ฉันทำ
คงเป็นกรรมที่ต้องพบเจอ
ก็ฉันมันคนไม่ดี
ไอ้คนคนนี้ที่ทำให้เธอต้องเสียใจ

ความรักมันมีค่า เมื่อตอนจากลา
แต่ตอนนี้รู้ว่าไม่มีเวลายื้อเธออีกต่อไป
ความทรงจำที่งดงาม จะให้ฉันลืมเธอได้ไง
ให้ฉันตายดีกว่าดีกว่าหาม่ายเธอ

หากโลกนี้มันขาดเธอไป
ฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ
ผู้คนมากมายที่ต้องพบเจอ
ก็ไม่เหมือนเธอที่ฉันเฝ้าคอย
ไม่มีอีกแล้วคนบอกรักกัน
ทำได้แค่เพียงกอดหมอนและนอนฝัน
คงเป็นเรื่องราวความทรงจำในวันนั้น
ที่ฉันเคยมีเธอ มันคิดถึง

ดนตรี

ความรักมันมีค่า เมื่อตอนจากลา
แต่ตอนนี้รู้ว่าไม่มีเวลายื้อเธออีกต่อไป
ความทรงจำที่งดงาม จะให้ฉันลืมเธอได้ไง
ให้ฉันตายดีกว่าดีกว่าหาม่ายเธอ

หากโลกนี้มันขาดเธอไป
ฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ
ผู้คนมากมายที่ต้องพบเจอ
ก็ไม่เหมือนเธอที่ฉันเฝ้าคอย
ไม่มีอีกแล้วคนบอกรักกัน
ทำได้แค่เพียงกอดหมอนและนอนฝัน
คงเป็นเรื่องราวความทรงจำในวันนั้น
ที่ฉันเคยมีเธอ มันคิดถึง

หากโลกนี้มันขาดเธอไป
ฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอ
ผู้คนมากมายที่ต้องพบเจอ
ก็ไม่เหมือนเธอที่ฉันเฝ้าคอย
ไม่มีอีกแล้วคนบอกรักกัน
ทำได้แค่เพียงกอดหมอนและนอนฝัน
คงเป็นเรื่องราวความทรงจำในวันนั้น
ที่ฉันเคยมีเธอ มันคิดถึง

มิวสิควิดีโอ หากโลกนี้ขาดเธอ วงริสแบนด์

เพลง : หากโลกนี้ขาดเธอ
ศิลปิน : วงริสแบนด์
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend