หน้าแรก » อดัม ภูวิชญา » คอร์ดเพลง เขารักคนอื่นแล้ว – อดัม ภูวิชญา

คอร์ดเพลง เขารักคนอื่นแล้ว – อดัม ภูวิชญา

คอร์ดเพลง : เขารักคนอื่นแล้ว อดัม ภูวิชญา

คอร์ดเพลง เขารักคนอื่นแล้ว - อดัม ภูวิชญา

เพลง :

ศิลปิน : อดัม ภูวิชญา

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัฒน์ แก้วคำ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


 
เขารักคนอื่นแ
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
คงไม่อาจ
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
กกัน

  หน้าตาไม่ดี 
 
ไม่
F#m 
มีอนาคตอย่างฉัน
Bm 
  มีแต่มันจะฉุดรั้
งเธอ
  แตกต่างจากเขา 
 
ที่
F#m 
ให้เธอได้อย่างฝัน
Bm 
  เขากับฉัน 
 
เทียบ
กันไมได้เลย

 
  
คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ค
วร
 
  ที่จะเ
ดินร่วมท
E/G# 
าง 
 
ขอ
F#m 
งเธอ
Bm 
  ได้แต่ปลอบตัวเองทุก
C#m 
ครั้งที่ได้เจอ
 
  ว่า
ใจเธอ 
 
นั้นมีแต่เ
ขา

 
เขารักคนอื่นแ
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
คงไม่อาจ
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
คำเดียวสั้
นๆ 
 
 
โฮ.. 
 
เขารักคนอื่นแล้ว

INSTRU | D | E | C#m | F#m |

 
  
คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ค
วร
 
  ที่จะเ
ดินร่ว
E/G# 
มทาง 
 
ขอ
F#m 
งเธอ
Bm 
  ได้แต่ปลอบตัวเองทุก
C#m 
ครั้งที่ได้เจอ
 
  ว่า
ใจเธอ 
 
นั้นมีแต่เ
ขา

 
เขารักคนอื่นแ
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
คงไม่อาจ
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
คำเดียวสั้
นๆ 
 
 
โฮ..

 
เขารักคนอื่นแ
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
คงไม่อาจ
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
คำเดียวสั้
นๆ 
 
 
โฮ..

 
เขารักคนอื่นแ
ล้ว…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เขารักคนอื่นแล้ว


เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน

หน้าตาไม่ดี ไม่มีอนาคตอย่างฉัน
มีแต่มันจะฉุดรั้งเธอ
แตกต่างจากเขา ที่ให้เธอได้อย่างฝัน
เขากับฉัน เทียบกันไมได้เลย

คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ควร
ที่จะเดินร่วมทาง ของเธอ
ได้แต่ปลอบตัวเองทุกครั้งที่ได้เจอ
ว่าใจเธอ นั้นมีแต่เขา

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ.. เขารักคนอื่นแล้ว

( ดนตรี )

คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ควร
ที่จะเดินร่วมทาง ของเธอ
ได้แต่ปลอบตัวเองทุกครั้งที่ได้เจอ
ว่าใจเธอ นั้นมีแต่เขา

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ..

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ..

เขารักคนอื่นแล้ว…

มิวสิควิดีโอ เขารักคนอื่นแล้ว อดัม ภูวิชญา

เพลง เขารักคนอื่นแล้ว
ศิลปิน : อดัม ภูวิชญา
เรียบเรียง – ภูวิชญา มูหะหมัดอารี, อภิวัฒน์ แก้วคำ
ติดต่องานแสดง : 0949419009, 0957501084

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา