คอร์ดเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ Peet Model

  
Text   
คอร์ดเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ Peet Model

คอร์ด :

ศิลปิน : Peet Model

เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model

คอร์ดในเพลง : A,Bm,C#m,D,E,F#m,G


INTRO | A | D | A | D |

 
ทั้งห
A 
มดฉันเดินมาเพื่อ
C#m 
อะไร
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายฉันต้องเสียใ
E 
จ 
 
และเราต้องเลิ
A 
กกัน
 
เธอเ
D 
ข้ามาสร้างความหวัง 
 
มา
C#m 
สานสัมพันธ์
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้ง
E 
กัน 
 
แบบไม่เห
A 
ลือเยื่อใย

 
จะเข้ามา
F#m 
ทำไม 
 
มาทำให้รักทำ
C#m 
ไม
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้งไ
E 
ป 
 
ปล่อยให้
A 
ทรมาน
 
เข้ามาสร้างควา
D 
มฝัน 
 
แล้วก็
C#m 
พังความรั
F#m 
กฉัน
 
นี่
Bm 
ฉันเลือกเธอมา 
 
เพื่อให้เสี
E 
ยใจ

 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง

INSTRU | F#m F#7 | Bm | D | C#m |
INSTRU | F#7 | Bm | D | E | E |

 
จะเข้ามา
F#m 
ทำไม 
 
มาทำให้รักทำ
C#m 
ไม
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้งไ
E 
ป 
 
ปล่อยให้
A 
ทรมาน
 
เข้ามาสร้างควา
D 
มฝัน 
 
แล้วก็
C#m 
พังความรั
F#m 
กฉัน
 
นี่
Bm 
ฉันเลือกเธอมา 
 
เพื่อให้เสี
E 
ยใจ

 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง

 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง

OUTRO | F#7sus4 F#7 | Bm | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ


ทั้งหมดฉันเดินมาเพื่ออะไร
เมื่อสุดท้ายฉันต้องเสียใจ และเราต้องเลิกกัน
เธอเข้ามาสร้างความหวัง มาสานสัมพันธ์
แต่สุดท้ายก็มาทิ้งกัน แบบไม่เหลือเยื่อใย

จะเข้ามาทำไม มาทำให้รักทำไม
เมื่อสุดท้ายก็มาทิ้งไป ปล่อยให้ทรมาน
เข้ามาสร้างความฝัน แล้วก็พังความรักฉัน
นี่ฉันเลือกเธอมา เพื่อให้เสียใจ

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

( ดนตรี )

จะเข้ามาทำไม มาทำให้รักทำไม
เมื่อสุดท้ายก็มาทิ้งไป ปล่อยให้ทรมาน
เข้ามาสร้างความฝัน แล้วก็พังความรักฉัน
นี่ฉันเลือกเธอมา เพื่อให้เสียใจ

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

มิวสิควิดีโอ เลือกมาเพื่อเจ็บ Peet Model

คอร์ดเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ
ศิลปิน : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 089-2902833

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend