คอร์ดเพลง ฮักแฮง – ยอด ชยพล

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮักแฮง ยอด ชยพล พนมรุ้งเรคคอร์ด

คอร์ดเพลง ฮักแฮง - ยอด ชยพล พนมรุ้งเรคคอร์ด

เพลง :

ศิลปิน : ยอด ชยพล พนมรุ้งเรคคอร์ด

เนื้อร้อง/ทำนอง : เรืองศักดิ์ พลอยพันธ์

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,D,E


INTRO | A | A | A | A |
INTRO | C#m | F#m | D | E | E |

 
ได้
A 
แค่คิดฮอด 
 
เรื่องราวเก่าๆ
 
ได้แต่
C#m 
ซอมเบิ่งเจ้า.. 
 
กับเขาเคียงคู่
 
แต่
D 
สิทธิ์คองใจบ่มีอ้ายฮู้
 
โฉม
E 
ตรูให้เจ้าสมหวัง

 
และอ้
A 
ายมันยังต่ำต้อย
 
แค่นกกระจิ
C#m 
บน้อย 
 
ที่ยังไ
F#m 
ร้ฮัง
 
บินสูงบ่
D 
ได้ 
 
ย้านทืกลมทัง
 
บ่อาจเอื้อ
E 
มหวัง 
 
คู่เจ้าผู้เพิ่นงามปานหงษ์

 
ฮั
C#m 
กแฮง 
 
แต่เปลี่ยนแปลงลิขิต
F#m 
บ่ได้
 
ชะตา
D 
ฟ้า 
 
กำหนด
E 
ไว้ให้มาพ้อ
A 
ส่ำนี้
 
ให้เป็น
D 
แค่นกน้อยต้อย
E 
ต่ำ
 
สายแนนก้อ
C#m 
นคำเลยบ่แม่
F#m 
นพี่
 
ขอจอบส่
D 
องแงงน้องจั่
E 
งซี้ 
 
แหน่เด้อเจ้า
A 
ผู้งาม

 
แม่ดอกส
C#m 
ะแบง 
 
ยามแลงผู้งามเป็น
F#m 
ตาเบิ่ง
 
ฮักเจ้าห
D 
ลายแต่บุญอ้ายบ่เ
E 
ถิง 
 
เลยบ่ได้ชื่นช
A 
มเกษร
 
เขานกใ
D 
หญ่เลยได้ใจไปค
E 
รอง
 
ผลาบุญเฮ
C#m 
าสอง 
 
คือบ่สมกัน
F#m 
น้อ..บังอร
 
เฮ็ดไ
D 
ด้แค่กระพือปีกบินว
E 
อน 
 
ซอมเบิ่งเขาฮั
A 
กกัน

 
ฮั
C#m 
กแฮง 
 
แต่เปลี่ยนแปลงลิขิต
F#m 
บ่ได้
 
ชะตา
D 
ฟ้า 
 
กำหนด
E 
ไว้ให้มาพ้อ
A 
ส่ำนี้
 
ให้เป็น
D 
แค่นกน้อยต้อย
E 
ต่ำ
 
สายแนนก้อ
C#m 
นคำเลยบ่แม่
F#m 
นพี่
 
ขอจอบส่
D 
องแงงน้องจั่
E 
งซี้ 
 
แหน่เด้อเจ้า
A 
ผู้งาม

 
แม่ดอกส
C#m 
ะแบง 
 
ยามแลงผู้งามเป็น
F#m 
ตาเบิ่ง
 
ฮักเจ้าห
D 
ลายแต่บุญอ้ายบ่เ
E 
ถิง 
 
เลยบ่ได้ชื่นช
A 
มเกษร
 
เขานกใ
D 
หญ่เลยได้ใจไปค
E 
รอง
 
ผลาบุญเฮ
C#m 
าสอง 
 
คือบ่สมกัน
F#m 
น้อ..บังอร
 
เฮ็ดไ
D 
ด้แค่กระพือปีกบินว
E 
อน 
 
ซอมเบิ่งเขาฮั
A 
กกัน

INSTRU | C#m | F#m | D E | A |

 
ฮั
C#m 
กแฮง 
 
แต่เปลี่ยนแปลงลิขิต
F#m 
บ่ได้
 
ชะตา
D 
ฟ้า 
 
กำหนด
E 
ไว้ให้มาพ้อ
A 
ส่ำนี้
 
ให้เป็น
D 
แค่นกน้อยต้อย
E 
ต่ำ
 
สายแนนก้อ
C#m 
นคำเลยบ่แม่
F#m 
นพี่
 
ขอจอบส่
D 
องแงงน้องจั่
E 
งซี้ 
 
แหน่เด้อเจ้า
A 
ผู้งาม

 
แม่ดอกส
C#m 
ะแบง 
 
ยามแลงผู้งามเป็น
F#m 
ตาเบิ่ง
 
ฮักเจ้าห
D 
ลายแต่บุญอ้ายบ่เ
E 
ถิง 
 
เลยบ่ได้ชื่นช
A 
มเกษร
 
เขานกใ
D 
หญ่เลยได้ใจไปค
E 
รอง
 
ผลาบุญเฮ
C#m 
าสอง 
 
คือบ่สมกัน
F#m 
น้อ..บังอร
 
เฮ็ดไ
D 
ด้แค่กระพือปีกบินว
E 
อน 
 
ซอมเบิ่งเขาฮั
A 
กกัน

 
เฮ็ดได้
D 
แค่กระพือปีกบินว
E 
อน..
 
ซอมเบิ่งเจ้ากับเขาฮักกัน…
 

OUTRO | C#m | F#m | D | E | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักแฮง


ได้แค่คิดฮอด เรื่องราวเก่าๆ
ได้แต่ซอมเบิ่งเจ้า.. กับเขาเคียงคู่
แต่สิทธิ์คองใจบ่มีอ้ายฮู้
โฉมตรูให้เจ้าสมหวัง

และอ้ายมันยังต่ำต้อย
แค่นกกระจิบน้อย ที่ยังไร้ฮัง
บินสูงบ่ได้ ย้านทืกลมทัง
บ่อาจเอื้อมหวัง คู่เจ้าผู้เพิ่นงามปานหงษ์

ฮักแฮง แต่เปลี่ยนแปลงลิขิตบ่ได้
ชะตาฟ้า กำหนดไว้ให้มาพ้อส่ำนี้
ให้เป็นแค่นกน้อยต้อยต่ำ
สายแนนก้อนคำเลยบ่แม่นพี่
ขอจอบส่องแงงน้องจั่งซี้ แหน่เด้อเจ้าผู้งาม

แม่ดอกสะแบง ยามแลงผู้งามเป็นตาเบิ่ง
ฮักเจ้าหลายแต่บุญอ้ายบ่เถิง เลยบ่ได้ชื่นชมเกษร
เขานกใหญ่เลยได้ใจไปครอง
ผลาบุญเฮาสอง คือบ่สมกันน้อ..บังอร
เฮ็ดได้แค่กระพือปีกบินวอน ซอมเบิ่งเขาฮักกัน

ฮักแฮง แต่เปลี่ยนแปลงลิขิตบ่ได้
ชะตาฟ้า กำหนดไว้ให้มาพ้อส่ำนี้
ให้เป็นแค่นกน้อยต้อยต่ำ
สายแนนก้อนคำเลยบ่แม่นพี่
ขอจอบส่องแงงน้องจั่งซี้ แหน่เด้อเจ้าผู้งาม

แม่ดอกสะแบง ยามแลงผู้งามเป็นตาเบิ่ง
ฮักเจ้าหลายแต่บุญอ้ายบ่เถิง เลยบ่ได้ชื่นชมเกษร
เขานกใหญ่เลยได้ใจไปครอง
ผลาบุญเฮาสอง คือบ่สมกันน้อ..บังอร
เฮ็ดได้แค่กระพือปีกบินวอน ซอมเบิ่งเขาฮักกัน

( ดนตรี )

ฮักแฮง แต่เปลี่ยนแปลงลิขิตบ่ได้
ชะตาฟ้า กำหนดไว้ให้มาพ้อส่ำนี้
ให้เป็นแค่นกน้อยต้อยต่ำ
สายแนนก้อนคำเลยบ่แม่นพี่
ขอจอบส่องแงงน้องจั่งซี้ แหน่เด้อเจ้าผู้งาม

แม่ดอกสะแบง ยามแลงผู้งามเป็นตาเบิ่ง
ฮักเจ้าหลายแต่บุญอ้ายบ่เถิง เลยบ่ได้ชื่นชมเกษร
เขานกใหญ่เลยได้ใจไปครอง
ผลาบุญเฮาสอง คือบ่สมกันน้อ..บังอร
เฮ็ดได้แค่กระพือปีกบินวอน ซอมเบิ่งเขาฮักกัน

เฮ็ดได้แค่กระพือปีกบินวอน..
ซอมเบิ่งเจ้ากับเขาฮักกัน…

มิวสิควิดีโอ ฮักแฮง ยอด ชยพล พนมรุ้งเรคคอร์ด

เพลง ฮักแฮง
ศิลปิน : ยอด ชยพล พนมรุ้งเรคคอร์ด
เรียบเรียงดนตรี: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานแสดง: 098-7589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend