คอร์ดเพลง ตัดรอน – เก่ง ธชย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตัดรอน เก่ง ธชย

คอร์ดเพลง ตัดรอน - เก่ง ธชย

เพลง :

ศิลปิน : เก่ง ธชย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย

คอร์ดทั้งหมด : C,F,Dm,Em,Am,G


INTRO | C | F |

C 
ทุกครั้งที่ฟ้าต้องมีฝน
 
มีใครสัก
F 
คนต้องเปียก 
 
และคงต้องป่วย
 
เรามี
C 
ร่มอันเล็กๆ แค่ 1 คัน
 
ป้องกันได้เพีย
F 
งแค่ 1 ถ้าใครไม่ดึง

 
สุดปลาย
Dm 
ทาง 
 
กว่าจะ
Em 
ถึง
 
ต้องตัดใ
Dm 
จไม่ใครก็ใครคนนึงคงต้อ
Cmaj7 
งลา
 
จะคอย
Dm 
มองอยู่ไกลๆ 
 
ขอให้
Em 
เธอไป
 
ภาว
F 
นาว่าชาติหน้า 
 
คงเท่าเ
G 
ทียม

 
โทษทีพี่ไ
Am 
ม่มีเงินท
F 
องไปขอเ
G 
ธอ
 
โทษทีพี่
Am 
ลืมว่าต้องเ
F 
จียมไม่เพ้อเ
G 
จ้อ
 
โทษทีพี่
Am 
ทำให้ผิดห
F 
วังอยู่เ
G 
สมอ
 
โทษทีพี่
Am 
ส่งได้แค่
F 
นี้คน
G 
ดี 
 
ไม่ต้องหยุดรอ

INSTRU | C | F |

C 
ขอใช้ชีวิตข้างถนน
 
ไม่อยากให้เ
F 
ธอต้องทน 
 
ไม่ต้องกังวล
 
วันที่พ
C 
ร้อมถ้าเธอยอมให้กลับไป
 
จะไปไม่
F 
ว่าเมื่อไร 
 
ไม่ว่าอยู่ไหน

 
สุดปลาย
Dm 
ทาง 
 
กว่าจะ
Em 
ถึง
 
ต้องตัดใ
Dm 
จไม่ใครก็ใครคนนึงคงต้อ
Cmaj7 
งลา
 
จะคอย
Dm 
มองอยู่ไกลๆ 
 
ขอให้
Em 
เธอไปเถิดหนา
 
ภาว
F 
นาว่าชาติหน้า 
 
คงเท่าเ
G 
ทียม

 
โทษทีพี่ไ
Am 
ม่มีเงินท
F 
องไปขอเ
G 
ธอ
 
โทษทีพี่
Am 
ลืมว่าต้องเ
F 
จียมไม่เพ้อเ
G 
จ้อ
 
โทษทีพี่
Am 
ทำให้ผิดห
F 
วังอยู่เ
G 
สมอ
 
โทษทีพี่
Am 
ส่งได้แค่
F 
นี้คน
G 
ดี 
 
(ไม่ต้องหยุดรอ)

 
เจ็บจังหั
Dm 
วใจ 
 
 
Em 
 
เจ็บจังหั
Dm 
วใจ 
 
 
Cmaj7 
 
เจ็บจังหั
Dm 
วใจ 
 
 
Em 
F 
ฉันก็คงจะทำได้แค่เพียงฟูมฟ
G 
าย..

INSTRU | Am F | G | ( 4 Times )

 
โทษทีพี่ไ
Am 
ม่มีเงินท
F 
องไปขอเ
G 
ธอ
 
โทษทีพี่
Am 
ลืมว่าต้องเ
F 
จียมไม่เพ้อเ
G 
จ้อ
 
โทษทีพี่
Am 
ทำให้ผิดห
F 
วังอยู่เ
G 
สมอ
 
โทษทีพี่
Am 
ส่งได้แค่
F 
นี้คน
G 
ดี

 
โทษทีพี่ไ
Am 
ม่มีเงินท
F 
องไปขอเ
G 
ธอ
 
โทษทีพี่
Am 
ลืมว่าต้องเ
F 
จียมไม่เพ้อเ
G 
จ้อ
 
โทษทีพี่
Am 
ทำให้ผิดห
F 
วังอยู่เ
G 
สมอ
 
โทษทีพี่
Am 
ส่งได้แค่
F 
นี้คน
G 
ดี

 
โทษทีพี่ไ
Am 
ม่มีเงินท
F 
องไปขอเ
G 
ธอ
 
โทษทีพี่
Am 
ลืมว่าต้องเ
F 
จียมไม่เพ้อเ
G 
จ้อ
 
โทษทีพี่
Am 
ทำให้ผิดห
F 
วังอยู่เ
G 
สมอ
 
โทษทีพี่
Am 
ส่งได้แค่
F 
นี้คน
G 
ดี 
 
ไม่ต้องหยุดรอ..

OUTRO | C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตัดรอน


ทุกครั้งที่ฟ้าต้องมีฝน
มีใครสักคนต้องเปียก และคงต้องป่วย
เรามีร่มอันเล็กๆ แค่ 1 คัน
ป้องกันได้เพียงแค่ 1 ถ้าใครไม่ดึง

สุดปลายทาง กว่าจะถึง
ต้องตัดใจไม่ใครก็ใครคนนึงคงต้องลา
จะคอยมองอยู่ไกลๆ ขอให้เธอไป
ภาวนาว่าชาติหน้า คงเท่าเทียม

โทษทีพี่ไม่มีเงินทองไปขอเธอ
โทษทีพี่ลืมว่าต้องเจียมไม่เพ้อเจ้อ
โทษทีพี่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอ
โทษทีพี่ส่งได้แค่นี้คนดี ไม่ต้องหยุดรอ

ขอใช้ชีวิตข้างถนน
ไม่อยากให้เธอต้องทน ไม่ต้องกังวล
วันที่พร้อมถ้าเธอยอมให้กลับไป
จะไปไม่ว่าเมื่อไร ไม่ว่าอยู่ไหน

สุดปลายทาง กว่าจะถึง
ต้องตัดใจไม่ใครก็ใครคนนึงคงต้องลา
จะคอยมองอยู่ไกลๆ ขอให้เธอไป
ภาวนาว่าชาติหน้า คงเท่าเทียม

โทษทีพี่ไม่มีเงินทองไปขอเธอ
โทษทีพี่ลืมว่าต้องเจียมไม่เพ้อเจ้อ
โทษทีพี่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอ
โทษทีพี่ส่งได้แค่นี้คนดี ไม่ต้องหยุดรอ

เจ็บจังหัวใจ เจ็บจังหัวใจ เจ็บจังหัวใจ
ฉันก็คงจะทำได้แค่เพียงฟูมฟาย

โทษทีพี่ไม่มีเงินทองไปขอเธอ
โทษทีพี่ลืมว่าต้องเจียมไม่เพ้อเจ้อ
โทษทีพี่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอ
โทษทีพี่ส่งได้แค่นี้คนดี

โทษทีพี่ไม่มีเงินทองไปขอเธอ
โทษทีพี่ลืมว่าต้องเจียมไม่เพ้อเจ้อ
โทษทีพี่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอ
โทษทีพี่ส่งได้แค่นี้คนดี

โทษทีพี่ไม่มีเงินทองไปขอเธอ
โทษทีพี่ลืมว่าต้องเจียมไม่เพ้อเจ้อ
โทษทีพี่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอ
โทษทีพี่ส่งได้แค่นี้คนดี ไม่ต้องหยุดรอ

มิวสิควิดีโอ ตัดรอน เก่ง ธชย

เพลง ตัดรอน
ศิลปิน : เก่ง ธชย
Arrange : ต้อง พริกไทย
Mellow Me : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend