คอร์ดเพลง อย่าโกหกกันนะจ๊ะ – คณะขวัญใจ

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าโกหกกันนะจ๊ะ คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง อย่าโกหกกันนะจ๊ะ - คณะขวัญใจ

เพลง :

ศิลปิน : คณะขวัญใจ

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Am,D,B7,Bm,Em


 
งาน.. ก็ไม่มี เงิน.. ก็มีน้อย..
 

INSTRU | G | C | Am | G |
INSTRU | C | G | Am | D | D |

 
G 
าน.. 
 
ก็ไม่
C 
มี 
 
 
Am 
เงิน.. 
 
ก็มีน้
G 
อย
 
C 
อย.. 
 
ฉันเฝ้าค
G 
อย
 
หวังว่าจะ
A7 
มีวันที่ฟ้าหลัง
D 
ฝน

 
แต่คอยนานแ
G 
ล้ว 
 
เจ้านายเ
C 
อ๋ย
 
อย่าทำ
Am 
เฉย 
 
ละเ
D 
ลยฉันได้ไ
G 
หม
 
เราเดือด
Am 
ร้อน 
 
จึงเรียก
Bm 
ร้อง
 
เพื่อปากท้
C 
อง 
 
เพื่อครอบค
D 
รัว 
 
 
B7 

 
อย่าบอกให้
Em 
สู้เลย 
 
ฉันไม่ต้อง
Bm 
การ
 
ความดีเหล่า
Em 
นั้น 
 
ที่ท่านทำ
 
ไม่เ
Bm 
ห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
 
หยุด
Am 
ทำซึ้ง 
 
หยุดพู
Bm 
ดที 
 
 
C 
 
เราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน 
 
 
D7 

INSTRU | Em | Bm | Em | Bm | Am | D |
INSTRU | Em | Bm | Em | Bm |
INSTRU | Am | D | D |

 
G 
าน.. 
 
ก็ไม่
C 
มี 
 
 
Am 
เงิน.. 
 
ก็มีน้
G 
อย
 
C 
อย.. 
 
ฉันเฝ้าค
G 
อย
 
หวังว่าจะ
A7 
มีวันที่ฟ้าหลัง
D 
ฝน

 
แต่คอยนานแ
G 
ล้ว 
 
เจ้านายเ
C 
อ๋ย
 
อย่าทำ
Am 
เฉย 
 
ละเ
D 
ลยฉันได้ไ
G 
หม
 
เราเดือด
Am 
ร้อน 
 
จึงเรียก
Bm 
ร้อง
 
เพื่อปากท้
C 
อง 
 
เพื่อครอบค
D 
รัว 
 
 
B7 

 
อย่าบอกให้
Em 
สู้เลย 
 
ฉันไม่ต้อง
Bm 
การ
 
ความดีเหล่า
Em 
นั้น 
 
ที่ท่านทำ
 
ไม่เ
Bm 
ห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
 
หยุด
Am 
ทำซึ้ง 
 
หยุดพู
Bm 
ดที
 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าบอกให้
Em 
สู้เลย
 
ฉันไม่ต้อง
Bm 
การ
 
ความดีเหล่า
Em 
นั้น 
 
ที่ท่านทำ
 
ไม่เ
Bm 
ห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
 
หยุด
Am 
ทำซึ้ง 
 
หยุดพู
Bm 
ดที
 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน

 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน
 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน
 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน
 
C 
ราเปิดตาแ
D 
ล้ว 
 
อย่าโกหก
G 
กัน

OUTRO | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าโกหกกันนะจ๊ะ


งาน.. ก็ไม่มี เงิน.. ก็มีน้อย..

( ดนตรี )

งาน.. ก็ไม่มี เงิน.. ก็มีน้อย
คอย.. ฉันเฝ้าคอย
หวังว่าจะมีวันที่ฟ้าหลังฝน

แต่คอยนานแล้ว เจ้านายเอ๋ย
อย่าทำเฉย ละเลยฉันได้ไหม
เราเดือดร้อน จึงเรียกร้อง
เพื่อปากท้อง เพื่อครอบครัว

อย่าบอกให้สู้เลย ฉันไม่ต้องการ
ความดีเหล่านั้น ที่ท่านทำ
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
หยุดทำซึ้ง หยุดพูดที
เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน

( ดนตรี )

งาน.. ก็ไม่มี เงิน.. ก็มีน้อย
คอย.. ฉันเฝ้าคอย
หวังว่าจะมีวันที่ฟ้าหลังฝน

แต่คอยนานแล้ว เจ้านายเอ๋ย
อย่าทำเฉย ละเลยฉันได้ไหม
เราเดือดร้อน จึงเรียกร้อง
เพื่อปากท้อง เพื่อครอบครัว

อย่าบอกให้สู้เลย ฉันไม่ต้องการ
ความดีเหล่านั้น ที่ท่านทำ
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
หยุดทำซึ้ง หยุดพูดที
เราเปิดตาแล้ว อย่าบอกให้สู้เลย
ฉันไม่ต้องการ
ความดีเหล่านั้น ที่ท่านทำ
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
หยุดทำซึ้ง หยุดพูดที
เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน

เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน
เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน
เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน
เราเปิดตาแล้ว อย่าโกหกกัน

มิวสิควิดีโอ อย่าโกหกกันนะจ๊ะ คณะขวัญใจ

เพลง อย่าโกหกกันนะจ๊ะ
ศิลปิน : คณะขวัญใจ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend