คอร์ดเพลง ขอขอบคุณ Peet Model

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอขอบคุณ Peet Model

ศิลปิน : Peet Model
เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


Tune to Eb

 
เธอไม่ต้อ
C 
งเลิศเลอไปมากกว่า
F 
นี้
 
แค่เ
C 
ธอที่เธอเป็นอยู่เท่านี้ก็
F 
พอ
C 
ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอ 
 
เธอไ
F 
ม่ได้มาร้องขอ
C 
ความรักที่ฉันมอบให้ฉันเต็มใ
F 
จจะให้เอง

Dm 
เธอรู้มั้ย 
 
เธอมีค่าแค่ไ
G 
หน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เธอเข้ามา 
 
ชี
Am 
วิตฉันก็เปลี่ยนไป
 
เธอเป
F 
ลี่ยนให้คนหนึ่งคน
 
เป็นผู้เป็น
Em 
คนจากคนไม่
Am 
เอาไหน
 
ให้ชี
Dm 
วิตฉันมีความหมายมากกว่าเ
G 
ดิม

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่เดินเข้า
G 
มาเป็นสิ่งดี
C 
ดี 
 
 
C# 

Dm 
  เธอเปลี่ยนให้
F 
คนหนึ่งคน
 
  ที่เ
Em 
หลวไหลไม่เอ
Am 
าไหน
 
  กลับเป็น
Dm 
ผู้เป็นคน 
 
กลับต้องทำอะไร
 
  เพื่อให้
F 
มีเธออยู่ในชี
G 
วิต 
 
ขอบคุณเธอเหลือเกิน

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm Em | F | G |

Dm 
เธอรู้มั้ย 
 
เธอมีค่าแค่ไ
G 
หน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เธอเข้ามา 
 
ชี
Am 
วิตฉันก็เปลี่ยนไป
 
เธอเป
F 
ลี่ยนให้คนหนึ่งคน
 
เป็นผู้เป็น
Em 
คนจากคนไม่
Am 
เอาไหน
 
ให้ชี
Dm 
วิตฉันมีความหมายมากกว่าเ
G 
ดิม

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่เดินเข้า
G 
มาเป็นสิ่งดีๆ

OUTRO | F | Em Am | Dm | F G | C |
INSTRU ( ขอบคุณเธอนะ.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอขอบคุณ


เธอไม่ต้องเลิศเลอไปมากกว่านี้
แค่เธอที่เธอเป็นอยู่เท่านี้ก็พอ
ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอ เธอไม่ได้มาร้องขอ
ความรักที่ฉันมอบให้ฉันเต็มใจจะให้เอง

เธอรู้มั้ย เธอมีค่าแค่ไหน
ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา ชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป
เธอเปลี่ยนให้คนหนึ่งคน
เป็นผู้เป็นคนจากคนไม่เอาไหน
ให้ชีวิตฉันมีความหมายมากกว่าเดิม

ขอบคุณเธอนะ ที่เข้ามาในชีวิตฉัน
ที่เข้ามาเป็นแรงผลักดัน
เข้ามาเป็นกำลังใจ
ขอบคุณเธอนะที่ไม่คิดจะทิ้งฉันไปไหน
ที่เห็นค่าคนที่ไม่มีอะไร
และพร้อมจะสู้กับฉันไป
ขอบคุณเธอที่เดินเข้ามาเป็นสิ่งดีดี

เธอเปลี่ยนให้คนหนึ่งคน
ที่เหลวไหลไม่เอาไหน
กลับเป็นผู้เป็นคน กลับต้องทำอะไร
เพื่อให้มีเธออยู่ในชีวิต ขอบคุณเธอเหลือเกิน

( ดนตรี )

เธอรู้มั้ย เธอมีค่าแค่ไหน
ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา ชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป
เธอเปลี่ยนให้คนหนึ่งคน
เป็นผู้เป็นคนจากคนไม่เอาไหน
ให้ชีวิตฉันมีความหมายมากกว่าเดิม

ขอบคุณเธอนะ ที่เข้ามาในชีวิตฉัน
ที่เข้ามาเป็นแรงผลักดัน
เข้ามาเป็นกำลังใจ
ขอบคุณเธอนะที่ไม่คิดจะทิ้งฉันไปไหน
ที่เห็นค่าคนที่ไม่มีอะไร
และพร้อมจะสู้กับฉันไป

ขอบคุณเธอนะ ที่เข้ามาในชีวิตฉัน
ที่เข้ามาเป็นแรงผลักดัน
เข้ามาเป็นกำลังใจ
ขอบคุณเธอนะที่ไม่คิดจะทิ้งฉันไปไหน
ที่เห็นค่าคนที่ไม่มีอะไร
และพร้อมจะสู้กับฉันไป
ขอบคุณเธอที่เดินเข้ามาเป็นสิ่งดีๆ

( ขอบคุณเธอนะ.. )

มิวสิควิดีโอ ขอขอบคุณ Peet Model

เพลง : ขอขอบคุณ
ศิลปิน : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 089-2902833
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend