คอร์ดเพลง เบิร์นให้น้องแหน่ พร จันทพร

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em | G | D | Em |
INTRO | Em | G | D Bm | Em |
INTRO | Em | G | D Bm | Em |

Em 
น้องเป็นสาวห่ามๆ หน้ากะงาม แต่ว่าหุ่นบ่ดี
 
ถืกแต่คนบู๋
D 
ลี่ 
 
อยากหุ่นดีแท่เด้หว่ะ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
ชุดเคยหลวม 
 
มื้อนี้สวมบ่ได้
สันกะใหญ่ ไขมันล้วนๆ
 
สิกินยาลดความอ้
D 
วน 
 
กะย่านช็อกนี่ล่ะค่ะ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
แล่นกะแล้ว มันกะยังบ่ลด ข้าวกะอด ซอมเบิ่งกะมิด
 
ลงอยู่ดอกสองขี
D 
ด 
 
แดกเข้าไปหมูกระทะ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
สิ ไดเอท กะยังเฮ็ดบ่ได้ อาหารไทยจั่งแม่นแซบอีหลี
 
ชาไข่มุก เนยกรอบกะ
D 
มี เบิดชาตินี้ คงบ่จ่อยดอกค่า

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

 
แต่พอ
Am 
มาเจอกับเธอ 
 
เธอเป็นถึงเทรนเนอร์
 
กล้ามเบอเ
D 
ร่อ สูงยาว เข่าก็ใ
G 
หญ่
 
อยากให้  
Em 
ส่อย ส่อย ส่อย ได้ไ
Am 
หม
 
ส่อยเทรนน้องใ
D 
ห้หุ่นดีได้
B 
บ้อ.. อ้าย.. เอ้า!

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
ตายแ
D 
ท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์น
G 
ให้

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
มาถะแ
D 
มะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่
 
มาถะแ
D 
ม่ะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่

INSTRU | Em | Em | Em | C B |
INSTRU | Em | Em | Em | G Em |

 
แต่พอ
Am 
มาเจอกับเธอ 
 
เธอเป็นถึงเทรนเนอร์
 
กล้ามเบอเ
D 
ร่อ สูงยาว เข่าก็ใ
G 
หญ่
 
อยากให้  
Em 
ส่อย ส่อย ส่อย ได้ไ
Am 
หม
 
ส่อยเทรนน้องใ
D 
ห้หุ่นดีได้
B 
บ้อ.. อ้าย.. เอ้า!

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
ตายแ
D 
ท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์น
G 
ให้

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
มาถะแ
D 
มะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่
 
มาถะแ
D 
ม่ะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่

INSTRU | Em | Em | Am | Am |
INSTRU | Em | Em | Am | Am |
INSTRU | D Bm | Em | D Bm | Em |

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น เบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น เบิร์น ให้น้องแหน่
 
ตายแ
D 
ท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์น
G 
ให้

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
มาถะแ
D 
มะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่
 
มาถะแ
D 
ม่ะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
ตายแ
D 
ท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์น
G 
ให้

Em 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
Am 
เบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ละเบิร์น ให้น้องแหน่
 
มาถะแ
D 
มะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่
 
มาถะแ
D 
ม่ะ 
 
เบิร์นไข
Bm 
มันให้น้อ
Em 
งแหน่

OUTRO | Em | G | D Bm | Em |
OUTRO | Em | G | D Bm | Em |


น้องเป็นสาวห่ามๆ หน้ากะงามแต่ว่าหุ่นบ่ดี
ถืกแต่คนบู๋ลี่ อยากหุ่นดีแท่เด้หว่ะ

ชุดเคยหลวมมื้อนี้สวมบ่ได้ สันกะใหญ่ไขมันล้วนๆ
สิกินยาลดความอ้วน กะย่านช็อกนี่ล่ะค่ะ

แล่นกะแล้วมันกะยังบ่ลด ข้าวกะอด ซอมเบิ่งกะมิด
ลงอยู่ดอกสองขีด แดกเข้าไปหมูกะทะ

สิไดเอทกะยังเฮ็ดบ่ได้ อาหารไทยจั่งแม่นแซบอีหลี
ชาไข่มุก เนยกรอบกะมี เบิดชาตินี้ คงบ่จ่อยดอกค่า

แต่พอมาเจอกับเธอ เธอเป็นถึงเทรนเนอร์
กล้ามเบอเร่อ สูงยาวเข่าก็ใหญ่
อยากให้ ส่อย ส่อย ส่อย ได้ไหม
ส่อยเทรนน้องให้ หุ่นดีได้บ้อ.. อ้าย.. เอ้า

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
ตายแท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์นให้

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่

เบิร์นละเบิร์นๆๆ เอ้า เฮเฮ..
เบิร์นละเบิร์นๆๆ เอ้า เฮเฮ..

แต่พอมาเจอกับเธอ เธอเป็นถึงเทรนเนอร์
กล้ามเบอเร่อ สูงยาวเข่าก็ใหญ่
อยากให้ ส่อย ส่อย ส่อย ได้ไหม
ส่อยเทรนน้องให้ หุ่นดีได้บ้อ.. อ้าย.. เอ้า

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
ตายแท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์นให้

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่

( ดนตรี )

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น เบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น เบิร์น ให้น้องแหน่
ตายแท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์นให้

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
ตายแท้ๆ ถ้าอ้ายบ่เบิร์นให้

เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
เบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์นละเบิร์น ให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่
มาถะแม่ะ เบิร์นไขมันให้น้องแหน่

มิวสิควิดีโอ เบิร์นให้น้องแหน่ พร จันทพร

เพลง : เบิร์นให้น้องแหน่ (คอร์ด)
ศิลปิน : พร จันทพร
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้ ใบกระเภา
MASTER ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend