คอร์ดเพลง นกจาบ (ฮำฮอน) – ยอด ชยพล

  
Text   

คอร์ดเพลง : นกจาบ (ฮำฮอน) ยอด ชยพล

คอร์ดเพลง นกจาบ (ฮำฮอน) - ยอด ชยพล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ยอด ชยพล : นกจาบ (ฮำฮอน)


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G |

 
น้ำตาย้
C 
อยลงดินกลิ่นไอบ่จาง
 
วาส
Em 
นานกจาบฮ่างแพ้นกเขาคู่
 
F 
สียงจุ๊กกรูจุ๊กกรู 
 
บิน
G 
คู่ไปนำเขาจ้อย

Am 
คักแท่หนอ..มึงคือ
Em 
ใจดำแท่
 
นี่แมน
F 
บ่ 
 
เขาเอิ้น
G 
อีกา
Am 
อ้ายบ่ขันคู 
 
มันกะ
Em 
เลยเอิ้นเจ้าบ่มา
 
ลืม
F 
ดินบินเจ้ยเทิงฟ้า 
 
คู่
Dm 
พญา.
G 
.. 
 
บ่ฮำฮ
C 
อน

 
นกจาบจ้
F 
อยแพ้นกเขา
G 
ตู่
 
บ่คืน
Em 
คู่ซู่เก่าบ่คืน
Am 
คอน
 
คืนมา
F 
สาเจ้าอย่าสิจาก
G 
จร คืนมา..  
C 
คืนมา
 
นกจาบจ้
F 
อยเอิ้นคู่กะบ่
G 
หัน
 
ใจอ้าย
Em 
มันฮำฮอน..
Am 
ยังฮำฮอน
 
นกจาบ
F 
แม่บอกคืนฮังน
G 
อนบินเจ้ยเจิ
C 
ดหนี 
 
 
G 

 
บินถ
C 
ลาคาบเหยื่อใจอุ๊กอัง
 
ถ้าเจ้า
Em 
ยังบ่มาใจอ้ายสวอย
F 
นั่งถ่าคอยซู่เก่าเทิงงาไม้น้อย
 
แหงนค
G 
อยบ่เห็นเจ้ามา

Am 
คักแท่หนอ..มึงคือ
Em 
ใจดำแท่
 
นี่แมน
F 
บ่ 
 
เขาเอิ้น
G 
อีกา
Am 
อ้ายบ่ขันคู 
 
มันกะ
Em 
เลยเอิ้นเจ้าบ่มา
 
ลืม
F 
ดินบินเจ้ยเทิงฟ้า 
 
คู่
Dm 
พญา.
G 
.. 
 
บ่ฮำฮ
C 
อน

INSTRU | F | Em | Dm | G |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
อยู่แจ
F 
ใด๋ 
 
พญาดงพงษ์ใหญ่ไพ
Em 
ศาล
 
ให้ต่าว
F 
คืน 
 
เมือบ้านอ้ายนี้ยังคอ
G 
งถ่า
 
นกจาบจ้
F 
อย 
 
ผู้คิงน้อยให้บินเซินเวิ
Em 
นมา
 
ฮ่องสั่ง
F 
ลม 
 
สั่งฟ้าลอยไปให้เจ้า
G 
ยิน
 
โอ..โต๊ะ..โอ..โอย..
 

 
นกจาบจ้
F 
อยแพ้นกเขา
G 
ตู่
 
บ่คืน
Em 
คู่ซู่เก่าบ่คืน
Am 
คอน
 
คืนมา
F 
สาเจ้าอย่าสิจาก
G 
จร คืนมา..  
C 
คืนมา
 
นกจาบจ้
F 
อยเอิ้นคู่กะบ่
G 
หัน
 
ใจอ้าย
Em 
มันฮำฮอน..
Am 
ยังฮำฮอน
 
นกจาบ
F 
แม่บอกคืนฮังน
G 
อนบินเจ้ยเจิ
C 
ดหนี

 
นกจาบ
F 
แม่บอกคืนฮังน
G 
อน.. 
 
บินเจ้ยเจิ
C 
ดหนี

OUTRO | F | Em | Dm G | C | C |


น้ำตาย้อยลงดินกลิ่นไอบ่จาง
วาสนานกจาบฮ่างแพ้นกเขาคู่
เสียงจุ๊กกรูจุ๊กกรู บินคู่ไปนำเขาจ้อย

คักแท่หนอ..มึงคือใจดำแท่
นี่แมนบ่เขาเอิ้นอีกา
อ้ายบ่ขันคู มันกะเลยเอิ้นเจ้าบ่มา
ลืมดินบินเจ้ยเทิงฟ้า คู่พญา.. บ่ฮำฮอน

นกจาบจ้อยแพ้นกเขาตู่
บ่คืนคู่ซู่เก่าบ่คืนคอน
คืนมาสาเจ้าอย่าสิจากจร คืนมา คืนมา
นกจาบจ้อยเอิ้นคู่กะบ่หัน
ใจอ้ายมันฮำฮอน..ยังฮำฮอน
นกจาบแม่บอกคืนฮังนอนบินเจ้ยเจิดหนี

บินถลาคาบเหยื่อใจอุ๊กอัง
ถ้าเจ้ายังบ่มาใจอ้ายสวอย
นั่งถ่าคอยซู่เก่าเทิงงาไม้น้อย
แหงนคอยบ่เห็นเจ้ามา

คักแท่หนอ..มึงคือใจดำแท่
นี่แมนบ่เขาเอิ้นอีกา
อ้ายบ่ขันคู มันกะเลยเอิ้นเจ้าบ่มา
ลืมดินบินเจ้ยเทิงฟ้า คู่พญา.. บ่ฮำฮอน

( ดนตรี )

อยู่แจใด๋ พญาดงพงษ์ใหญ่ไพศาล
ให้ต่าวคืน เมือบ้านอ้ายนี้ยังคองถ่า
นกจาบจ้อย ผู้คิงน้อยให้บินเซินเวินมา
ฮ่องสั่งลม สั่งฟ้าลอยไปให้เจ้ายิน
โอ..โต๊ะ..โอ..โอย..

นกจาบจ้อยแพ้นกเขาตู่
บ่คืนคู่ซู่เก่าบ่คืนคอน
คืนมาสาเจ้าอย่าสิจากจร คืนมา คืนมา
นกจาบจ้อยเอิ้นคู่กะบ่หัน
ใจอ้ายมันฮำฮอน..ยังฮำฮอน
นกจาบแม่บอกคืนฮังนอนบินเจ้ยเจิดหนี

นกจาบแม่บอกคืนฮังนอน.. บินเจ้ยเจิดหนี

มิวสิควิดีโอ นกจาบ (ฮำฮอน) ยอด ชยพล

เพลง นกจาบ (ฮำฮอน) (คอร์ด)

เนื้อร้อง : อ.วุฒิ บ้านนา
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง: 098-7589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend