คอร์ดเพลง ด้วยความยินดี – TC_Vorm

  
Text   

คอร์ดเพลง : ด้วยความยินดี TC_Vorm

คอร์ดเพลง ด้วยความยินดี - TC_Vorm

เพลง :

ศิลปิน : TC_Vorm

เนื้อร้อง/ทำนอง : วรัญญู ชนะสัตย์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Em,F,Fm,G


INTRO | Am | Fm | Am | Fm |

 
จะ
Am 
ไม่ถาม 
 
สั
Em 
กคำ
 
เหตุ
F 
ผลที่เธอนอก
C 
ใจ
 
จบไป
Am 
แล้ว 
 
จบกั
Em 
นไป
 
เมื่อเ
F 
ธอเลือกไปกับเ
G 
ขา

 
ก็ยอมรับว่าเสี
Am 
ยใจ 
 
เสียค
Em 
วามรู้สึก
 
ส่วน
F 
ลึกของใจยังปว
C 
ดร้าว 
 
 
G/B 
 
ก็ในเมื่อเธอเลือก
Am 
เอง 
 
เลือก
Em 
ไปกับเขา
 
ไอ้เ
F 
รามันใจๆ 
 
อยู่แ
G 
ล้ว

 
ด้วยความยิน
C 
ดี 
 
ฉันเ
G 
องก็พร้อมจ
Am 
ะไป
 
ขอให้เ
G 
ธอนั้นโชค
C 
ดี 
 
รัก
G 
กันชั่วฟ้าดินส
F 
ลาย
 
ให้เขาคน
C 
นั้น 
 
รักเ
G 
ธอให้มากกว่
Am 
าฉัน
 
ขอให้เจ
G 
อรัก
C 
ที่ดี 
 
แล้ว
G 
ลืมฉันคน
F 
นี้
 
คนที่รักเธอทั้ง
G 
ใจ 
 
ไม่เป็นไร

INSTRU | Am | F |

 
ความเจ็บ
Am 
ช้ำ 
 
ที่
Em 
เจอ
 
มันจะ
F 
ทำให้ฉันเเข็งเเ
C 
รง
 
เก็บอา
Am 
การ 
 
ไม่
Em 
เก่ง
 
แต่ไม่
F 
ช้าก็คงหา
G 
ยดี

 
ก็ยอมรับว่าเสี
Am 
ยใจ 
 
เสียค
Em 
วามรู้สึก
 
ส่วน
F 
ลึกของใจยังปว
C 
ดร้าว 
 
 
G/B 
 
ก็ในเมื่อเธอเลือก
Am 
เอง 
 
เลือก
Em 
ไปกับเขา
 
ไอ้เ
F 
รามันใจๆ 
 
อยู่แ
G 
ล้ว

 
ด้วยความยิน
C 
ดี 
 
ฉันเ
G 
องก็พร้อมจ
Am 
ะไป
 
ขอให้เ
G 
ธอนั้นโชค
C 
ดี 
 
รัก
G 
กันชั่วฟ้าดินส
F 
ลาย
 
ให้เขาคน
C 
นั้น 
 
รักเ
G 
ธอให้มากกว่
Am 
าฉัน
 
ขอให้เจ
G 
อรัก
C 
ที่ดี 
 
แล้ว
G 
ลืมฉันคน
F 
นี้
 
คนที่รักเธอทั้ง
G 
ใจ 
 
ไม่เป็นไร

INSTRU | Am | Fm | Am | Fm | G |
INSTRU | C G | Am G | C G | F | G |

 
ก็ยอมรับว่าเสี
Am 
ยใจ 
 
เสียค
Em 
วามรู้สึก
 
ส่วน
F 
ลึกของใจยังปว
C 
ดร้าว 
 
 
G/B 
 
ก็ในเมื่อเธอเลือก
Am 
เอง 
 
เลือก
Em 
ไปกับเขา
 
ไอ้เ
F 
รามันใจๆ 
 
อยู่แ
G 
ล้ว

 
ด้วยความยิน
C 
ดี 
 
ฉันเ
G 
องก็พร้อมจ
Am 
ะไป
 
ขอให้เ
G 
ธอนั้นโชค
C 
ดี 
 
รัก
G 
กันชั่วฟ้าดินส
F 
ลาย
 
ให้เขาคน
C 
นั้น 
 
รักเ
G 
ธอให้มากกว่
Am 
าฉัน
 
ขอให้เจ
G 
อรัก
C 
ที่ดี 
 
แล้ว
G 
ลืมฉันคน
F 
นี้

 
ด้วยความยิน
C 
ดี 
 
ฉันเ
G 
องก็พร้อมจ
Am 
ะไป
 
ขอให้เ
G 
ธอนั้นโชค
C 
ดี 
 
รัก
G 
กันชั่วฟ้าดินส
F 
ลาย
 
ให้เขาคน
C 
นั้น 
 
รักเ
G 
ธอให้มากกว่
Am 
าฉัน
 
ขอให้เจ
G 
อรัก
C 
ที่ดี 
 
แล้ว
G 
ลืมฉันคน
F 
นี้
 
คนที่รักเธอทั้ง
G 
ใจ ไม่เป็นไร  
Am 
 
Fm 
 
ไม่เป็น
Am 
ไร 
 
 
Fm 
 
ไม่เป็
Am 
นไร..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ด้วยความยินดี


จะไม่ถามสักคำ เหตุผลที่เธอนอกใจ
จบไปแล้วจบกันไป เมื่อเธอเลือกไปกับเขา

ก็ยอมรับว่าเสียใจ เสียความรู้สึก
ส่วนลึกของใจยังปวดร้าว
ก็ในเมื่อเธอเลือกเอง เลือกไปกับเขา
ไอ้เรามันใจๆ อยู่แล้ว

ด้วยความยินดี ฉันเองก็พร้อมจะไป
ขอให้เธอนั้นโชคดี รักกันชั่วฟ้าดินสลาย
ให้เขาคนนั้น รักเธอให้มากกว่าฉัน ขอให้เจอรักที่ดี
แล้วลืมฉันคนนี้ คนที่รักเธอทั้งใจ ไม่เป็นไร

ความเจ็บช้ำที่เจอ มันจะทำให้ฉันเเข็งเเรง
เก็บอาการไม่เก่ง แต่ไม่ช้าก็คงหายดี

ก็ยอมรับว่าเสียใจ เสียความรู้สึก
ส่วนลึกของใจยังปวดร้าว
ก็ในเมื่อเธอเลือกเอง เลือกไปกับเขา
ไอ้เรามันใจๆ อยู่แล้ว

ด้วยความยินดี ฉันเองก็พร้อมจะไป
ขอให้เธอนั้นโชคดี รักกันชั่วฟ้าดินสลาย
ให้เขาคนนั้น รักเธอให้มากกว่าฉัน ขอให้เจอรักที่ดี
แล้วลืมฉันคนนี้ คนที่รักเธอทั้งใจ ไม่เป็นไร

ก็ยอมรับว่าเสียใจ เสียความรู้สึก
ส่วนลึกของใจยังปวดร้าว
ก็ในเมื่อเธอเลือกเอง เลือกไปกับเขา
ไอ้เรามันใจๆ อยู่แล้ว

ด้วยความยินดี ฉันเองก็พร้อมจะไป
ขอให้เธอนั้นโชคดี รักกันชั่วฟ้าดินสลาย
ให้เขาคนนั้น รักเธอให้มากกว่าฉัน ขอให้เจอรักที่ดี
แล้วลืมฉันคนนี้

ด้วยความยินดี ฉันเองก็พร้อมจะไป
ขอให้เธอนั้นโชคดี รักกันชั่วฟ้าดินสลาย
ให้เขาคนนั้น รักเธอให้มากกว่าฉัน ขอให้เจอรักที่ดี
แล้วลืมฉันคนนี้ คนที่รักเธอทั้งใจ ไม่เป็นไร

ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร

มิวสิควิดีโอ ด้วยความยินดี TC_Vorm

เพลง ด้วยความยินดี
ศิลปิน : TC_Vorm
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend