คอร์ดเพลง รอวันแต่งเธอ – บังแสบ ซายัง Feat เค ดอนหลา

  
Text   

คอร์ดเพลง : รอวันแต่งเธอ บังแสบ ซายัง

คอร์ดเพลง รอวันแต่งเธอ - บังแสบ ซายัง

เพลง :

ศิลปิน : บังแสบ ซายัง

เนื้อร้อง/ทำนอง : อนันตชัย หง้ากุล (บังแสบ)

คอร์ดทั้งหมด : A,A7,C#m,D,E,F#m


INTRO | A E | F#m E | D | E |

 
จะรอวัน
A 
นั้น 
 
วัน
E 
ที่ฉันได้แต่ง
F#m 
เธอ
 
จะรอเ
D 
สมอ 
 
แม้เ
E 
ธอจะอยู่แสนไ
A 
กล 
 
 
A7 
 
เธอไปเ
D 
รียนอยู่เมืองก
E 
รุง
 
ไม่ต้อง
C#m 
หวังเหวิดคนทา
F#m 
งนี้
 
ขอแค่เ
D 
ธอจงไว้
E 
ใจมั่นใจก็
A 
พอ

 
เธอไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่า
E 
ฉันจะรอไม่
A 
ได้
 
เธอไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่า
E 
ฉันจะมีคนใ
A 
หม่ 
 
 
A7 
 
เธอไป
D 
อยู่ทาง
E 
นั้น 
 
ดู
C#m 
แลตัวเอ
F#m 
งดีๆ
 
ไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่าฉันจะคิดเปลี่ยน
E 
ใจ

 
จะรอ
A 
วันที่เธอนั้นเ
E 
รียนจบออ
F#m 
กมา
 
จะรอเว
D 
ลา 
 
ที่
E 
ฉันได้อยู่กับเ
A 
ธอ
 
จะให้
D 
พ่อให้
E 
แม่ 
 
ไปสู่
C#m 
ขอเธอในวั
F#m 
นจบ
 
แล้วเธอจะห
D 
ลบ 
 
มาอยู่กับ
E 
ฉัน

 
จะตั้งห
A 
น้ารอค
E 
อย 
 
 
F#m 
คอย
 
จะกี่เ
D 
ดือน 
 
กี่ปีไม่คิดเปลี่ยน
E 
ใจ
 
จะอด
A 
ทน 
 
เก็บเ
E 
งิน 
 
รอวั
F#m 
นนั้น
 
วันที่เราส
D 
องได้อยู่ด้วย
E 
กัน
 
รอวันแต่งเธอ  
 

INSTRU | A E | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
เธอไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่า
E 
ฉันจะรอไม่
A 
ได้
 
เธอไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่า
E 
ฉันจะมีคนใ
A 
หม่ 
 
 
A7 
 
เธอไป
D 
อยู่ทาง
E 
นั้น 
 
ดู
C#m 
แลตัวเอ
F#m 
งดีๆ
 
ไม่ต้องก
D 
ลัว 
 
ว่าฉันจะคิดเปลี่ยน
E 
ใจ

 
จะรอ
A 
วันที่เธอนั้นเ
E 
รียนจบออ
F#m 
กมา
 
จะรอเว
D 
ลา 
 
ที่
E 
ฉันได้อยู่กับเ
A 
ธอ
 
จะให้
D 
พ่อให้
E 
แม่ 
 
ไปสู่
C#m 
ขอเธอในวั
F#m 
นจบ
 
แล้วเธอจะห
D 
ลบ 
 
มาอยู่กับ
E 
ฉัน

 
จะตั้งห
A 
น้ารอค
E 
อย 
 
 
F#m 
คอย
 
จะกี่เ
D 
ดือน 
 
กี่ปีไม่คิดเปลี่ยน
E 
ใจ
 
จะอด
A 
ทน 
 
เก็บเ
E 
งิน 
 
รอวั
F#m 
นนั้น
 
วันที่เราส
D 
องได้อยู่ด้วย
E 
กัน
 
รอวันแต่งเ
A 
ธอ 
 
 
D 
 
E 

 
รอวันแต่งเ
A 
ธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอวันแต่งเธอ


จะรอวันนั้น วันที่ฉันได้แต่งเธอ
จะรอเสมอ แม้เธอจะอยู่แสนไกล
เธอไปเรียนอยู่เมืองกรุง
ไม่ต้องหวังเหวิดคนทางนี้
ขอแค่เธอจงไว้ใจมั่นใจก็พอ

เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรอไม่ได้
เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมีคนใหม่
เธอไปอยู่ทางนั้น ดูแลตัวเองดีๆ
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะคิดเปลี่ยนใจ

จะรอวันที่เธอนั้นเรียนจบออกมา
จะรอเวลาที่ฉันได้อยู่กับเธอ
จะให้พ่อให้แม่ ไปสู่ขอเธอในวันจบ
แล้วเธอจะหลบมาอยู่กับฉัน

จะตั้งหน้ารอคอย คอย
จะกี่เดือน กี่ปีไม่คิดเปลี่ยนใจ
จะอดทนเก็บเงิน รอวันนั้น
วันที่เราสองได้อยู่ด้วยกัน
รอวันแต่งเธอ

ดนตรี

เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรอไม่ได้
เธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะมีคนใหม่
เธอไปอยู่ทางนั้น ดูแลตัวเองดีๆ
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะคิดเปลี่ยนใจ

จะรอวันที่เธอนั้นเรียนจบออกมา
จะรอเวลาที่ฉันได้อยู่กับเธอ
จะให้พ่อให้แม่ ไปสู่ขอเธอในวันจบ
แล้วเธอจะหลบมาอยู่กับฉัน

จะตั้งหน้ารอคอย คอย
จะกี่เดือน กี่ปีไม่คิดเปลี่ยนใจ
จะอดทนเก็บเงิน รอวันนั้น
วันที่เราสองได้อยู่ด้วยกัน
รอวันแต่งเธอ

รอวันแต่งเธอ

มิวสิควิดีโอ รอวันแต่งเธอ บังแสบ ซายัง

เพลง รอวันแต่งเธอ
ศิลปิน : บังแสบ ซายัง
คำร้อง//คำนอง อนันตชัย หง้ากุล [ บังแสบ ]
เรียบเรียง เสก ผานชื่น

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend