หน้าแรก » จุ๊บแจง เจนจิรา » คอร์ดเพลง นะจ๊ะพ่อมึ_สิ – พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

คอร์ดเพลง นะจ๊ะพ่อมึ_สิ – พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

คอร์ดเพลง : นะจ๊ะพ่อมึ_สิ พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

คอร์ดเพลง นะจ๊ะพ่อมึ_สิ - พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

เพลง :

ศิลปิน : พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm | G F#m | Em A |

 
บ่มีหยังดีจักแ
นว
 
จักสิ
Bm 
ทนไปเพื่อหยังแล่ว
 
วั
นๆเธอหาแต่แนว 
 
ให้
F#m 
ฉันซัง
 
จักสิทนเฮ็ด
Em 
หยัง 
 
อยากมีชีวิตใ
หม่

 
เธอบอกเธอขอเว
ลา
 
ปรับ
Bm 
ปรุงทำความเข้าใจ
 
เธอแก้
ตัวมันไปวันๆ 
 
บ่
F#m 
แก้ไข
 
ฉันกะเลย
Em 
สิไป 
 
หนีไกลจากเ
ธอ

 
หลาย
ปีที่อยู่กับเธอ
 
บ่เคย
F#m 
เจอเรื่องดีสักอย่าง
 
ดีแน
Em 
แต่เว้า 
 
เพื่อใ
ห้ความหวัง 
 
วัน
ๆไป
 
เลิกกันเ
ถาะ 
 
ขอจบจากกัน
 
สิฝากความ
F#m 
ฝันกับคนฮั
Bm 
กใหม่
 
แต่เธอยัง
Em 
มาขอโอกา
Gm 
สใจ
 
บอกทนอี
กที นะจ๊ะ นะจ๊ะ

 
นะจ๊ะพ่อมึง
สิ 
 
ให้ทนอี
A/C# 
กทีก็ไม่
Bm 
ไหว
 
โอก
าสที่เคย
ให้ 
 
ก็ไม่เคยไ
ด้อะไรคื
นมา
 
ก็
D7 
ทนมาหลาย
ปี 
 
จบกันสัก
ทีดีก
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Em 
วลา.
.. จบกันนะจ๊ะ คนดี

INSTRU | D A/C# | Bm | G F#m | Em A |

 
หลาย
ปีที่อยู่กับเธอ
 
บ่เคย
F#m 
เจอเรื่องดีสักอย่าง
 
ดีแน
Em 
แต่เว้า 
 
เพื่อใ
ห้ความหวัง 
 
วัน
ๆไป
 
เลิกกันเ
ถาะ 
 
ขอจบจากกัน
 
สิฝากความ
F#m 
ฝันกับคนฮั
Bm 
กใหม่
 
แต่เธอยัง
Em 
มาขอโอกา
Gm 
สใจ
 
บอกทนอี
กที นะจ๊ะ นะจ๊ะ

 
นะจ๊ะพ่อมึง
สิ 
 
ให้ทนอี
A/C# 
กทีก็ไม่
Bm 
ไหว
 
โอก
าสที่เคย
ให้ 
 
ก็ไม่เคยไ
ด้อะไรคื
นมา
 
ก็
D7 
ทนมาหลาย
ปี 
 
จบกันสัก
ทีดีก
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Em 
วลา.
..

 
นะจ๊ะพ่อมึง
สิ 
 
ให้ทนอี
A/C# 
กทีก็ไม่
Bm 
ไหว
 
โอก
าสที่เคย
ให้ 
 
ก็ไม่เคยไ
ด้อะไรคื
นมา
 
ก็
D7 
ทนมาหลาย
ปี 
 
จบกันสัก
ทีดีก
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Em 
วลา.
.. จบกันนะจ๊ะ ค
นดี

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นะจ๊ะพ่อมึ_สิ


บ่มีหยังดี จักแนว
จักสิทนไปเพื่อหยังแล่ว
วันๆเธอหาแต่แนว ให้ฉันซัง
จักสิทนเฮ็ดหยัง อยากมีชีวิตใหม่

เธอบอกเธอขอเวลา
ปรับปรุงทำความเข้าใจ
เธอแก้ตัวมันไปวันๆ บ่แก้ไข
ฉันกะเลยสิไป หนีไกลจากเธอ

หลายปีที่อยู่กับเธอ
บ่เคยเจอเรื่องดีสักอย่าง
ดีแนแต่เว้า เพื่อให้ความหวัง วันๆไป
เลิกกันเถาะ ขอจบจากกัน
สิฝากความฝันกับคนฮักใหม่
แต่เธอยังมาขอโอกาสใจ
บอกทนอีกที นะจ๊ะ นะจ๊ะ

นะจ๊ะพ่อมึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคยให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา จบกันนะจ๊ะ คนดี

ดนตรี

หลายปีที่อยู่กับเธอ
บ่เคยเจอเรื่องดีสักอย่าง
ดีแนแต่เว้า เพื่อให้ความหวัง วันๆไป
เลิกกันเถาะ ขอจบจากกัน
สิฝากความฝันกับคนฮักใหม่
แต่เธอยังมาขอโอกาสใจ
บอกทนอีกที นะจ๊ะ นะจ๊ะ

นะจ๊ะพ่อมึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคยให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา

นะจ๊ะพ่อมึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคยให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา จบกันนะจ๊ะ คนดี

มิวสิควิดีโอ นะจ๊ะพ่อมึ_สิ พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา

เพลง นะจ๊ะพ่อมึ_สิ
ศิลปิน พร จันทพร ft. จุ๊บแจง เจนจิรา
เรียบเรียง : ห่มสามสาเร็คคอร์ด
ติดต่องาน โทร.0887473659, 0837899325

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา