คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ – PARATA

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ PARATA

คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ - PARATA

เพลง :

ศิลปิน : PARATA

เนื้อร้อง : วีรยุทธ ชูลีกร

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


 
ความฝันยังเลื
G 
อนลาง
 
ไม่
A 
รู้ปลายทางเป็นเช่
D 
นไร
 
แต่ฉันก็อุ่
G 
นใจ 
 
ที่
A 
มีเธอเดินไปกั
D 
บฉัน 
 
 
A 

INSTRU | D A | Bm | G F#m | Em A |

 
เหนื่อยหน่อย
D 
นะ
 
ที่เดินร่วมท
A 
างกับคนอย่า
Bm 
งฉัน
 
เหนื่อยหน่อย
G 
นะที่ฝันต้น
F#m 
ทุนต่ำ
 
มัน
Em 
ไปไม่ถึงสั
A 
กที

 
ขอบคุณ
D 
นะที่ยังเชื่
A/C# 
อใจผู้ชายค
Bm 
นนี้
 
อาจเป็น
G 
คนที่มันไม่
F#m 
ค่อยมี
Em 
ยังดีที่ยั
A 
งมีเธอให้สุ
D 
ขใจ 
 
 
D7 

 
ความฝันยังเลือ
G 
นลาง
 
ไม่
A 
รู้ปลายทางเป็นเช่
D 
นไร
 
แต่ฉันก็อุ่
G 
นใจ 
 
ที่
A 
มีเธอเดินไปกั
D 
บฉัน
 
ขอบ
G 
คุณ 
 
ที่ยั
A 
งรัก
 
ขอบ
F#m 
คุณที่ไม่ปล่อยมื
Bm 
อกัน
 
ขอบ
Em 
ฟ้าอาจไกลกว่าใ
A 
จฝัน
 
แต่
Em 
มันต้องมีสัก
A 
วัน 
 
ที่เป็นของเรา

INSTRU | G | A |

F#m 
  รอยยิ้มของเธอ
 
  ที่ทำให้
Bm 
ฉันมีแรงสู้ไหว
F#m 
  ความรักของเธอ
 
  ที่โอบกอ
Bm 
ดฉันให้ความเหนื่อยหาย
 
  ยัง
Em 
พยายามอยู่ทุกๆวัน
 
  ให้
G 
ชีวิตของเราดีกว่
A 
านี้

 
ความฝันยังเลือ
G 
นลาง
 
ไม่
A 
รู้ปลายทางเป็นเช่
D 
นไร
 
แต่ฉันก็อุ่
G 
นใจ 
 
ที่
A 
มีเธอเดินไปกั
D 
บฉัน
 
ขอบ
G 
คุณ 
 
ที่ยั
A 
งรัก
 
ขอบ
F#m 
คุณที่ไม่ปล่อยมื
Bm 
อกัน
 
ขอบ
Em 
ฟ้าอาจไกลกว่าใ
A 
จฝัน
 
แต่
Em 
มันต้องมีสัก
A 
วัน

 
แม้ฝันยังเลือ
G 
นลาง
 
ไม่
A 
รู้ปลายทางไกลแ
D 
ค่ไหน
 
แต่ฉันก็อุ่
G 
นใจ 
 
ที่
A 
มีเธอเดินไปกั
D 
บฉัน
 
ขอบ
G 
คุณ 
 
ที่ยั
A 
งรัก
 
ขอบ
F#m 
คุณที่ไม่ปล่อยมื
Bm 
อกัน
 
ขอบ
Em 
ฟ้าอาจไกลกว่า
A 
ใจฝัน
 
แต่
Em 
มันต้องมีสัก
A 
วัน..

 
ที่เราจะไป
G 
ถึง 
 
แม้มันจะแส
D 
นไกล
 
สักวันต้องไ
G 
ปถึง 
 
ถ้าเรายังจั
D 
บมือกันไว้ 
 
 
D7 
 
ต้อง
G 
ไปถึง 
 
ตราบใดที่
Bm 
รักเรายังไม่จางหาย
G 
มันต้องมีสัก
A 
วัน.. 
 
ที่เป็นของเ
D 
รา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ


ความฝันยังเลือนลาง
ไม่รู้ปลายทางเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน

( ดนตรี )

เหนื่อยหน่อยนะ
ที่เดินร่วมทางกับคนอย่างฉัน
เหนื่อยหน่อยนะที่ฝันต้นทุนต่ำ
มันไปไม่ถึงสักที

ขอบคุณนะที่ยังเชื่อใจผู้ชายคนนี้
อาจเป็นคนที่มันไม่ค่อยมี
ยังดีที่ยังมีเธอให้สุขใจ

ความฝันยังเลือนลาง
ไม่รู้ปลายทางเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน
ขอบคุณ ที่ยังรัก
ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกัน
ขอบฟ้าอาจไกลกว่าใจฝัน
แต่มันต้องมีสักวัน ที่เป็นของเรา

( ดนตรี )

รอยยิ้มของเธอ
ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ไหว
ความรักของเธอ
ที่โอบกอดฉันให้ความเหนื่อยหาย
ยังพยายามอยู่ทุกๆวัน
ให้ชีวิตของเราดีกว่านี้

ความฝันยังเลือนลาง
ไม่รู้ปลายทางเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน
ขอบคุณ ที่ยังรัก
ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกัน
ขอบฟ้าอาจไกลกว่าใจฝัน
แต่มันต้องมีสักวัน

แม้ฝันยังเลือนลาง
ไม่รู้ปลายทางไกลแค่ไหน
แต่ฉันก็อุ่นใจ ที่มีเธอเดินไปกับฉัน
ขอบคุณ ที่ยังรัก
ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกัน
ขอบฟ้าอาจไกลกว่าใจฝัน
แต่มันต้องมีสักวัน..

ที่เราจะไปถึง แม้มันจะแสนไกล
สักวันต้องไปถึง ถ้าเรายังจับมือกันไว้
ต้องไปถึง ตราบใดที่รักเรายังไม่จางหาย
มันต้องมีสักวัน.. ที่เป็นของเรา..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ PARATA

เพลง ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือ
ศิลปิน : PARATA
Melody : วีรยุทธ ชูลีกร
Arrange : PARATA
ติดต่องานแสดง : 098-913-1553
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend