หน้าแรก » Am Seatwo » คอร์ดเพลง อดีต Am Seatwo

คอร์ดเพลง อดีต Am Seatwo

คอร์ด เนื้อเพลง อดีต Am Seatwo

คอร์ดเพลง อดีต Am Seatwo

เพลง :

ศิลปิน : Am Seatwo

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดทั้งหมด : E,B,A,C#m,F#m,G#m


INTRO | E | B | C#m | A |

  มัวร้องไห้ฟูมฟายให้มันจะไ
C#m 
ด้อะไรขึ้นมา
 
  ปล่อยเขาไ
ปเถอะนะ 
 
เก็บน้ำ
ตาเอาไว้ดีกว่า
  ใจคนมันไม่รัก 
 
มาจากไ
ปโดยไม่ร่ำลา
 
  อย่าไปเ
สียเวลา คนที่ไม่เห็นค่า ให้มันไ
ด้อะไร

F#m 
รักมันมีปนเป
 
ทั้งสุขและ
G#m 
ทุกข์รอยยิ้มมีน้ำตา
F#m 
ทำให้เราเรียน
รู้ 
 
อย่าพึ่งถอ
ดใจ
 
อย่าพึ่ง
F#m 
คิดว่าในโลกนี้เธอไม่เหลือใ
คร
 
แค่ไม่มีเ
ขา

 
จำไ
ว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
 
จำไ
ว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่
 
อยากจะ
ทำอะไรๆ 
 
ก็ได้ทำ
 
ชี
F#m 
วิตมันเป็นของเ
ธอ
 
เรื่องร
าวที่ทำให้ใจมันวุ่นวาย
 
โยน
ทิ้งกับบางสิ่งที่ควรต้องลืม 
 
เดินต่
อไป
 
แล้วไม่น
านเขาก็จะกลายเป็นอดีต

INSTRU | E | B | A | B |
INSTRU | E | B | A | B | E |

F#m 
รักมันมีปนเป
 
ทั้งสุขและ
G#m 
ทุกข์รอยยิ้มมีน้ำตา
F#m 
ทำให้เราเรียน
รู้ 
 
อย่าพึ่งถอ
ดใจ
 
อย่าพึ่ง
F#m 
คิดว่าในโลกนี้เธอไม่เหลือใ
คร
 
แค่ไม่มีเ
ขา

 
จำไ
ว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
 
จำไ
ว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่
 
อยากจะ
ทำอะไรๆก็ได้ทำ
 
เพราะชี
F#m 
วิตมันเป็นของเ
ธอ
 
เรื่องร
าวที่ทำให้ใจมันวุ่นวาย
 
โยน
ทิ้งกับบางสิ่งที่ควรต้องลืม 
 
เดินต่
อไป
 
แล้วไม่น
านเขาก็จะกลายเป็นอดีต

 
จำไ
ว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
 
จำไ
ว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่
 
จำไ
ว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
 
จำไ
ว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่

 
แม้คืน
นี้จะไม่เหลือใคร
 
บอกตัว
F#m 
เองว่าไม่เป็นไ
รยังไม่..ต
าย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อดีต


มัวร้องไห้ฟูมฟายให้มันจะได้อะไรขึ้นมา
ปล่อยเขาไปเถอะนะ เก็บน้ำตาเอาไว้ดีกว่า
ใจคนมันไม่รัก มาจากไปโดยไม่ร่ำลา
อย่าไปเสียเวลา คนที่ไม่เห็นค่าให้มันได้อะไร

รักมันมีปนเป
ทั้งสุขและทุกข์รอยยิ้มมีน้ำตา
ทำให้เราเรียนรู้ อย่าพึ่งถอดใจ
อย่าพึ่งคิดว่าในโลกนี้เธอไม่เหลือใคร
แค่ไม่มีเขา

จำไว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
จำไว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่
อยากทำอะไรๆก็ได้ทำ ชีวิตมันเป็นของเธอ
เรื่องราวที่ทำให้ใจมันวุ่นวาย
โยนทิ้งกับบางสิ่งที่ ควรต้องลืม เดินต่อไป
ไม่นานเขาก็จะกลายเป็นอดีต

ดนตรี

รักมันมีปนเป
ทั้งสุขและทุกข์รอยยิ้มและมีน้ำตา
ทำให้เราเรียนรู้ อย่าพึ่งถอดใจ
อย่าพึ่งคิดว่าในโลกนี้เธอไม่เหลือใคร
แค่ไม่มีเขา

จำไว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
จำไว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่
อยากทำอะไรๆก็ได้ทำ ชีวิตมันเป็นของเธอ
เรื่องราวที่ทำให้ใจมันวุ่นวาย
โยนทิ้งกับบางสิ่งที่ ควรต้องลืม เดินต่อไป
แล้วไม่นานเขาก็จะกลายเป็นอดีต

จำไว้ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
จำไว้ไม่มีเขาก็ดีเท่าไหร่

แม้คืนนี้จะไม่เหลือใคร
บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ยังไม่ตาย

มิวสิควิดีโอ อดีต Am Seatwo

เพลง อดีต
ศิลปิน : Am Seatwo
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่องาน : 085-1935454

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา