คอร์ดเพลง เขารักคนอื่นแล้ว – อดัม ภูวิชญา

  
Text   

คอร์ดเพลง : เขารักคนอื่นแล้ว อดัม ภูวิชญา

คอร์ดเพลง เขารักคนอื่นแล้ว - อดัม ภูวิชญา

เพลง :

ศิลปิน : อดัม ภูวิชญา

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัฒน์ แก้วคำ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


 
เขารักคนอื่นแ
A 
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
E 
คงไม่อาจ
D 
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
E 
กกัน

A 
  หน้าตาไม่ดี 
 
ไม่
F#m 
มีอนาคตอย่างฉัน
Bm 
  มีแต่มันจะฉุดรั้
E 
งเธอ
A 
  แตกต่างจากเขา 
 
ที่
F#m 
ให้เธอได้อย่างฝัน
Bm 
  เขากับฉัน 
 
เทียบ
E 
กันไมได้เลย

 
  
D 
คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ค
E 
วร
 
  ที่จะเ
A 
ดินร่วมท
E/G# 
าง 
 
ขอ
F#m 
งเธอ
Bm 
  ได้แต่ปลอบตัวเองทุก
C#m 
ครั้งที่ได้เจอ
 
  ว่า
D 
ใจเธอ 
 
นั้นมีแต่เ
E 
ขา

 
เขารักคนอื่นแ
A 
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
E 
คงไม่อาจ
D 
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
E 
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
A 
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
E 
คำเดียวสั้
D 
นๆ 
 
 
E 
โฮ.. 
 
เขารักคนอื่นแล้ว

INSTRU | D | E | C#m | F#m |

 
  
D 
คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ค
E 
วร
 
  ที่จะเ
A 
ดินร่ว
E/G# 
มทาง 
 
ขอ
F#m 
งเธอ
Bm 
  ได้แต่ปลอบตัวเองทุก
C#m 
ครั้งที่ได้เจอ
 
  ว่า
D 
ใจเธอ 
 
นั้นมีแต่เ
E 
ขา

 
เขารักคนอื่นแ
A 
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
E 
คงไม่อาจ
D 
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
E 
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
A 
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
E 
คำเดียวสั้
D 
นๆ 
 
 
E 
โฮ..

 
เขารักคนอื่นแ
A 
ล้ว 
 
ใจ
C#m 
เขามีค
F#m 
นอื่น
 
ฉัน
E 
คงไม่อาจ
D 
ฝืน 
 
ให้เธอกลับมารั
E 
กกัน
 
ยอมรับความจริงได้ไ
A 
หม 
 
ว่า
C#m 
เธอไม่เคยรั
F#m 
กกัน
 
เพียง
E 
คำเดียวสั้
D 
นๆ 
 
 
E 
โฮ..

 
เขารักคนอื่นแ
A 
ล้ว…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เขารักคนอื่นแล้ว


เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน

หน้าตาไม่ดี ไม่มีอนาคตอย่างฉัน
มีแต่มันจะฉุดรั้งเธอ
แตกต่างจากเขา ที่ให้เธอได้อย่างฝัน
เขากับฉัน เทียบกันไมได้เลย

คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ควร
ที่จะเดินร่วมทาง ของเธอ
ได้แต่ปลอบตัวเองทุกครั้งที่ได้เจอ
ว่าใจเธอ นั้นมีแต่เขา

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ.. เขารักคนอื่นแล้ว

( ดนตรี )

คนอย่างฉันน่ะมันไม่คู่ควร
ที่จะเดินร่วมทาง ของเธอ
ได้แต่ปลอบตัวเองทุกครั้งที่ได้เจอ
ว่าใจเธอ นั้นมีแต่เขา

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ..

เขารักคนอื่นแล้ว ใจเขามีคนอื่น
ฉันคงไม่อาจฝืน ให้เธอกลับมารักกัน
ยอมรับความจริงได้ไหม ว่าเธอไม่เคยรักกัน
เพียงคำเดียวสั้นๆ โฮ..

เขารักคนอื่นแล้ว…

มิวสิควิดีโอ เขารักคนอื่นแล้ว อดัม ภูวิชญา

เพลง เขารักคนอื่นแล้ว
ศิลปิน : อดัม ภูวิชญา
เรียบเรียง – ภูวิชญา มูหะหมัดอารี, อภิวัฒน์ แก้วคำ
ติดต่องานแสดง : 0949419009, 0957501084
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend