คอร์ดเพลง บ่มีเหตุผลให้เจ้าฮัก ยอด ชยพล (พนมรุ้งเรคคอร์ด)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am | G | F | Em |
INTRO | Am G | Am | Am |

 
อย่าฝากความหวังไว้กับผู้
C 
อื่น
 
ขนาดคนไว้ใ
Em 
จที่ให้ชีวิตยังผิดสั
Am 
ญญา
 
สิเอาอิหยังกับอ้
C 
าย 
 
คนที่ถึกโตจนมีน้ำ
Dm 
ตา
 
แค่คำเว้าเซื่อบ่ได้ดอกห
G 
ล่า
 
อ้ายเจ็บมาก่อน บทเรียน
F 
มี.. 
 
 
G 
หลาย.. 
 
 
Am 

 
อย่าฝากความหวังไว้กับอ้า
C 
ยเถาะ
 
ใจอ้ายเปราะบ
G 
าง 
 
ย่านฮักน้อง
Em 
นางแล้วเจ็บ
Am 
คือเก่า
 
ย้อนว่าบาดแ
C 
ผล 
 
ที่ถูกทำร้ายอ้ายยังบ่
Dm 
เซา
 
ตอนนี้ยังคึดฮอด
Em 
เขา 
 
เจ้าสิ
G 
มาแคร์อ้า
Am 
ยเฮ็ดหยัง

 
ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือ
F 
หมู 
 
คือหมา
 
ตามประ
G 
สาคนธรรมดาคน
Em 
หนึ่งที่เพิ่งกำลังอก
Am 
หัก
 
คั่นแม่น
F 
ว่าอ้ายดี 
 
ผู้สาวเ
G 
ก่าเขาคงฮัก
 
เขาคงบ่
C 
ป๋าอ้าย
E7 
ถิ่ม
 
ปล่อยให้อ้
F 
ายตายถิ่ม 
 
คือ
G 
หมู 
 
คือหมา
 
บ่ต้อง
Em 
มาหัวซาน้ำหน้าจั่ง
Am 
อ้ายมันจน
 
อ้ายสู้ผู้บ่
F 
าวที่เขามามักเจ้าบ่ได้จัก
G 
คน
 
บ่มีเหตุ
Em 
ผลที่เจ้าต้อง
C 
ฮัก..

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

 
อย่าฝากความหวังไว้กับอ้า
C 
ยเถาะ
 
ใจอ้ายเปราะบ
G 
าง 
 
ย่านฮักน้อง
Em 
นางแล้วเจ็บ
Am 
คือเก่า
 
ย้อนว่าบาดแ
C 
ผล 
 
ที่ถูกทำร้ายอ้ายยังบ่
Dm 
เซา
 
ตอนนี้ยังคึดฮอด
Em 
เขา 
 
เจ้าสิ
G 
มาแคร์อ้า
Am 
ยเฮ็ดหยัง

 
ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือ
F 
หมู 
 
คือหมา
 
ตามประ
G 
สาคนธรรมดาคน
Em 
หนึ่งที่เพิ่งกำลังอก
Am 
หัก
 
คั่นแม่น
F 
ว่าอ้ายดี 
 
ผู้สาวเ
G 
ก่าเขาคงฮัก
 
เขาคงบ่
C 
ป๋าอ้าย
E7 
ถิ่ม
 
ปล่อยให้อ้
F 
ายตายถิ่ม 
 
คือ
G 
หมู 
 
คือหมา
 
บ่ต้อง
Em 
มาหัวซาน้ำหน้าจั่ง
Am 
อ้ายมันจน
 
อ้ายสู้ผู้บ่
F 
าวที่เขามามักเจ้าบ่ได้จัก
G 
คน
 
บ่มีเหตุ
Em 
ผลที่เจ้า..ต้อง
 
ฮัก..

OUTRO | F | Em | Am G | Am | Am |


อย่าฝากความหวังไว้กับผู้อื่น
ขนาดคนไว้ใจที่ให้ชีวิตยังผิดสัญญา
สิเอาอิหยังกับอ้าย คนที่ถึกโตจนมีน้ำตา
แค่คำเว้าเซื่อบ่ได้ดอกหล่า
อ้ายเจ็บมาก่อน บทเรียนมี.. หลาย..

อย่าฝากความหวังไว้กับอ้ายเถาะ
ใจอ้ายเปราะบาง ย่านฮักน้องนางแล้วเจ็บคือเก่า
ย้อนว่าบาดแผล ที่ถูกทำร้ายอ้ายยังบ่เซา
ตอนนี้ยังคึดฮอดเขา เจ้าสิมาแคร์อ้ายเฮ็ดหยัง

ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือหมู คือหมา
ตามประสาคนธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งกำลังอกหัก
คั่นแม่นว่าอ้ายดี ผู้สาวเก่าเขาคงฮัก
เขาคงบ่ป๋าอ้ายถิ่ม
ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือหมู คือหมา
บ่ต้องมาหัวซาน้ำหน้าจั่งอ้ายมันจน
อ้ายสู้ผู้บ่าวที่เขามามักเจ้าบ่ได้จักคน
บ่มีเหตุผลที่เจ้าต้องฮัก..

( ดนตรี )

อย่าฝากความหวังไว้กับอ้ายเถาะ
ใจอ้ายเปราะบาง ย่านฮักน้องนางแล้วเจ็บคือเก่า
ย้อนว่าบาดแผล ที่ถูกทำร้ายอ้ายยังบ่เซา
ตอนนี้ยังคึดฮอดเขา เจ้าสิมาแคร์อ้ายเฮ็ดหยัง

ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือหมู คือหมา
ตามประสาคนธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งกำลังอกหัก
คั่นแม่นว่าอ้ายดี ผู้สาวเก่าเขาคงฮัก
เขาคงบ่ป๋าอ้ายถิ่ม
ปล่อยให้อ้ายตายถิ่ม คือหมู คือหมา
บ่ต้องมาหัวซาน้ำหน้าจั่งอ้ายมันจน
อ้ายสู้ผู้บ่าวที่เขามามักเจ้าบ่ได้จักคน
บ่มีเหตุผลที่เจ้า..ต้องฮัก..

มิวสิควิดีโอ บ่มีเหตุผลให้เจ้าฮัก ยอด ชยพล

เพลง : บ่มีเหตุผลให้เจ้าฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : ยอด ชยพล (พนมรุ้งเรคคอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 098-7589250

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend